måndag, augusti 26, 2013

Boktips om nya möjligheter i välfärden


Jag har precis läst boken Snäll rebell, skriven av Håkan Eriksson, Almega. Boken innehåller intervjuer med 32 entreprenörer inom vård, skola och omsorg. Gemensamt för de olika företagen är att de har sett något som inte fungerar tillfredsställande vilket genererat en idé om hur det kan göras bättre. Oftast har de fått strida för att få igenom sina idéer, och eftersom de kämpar för något gott har de därför fått den passande beskrivningen ”snälla rebeller”.

Alla de här företagen är uttryck för externa drivkrafter som gör allt tydligare avtryck i den svenska välfärden. Dessa drivkrafter uppmanar till entreprenörskap, menar författaren. Ett exempel är inom äldrevården. Där nöjer man sig till exempel inte längre med färska blommor på rummet. De ”nya” äldre vill kunna fortsätta leva med den livsstil de är vana vid även om de bor på ett äldreboende. Eller som en av de intervjuade företagarna sa: ”Beställer man en gin och tonic vill man ju inte ha den i en plastmugg”.

Ung Omsorg är ett företag där unga människor bidrar till att äldre människor får en mer meningsfull vardag. Dagens hemtjänst präglas av tidspress och det finns oftast tid bara för de elementära behoven. De anställda inom Ung Omsorg kan till exempel ta promenader, spela spel eller samtala med de äldre. Man skapar ett möte över generationsgränserna, de unga kommer in på arbetsmarknaden - och de äldre mår bättre.

Individualiseringen syns även i skolan. Fokus ligger alltmer på den enskilde eleven, hans eller hennes personliga förmågor och utvecklingsmöjligheter. I takt med denna förändring behövs ett nytt sätt att tänka när det gäller undervisning. Vittraskolan vid Telefonplan i Stockholm arbetar annorlunda med allt som har med lärande att göra. De har utvecklat IUP, den individuella utvecklingsplanen för eleverna. Skolans lärmiljö är öppen och byggd efter teman. Lärarens roll är att vara pedagog. Där finns till exempel ”The Lab”, där eleverna kan leva ut sin experimentlusta, och ”The Cave”, en plats för enskild koncentration.

Något helt nytt kom också företaget Helianthus med. De tillhandahåller specialbyggda bussar som bedriver förskoleverksamhet enligt ett särskilt pedagogiskt koncept som företaget utvecklat. Tanken är att med hjälp av bussarna visa barn från utsatta områden ett smörgåsbord av alternativa verkligheter. Det kan vara muséer, vackra naturområden eller brandstationer. Sedan får barnen hjälp att fördjupa sina kunskaper och bearbeta det man sett. Tanken är att öppna barnens ögon för alla valmöjligheter som finns - möjligheter som de kan ha svårt att se i sin vardag.

Inom sjukvården finns det flera exempel på företag med annorlunda arbetssätt, ett är Resursteamet. Företaget hjälper personer med en förvärvad hjärnskada, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller en medfödd fysisk funktionsnedsättning att fungera bättre i vardagen. De arbetar långsiktigt och tar oftast vid när klienterna är färdigbehandlade inom den vanliga sjukvården. Deras målsättning är att utgår från klienternas resurser och se vilken utveckling som är möjlig.

Nya Karolinska sjukhuset i Solna byggs med patienterna i fokus. De placeras i enkelrum med egen dusch, wc och med utrymme för en säng där anhöriga kan övernatta. Patienterna flyttas mindre mellan olika avdelningar. På det sättet hoppas man minska smittorisken, bli mer effektiva - och på köpet får man en bättre patientmiljö.

Alla de intervjuade företagen vänder sig emot den rådande bilden av giriga företag som tar ut höga vinster. De menar att det krävs stora investeringar och fortlöpande satsningar för att verksamheten ska kunna fortsätta att fungera tillfredsställande. De föreslår också att det i högre grad ska ingå entreprenörskap både i vård- och lärarutbildningar. På det sättet kan vi i större utsträckning möta de nya behov som finns.

Läs gärna boken Snäll rebell, den är inspirerande och tankeväckande.

/Helene

torsdag, augusti 22, 2013

Se potentialen i det nyaste nya

Foto: Johanna Hanno.
Hoppas att ni alla har haft en härlig sommar! Nu börjar vi på ESBRI att komma tillbaka i vanliga gängor, och vi ser fram emot höstens alla aktiviteter.

Vi sparkar igång Estradhösten 12 september, föreläsaren heter Martin Kenney och är professor vid University of California, Davis. Några av er hörde honom kanske på Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum 2011. I samband med det intervjuade jag honom för en porträttartikel i Entré. Han sa bland annat att ”Den som inte levererar är rökt” och syftade på den ganska hårda tillvaron i Silicon Valley.

Kenney har växt upp i Kalifornien och forskat om riskkapitalindustrins rötter, framväxten av bioteknik- och IKT-företag samt hur industrin och akademin samverkar. Han har djup kunskap om mekanismerna i Silicon Valley och kommer att diskutera de spridda mytbilderna. Missa inte det! Anmälan är öppen.

Så här säger Martin Kenney om sin Estradföreläsning:

“In many respects, the debate about regional innovation systems has been framed by the success of Silicon Valley.  Despite the many reports, articles and books written about Silicon Valley, the complex history of the region is often reduced to a simple recipe based on a snapshot in time.  Such simplistic accounts often omit the role of the federal government particularly in the early days of the region, while other accounts attribute the entire success of the region to government policy.  This presentation seeks to provide a historically nuanced and balanced account of the region’s evolution.  This account, in some respects, finds the success unique and therefore irreproducible. However, we also believe that there are lessons that other regions can apply to their own unique endowments to encourage entrepreneurship and innovation.

Building upon our previous work, we describe a model of the Silicon Valley innovatory economy based upon what we term “Economy One” and “Economy Two.”  Economy One is composed of existing firms and entrepreneurs intent upon building firms that will produce goods and services for businesses and individuals.  This is the normal economy that firms and consumers inhabit.  However, Silicon Valley has built another economy, Economy Two, which consists of various intermediaries whose role is to facilitate entrepreneurs in commercializing new technologies or business models through the medium of new firms.  This is the economy of venture capitalists, lawyers, accountants, etc. that specialize in providing services to new firms.  These intermediaries assist in recruiting managers and executives, making introductions to potential customers, and providing the myriad of other services that a fledgling firm requires to grow rapidly.  Their product is new firms that can be sold to either existing firms or public stock markets for enormous capital gains. It is these intermediaries that are the gatekeepers looking for the “new” new thing that will lead to these capital gains.

The key to an economy such as Silicon Valley is to be able to “peer over the horizon” and see the newest technology.  For this ability it is necessary to attract the brightest, most highly motivated engineers and managers in the world.  Having three of the top ten universities, Stanford, University of California, Berkeley, and the University of California, San Francisco – an unrivaled concentration – is important.  The concentration of powerful technological leaders such as Cisco, Google, Intel, Oracle, Yahoo!, to name the recent leaders, is vital.  These are the sources of trained managers and entrepreneurs.

This presentation discusses the history and development of Silicon Valley and some unique features of the California legal system, such as an inability to enforce non-compete agreements and ease of filing bankruptcy, that further lower barriers to entrepreneurship.  Finally, we speculate on potential lessons applicable to Nordic nations.”

Glad höst!

/Åse