fredag, februari 02, 2007

Experimentera mera!

DN Debatt i dag utlovar näringsminister Maud Olofsson en lagstiftning som ska öka småföretagens chanser att hävda sig gentemot offentlig sektor. Genom att förbjuda kommuner och landsting att snedvrida den lokala konkurrensen ska fler företag skapas, och på sikt även fler jobb. Som argument lyfter Olofsson bland annat fram resultaten från Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Detta är glädjande för oss på ESBRI då vi är svensk partner i det globala konsortium som arbetar med GEM. Av GEM framgår att Sverige i en internationell jämförelse har en låg aktivitet vad avser tidig entreprenöriell aktivitet. De flesta forskare är överens om att det är viktigt att många försöker sig på att starta företag. Det skapar en dynamik som är avgörande för företagsbeståndets förnyelse.

Jag vill gärna likna detta vid en experimentverkstad. Där prövas idéer i olika former: det behövs flera tester innan det blir bra och ibland blir det inget alls. Med ett sådant synsätt på företagandet kan man kanske avdramatisera detta med misslyckanden. Misslyckanden är ju en del av experimenterandet, och utan dem får vi inte heller fram några framgångsrika företag!

Och dessutom - ett "misslyckande" är samtidigt en viktig läroprocess. Med största sannolikhet hjälper den entreprenören att lyckas bättre med sin nästa företagsstart...

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar