fredag, april 29, 2011

Trägen vinner

En del forskning visar att det är positivt att investera i FoU. Samtidigt visar annan forskning att nettoeffekten av FoU-investeringar är negativ. Och så finns det förstås också forskningsresultat som säger att satsningar på FoU knappt ger något alls. Detta berättade Martin Andersson, forskare på CESIS och Internationella Handelshögskolan i Jönköping, när jag intervjuade honom för en artikel i Entré nr 1-2011.

Så vem ska man tro på?

Enligt Martin beror de blandade resultaten på att forskarna har jämfört äpplen med päron. De har haft alltför kortsiktigt fokus och inte kunnat skilja på temporära och kontinuerliga satsningar. Och det är en viss skillnad.

Detta har CESIS-kollegorna Börje Johansson och Hans Lööf tagit fasta på. I en ny studie granskar de FoU-investeringar över tid. De skiljer mellan företag som satsar kontinuerligt, företag som gör tillfälliga investeringar, och företag som inte alls ägnar sig åt FoU. Resultaten visar att kontinuitet är nyckeln till framgång. Det gäller alltså att fortsätta satsa på FoU även i dåliga tider – det leder till både nya produkter och ny kunskap.

Börje och Hans har också funnit att innovationsbenägna företag blomstrar bäst i storstäder. Där finns det mest FoU, och när människor rör på sig mellan arbetsplatser bär de med sig viktig kunskap.

ESBRI har bjudit in Börje och Hans att berätta om sin forskning under en öppen föreläsning. Undrar du hur du som företagare ska kunna satsa på FoU under en lågkonjunktur, vill du diskutera hur man utformar en FoU-vänlig policy eller snacka storstadsbaserat vs landsbygdsbaserat entreprenörskap? Missa inte Estrad! Föreläsningen genomförs i Stockholm på onsdag (4 maj, 15.00-17.00) och läggs upp som webb-tv några dagar senare.

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar