fredag, mars 31, 2006

I Åre(ts) tillväxtkommun på besök

Är på skidsemester i mina gamla hemtrakter, närmare bestämt i Duved – en pärla i Jämtlandsfjällen (även om jag givetvis är något jävig i frågan).

Jag slås av hur mycket som händer i grannbyn Åre. Grävskopar och lyftkranar flockas runt stora hål i backen – nya exklusiva bostadsrätter ska byggas inför alpina VM nästa år. Nyligen fick kommunen även utmärkelsen ”Årets tillväxtkommun 2006”.

Runt skidåkningen har allt fler verksamheter vuxit fram, inte minst inom relaterade områden som till exempel skidkläder. Även om fjällen, med snön och liftarna, fortfarande är grunden för tillväxten, verkar det som att Åre med omnejd har lyckats rätt väl med att slå mynt av detta under senare år. Allt fler nya företag startas, eller lockas att flytta hit på grund av gynnsamma förhållanden.

Men jag slås också av den kontrast som resan mellan Östersund och Duved bjuder på. Innan och efter själva Åre by händer inte speciellt mycket. Det var ett år sedan jag var här senast, och det ser i princip likadant ut i byarna längs vägen. I Åre by däremot har ett antal nya större bostadshus och kommersiella fastigheter sett dagens ljus. Det får mig att tänka på rushen i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. En rush som slutade i förskräckelse.

Den här gången hoppas jag att Åres positiva utveckling fortsätter efter VM, även om vi skulle få en vikande konjunktur i landet. Genom det mer diversifierade näringslivet som nu växer fram borde det gå.

Utvecklingen i Åre visar att det går att få till en stark och positiv utveckling även i perifera regioner. Den visar också på vikten av att jobba tillsammans. Näringslivet och det offentliga i området har ett nära och fruktbart samarbete. En annan lärdom som blir tydlig i exemplet Åre är att varje kluster, det må vara av geografisk eller funktionell karaktär, behöver en stark motor.

Med lite tur, vilja och hårt arbete kanske motorn i Åre kan få den gynnsamma utvecklingen att sprida sig även till grannbyarna. Det vore kul om resan mellan Östersund och Duved också på andra håll kunde bjuda på glada tillväxtutrop.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar