onsdag, april 22, 2015

Heta diskussioner om entreprenörskap och lärande


Magnus Klofsten, Diamanto Politis, Paula Kyrö, Mats Lundqvist och Hans Landström.
I slutet av förra veckan var Åse och jag på European Entrepreneurship Education Workshop (EEEW) i Lund. Workshopen samlade runt 45 deltagare. De flesta kom från svenska universitet och högskolor, men även flera utländska gäster var på plats: Alain Fayolle från Frankrike, Allan Gibb från Storbritannien och Paula Kyrö från Finland (alla tidigare vinnare av European Entrepreneurship Education Award – EEEA). På deltagarlistan fanns också ett par besökare från Danmark, en från gymnasieskolan och en från Tillväxtverket. Och så vi från ESBRI då.

Det sammanhållande ämnet under dag 1 var: Entreprenörskapsutbildning – tre årtionden, tre utmaningar och tre diskussioner. Den första diskussionen handlade om vilka teoretiska och filosofiska grunder som entreprenörskapsutbildningen står på – om några. En vanlig kritik är just att det råder brist på solida metoder och beprövad pedagogik inom entreprenörskapsutbildningen. Följden blir en osäkerhet bland lärare om hur de bör designa sina kurser och program. Det räcker inte med att studenterna går ut och gör saker, även om det såklart är en stor del av det. Det behövs även reflektion och kritiskt tänkande. Diskutanterna Alain Fayolle, Eva Leffler och Gustav Hägg var överens om att det är viktigt att se till i vilket sammanhang lärandet sker, och att det här med entreprenörskap inte bara är något positivt.

- Det är viktigt att förmedla det onda, det goda och det fula i det. Det gäller alla ämnen, inte bara entreprenörskap. Men det är kanske extra viktigt inom entreprenörskap, som ju omges av ganska mycket ”halleluja, vi ska rädda världen-tankar”. Entreprenörskap promotas så mycket av politikerna nu också, sa Gustav Hägg.

Det hettade till ännu mer under den andra diskussionen. Här deltog Frédéric Delmar, Allan Gibb och Mats Westerberg. Delmar förde in diskussionen på hur synen på entreprenörskap skiljer sig mellan de anglosaxiska länderna respektive en del europeiska länder (som exempelvis Sverige). Det var Gibb som framförallt fick stå som representant för ”den andra sidan” i diskussionen.

Delmar menade att den anglosaxiska synen på entreprenörskap är för liberal. Länder med mycket entreprenörskap, är ofta även ojämlika. Att många startar företag kan alltså bidra till ett mer ojämlikt samhälle, snarare än till ett mer jämlikt. I USA och England bygger en stor del av den ekonomiska tillväxten på företagande, i Sverige har vi en koordinerad tillväxt som har klarat oss relativt bra genom de senaste kriserna. Delmars slutsats var att det finns skäl att fundera över om entreprenörskap över huvud taget bör främjas, eller om vi bör utbilda i ämnet – åtminstone inte som obligatoriska kurser. Han framhöll också vikten av att verkligen veta vad vi pratar om: Vad är det vi undervisar i och för vem? Vad vill vi uppnå? Det gäller att vara tydlig med detta gentemot studenterna, poängterade Frédéric Delmar. Det är trots allt stor skillnad på barfota-småföretagande och SiliconValleys jakt på enhörningar.

Allan Gibb tyckte att han blev anklagad för något han inte stod för. Det han brinner för är att utbilda entreprenöriella och kreativa individer, och att utveckla ett mer innovativt utbildningssystem. Enligt Gibb beror ojämlikheten i samhället på de stora företagens agerande, snarare än på entreprenörernas.

Den tredje diskussionen handlade om etiken och moralen bakom att uppmuntra studenter till att starta företag. Deltog gjorde Magnus Klofsten, Paula Kyrö, Mats Lundqvist och Diamanto Politis. Samtalet kretsade bland annat kring risk, osäkerhet och misslyckanden. Går det att få in sådana element i utbildningen på ett bra sätt? Vilket ansvar har lärare för studenter som misslyckas i sitt företagande?

Alla tre diskussioner kommer inom kort att finns som webb-tv. Vi återkommer med länk framöver…

Dag 2 på workshopen innehöll bland annat ett keynote-tal av årets vinnare av EEEA: Bengt Johannisson.

EDIT: Nu finns alla filmklipp från EEEW på Lunds universitets Youtubekanal.

/Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar