onsdag, december 20, 2006

Erfarenheter från dem som gjort det!

Läste precis en kul artikel på Knowledge@Wharton från 2006 Wharton Entrepreneurship Conference.

I den berättade en rad entreprenörer om sina erfarenheter. Det handlade till stor del om finansiering och de allra flesta ansåg att det var för mycket fokus på ”venture capital”. De flesta företag behöver inte, och får inte, den sortens pengar. I stället är det familj, vänner, banker och offentliga medel som är de vanligaste källorna till finansiering vid företagsstarter.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar