fredag, mars 06, 2009

Fler kvinnor startar företag

I onsdags besökte jag NUTEKs intressanta lunchseminarium, där årsboken för 2009 presenterades. Förutom Maria Lindqvist från NUTEK och Bo Wictorin från Eskilstuna kommun, medverkade också Anders Flodström från Högskoleverket (tillika ordförande i ESBRIs styrelse) och Katarina Bonde, Kubi LLC.

Siffrorna i årsboken baseras på statistik fram till 2007, men NUTEK har försökt väga in de nya förhållanden som tillkommit genom finanskrisen under hösten 2008. Man kan se att nyföretagandet ökade kraftigt under 2007, från ca 36 000 nya företag/år till mer än 54 300 nystartade företag 2007. En avmattning noterades under hösten 2008, troligen beroende på den ekonomiska osäkerheten som rådde – och fortfarande råder.

Bland annat har andelen kvinnor som startar företag ökat. Förklaringen till detta är naturligtvis flera, men en orsak tros vara att det numera är lättare att starta företag inom vård och omsorg, samt inom frisk- och hälsovård – båda traditionellt kvinnodominerande branscher. Om detta tema handlar också en av vårens Estradföreläsningar.

Vi är nu mitt uppe i den värsta ekonomiska krisen på många år. Situationen kan påverka antalet företag på två sätt: a) man vågar inte starta företag på grund av det osäkra läget, eller b) man startar företag för att man har blivit av med sin anställning och inte har något annat alternativ.

Med största sannolikhet påverkas i alla fall företagens vilja att växa negativt. Och det är ju definitivt dåligt, eftersom Sveriges ekonomi är beroende av företag som är villiga att växa.

Låt oss hoppas att det vänder snabbt!

Helene Thorgrimsson, projektledare ESBRI

onsdag, mars 04, 2009

Begränsa bankernas verksamhet

I går träffade jag professor Amar Bhidé på Columbia University. Jag lyckades pricka in ett riktigt snöoväder, så det var ett fruset ”Big Apple” jag kom till. Amar besökte oss på ESBRI i höstas för att presentera sin bok ”The Venturesome Economy”. Den har fått lovord i såväl The Economist som Business Week. Här finns en porträttartikel om Amar.

En stor del av vår diskussion handlade om den nuvarande finansiella krisen. Amar har följt och forskat om finansområdet de senaste 20 åren, och det skulle ta en halv avhandling att gå in på alla hans tankar kring detta. Men jag vill gärna lyfta fram en sak: hans tanke om att bankerna i princip endast skulle få hålla på med in- och utlåning, alltså bara den verkliga kärnverksamheten. Det finns en del att läsa om detta i Amar’s artikel ”In praise of more primative finance”.

Jag har nu precis kommit till ett kallt men soligt Washington D.C. efter att ha åkt tåg från New York. Det var en klart angenäm upplevelse!

De närmaste dagarna kommer att bjuda på en rad spännande möten och diskussioner. Jag är mycket intresserad av att ta reda på hur de som arbetar med entreprenörskaps- och småföretagsfrågor ser på Barak Obamas nya administration och deras politik för just detta. Senare i eftermiddag blir det en reunion med en del av de talare vi haft genom åren på Sweden-U.S Entrepreneurial Forum.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI