fredag, maj 09, 2008

Svårt mäta effekterna av FoU-satsningar

I går deltog jag och min kollega Jonas i VINNOVA-arrangemanget ”Seminar on the Relationships between R&D investments, Innovation and Economic Growth”. Talare var forskare och policyfolk från Europa och USA, merparten är medlemmar i VINNOVAs internationella råd.

Under dagen fick vi ta del av bl a amerikanska och finländska erfarenheter från statligt finansierade FoU-program, och hur man kan mäta effekterna av dem. Några av de många intressanta teman som diskuterades:

- Det är svårt att mäta effekterna av FoU-satsningar – Stephanie Shipp på National Institute of Standards and Technology i USA konstaterade att det är ”both an art and a science”

- Stefan Kuhlmann University of Twente, Holland, uppmanade utvärderare att ”studera isberget underifrån”. Resultaten av investeringar i innovationer kan komma långt senare, vara indirekta och svåra att upptäcka.

- Charles Wessner på The National Academies i USA menade att Sverige är världsbäst på intellektuellt kapital, men att vi noga låser in det på våra universitet. Han efterlyste mer entreprenörsvänliga konkurslagar och skattesystem.

- Flera av talarna återkom till att det är viktigt att myndigheter som sysslar med innovation i olika länder lär av varandra. Däremot går det inte att adoptera t ex USAs SBIR rakt av. FoU-program måste alltid anpassas till den nationella kontexten.

Artiklar, underlag och filmklipp från seminariet kommer att publiceras på ESBRIs respektive VINNOVAs webbplatser inom kort… Stay tuned!

Åse Karlén, redaktör på ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar