onsdag, maj 02, 2012

Workshop om kulturellt entreprenörskap

Nekku heter ett nätverk för entreprenörskap inom kulturella och kreativa utbildningar. Det ligger under regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar, koordineras av ESBRI och finansieras av Tillväxtverket. Deltagarna i nätverket är lärare och utbildningsansvariga från högre utbildningar inom kultur, konst och kreativa näringar.

I slutet på förra veckan var det dags för nätverkets andra workshop. Vi befann oss på Inter Arts Center i Mazettis gamla chokladfabrik i Malmö. Frågor som diskuterades var bland annat hur man kan implementera entreprenörskap i konstnärliga utbildningar, praktikens roll i utbildningen och olika hjälpmedel för lärande.

Vi fick också besök av Ester Barinaga, som berättade om sin forskning om socialt entreprenörskap, men också om sina erfarenheter från att bygga upp ett socialt entreprenörsprojekt: Förorten i centrum. Här kan du ta del av en föreläsning som Ester Barinaga höll tillsammans med Malin Gawell i januari.

I Nekku ingår representanter från 17 lärosäten runt om i Sverige.

/Christina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar