tisdag, februari 05, 2013

”Småföretagen är blodet i det ekonomiska kretsloppet”

Eftermiddagen på Småföretagsdagarna ägnades bland annat åt passet ”Småföretagen som tillväxtmotor”. Näringsminister Annie Lööf inledde med att kommentera att det var andra gången på kort tid som hon besökte Örebro.

”Många örebroare hoppas att det här håller i sig, men nu har jag inga fler resor hit inbokade den närmaste tiden.”

Lööf kallade småföretagen för blodet i det ekonomiska kretsloppet. Hon menade att de smörjer och syresätter landet eftersom de skapar jobb och trygghet.

”Det är viktigt att ha med sig när man sitter på beredningar i Stockholm: Hur påverkar det här familjeföretagaren i Gnosjö. Den kopplingen tror jag är a och o när man fattar beslut. Jag hoppas att de här tankarna kan smitta av sig på Jan, Göran och Fredrik när de besöker mig i Maramö.”

Annie Lööf gick igenom några av de reformer och åtgärder som genomförts, och som hon menade har bäring för småföretagen. Bland annat lyfte hon fram den nationella innovationsstrategin och forsknings- och innovationspropositionen.

”Det är inte bara större företag som bör satsa på FoU, utan även mindre företags och entreprenörers innovationsförmåga måste lyftas fram.”

Lööf framhöll också att den sänkta bolagsskatten även gynnar småföretag, även om den fått en hel del kritik för att inte göra just det. Tankegången är att mindre företag ofta är underleverantörer eller tjänsteleverantörer till de större företagen, som förväntas gå bättre när bolagsskatten sänks. När det gällde framtida förändringar nämnde Annie Lööf bland annat det minskade sjuklöneansvaret som presenterades på DN Debatt häromdagen.

Annie Lööf fick kommentarer från en välrenommerad trojka.

Madelene Sandström från KK-stiftelsen menade bland annat att det bör satsas mer på Sveriges högskolor och nya universitet. Här finns en stor del av den forskning, innovation och kompetensutveckling som kommer de små och medelstora företagen till godo.

Professor Martin Andersson, Lunds universitet, poängterade de breda ansatserna snarare än att satsa på undantag och kortsiktiga förändringar. Näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik – allt hänger ihop när vi pratar om goda förutsättningar för företagande. Han pekade också på vikten av attityder.

Professor Pontus Braunerhjelm på Entreprenörskapsforum lyfte fram frågan om arbetsgivaravgifter. Även ägarskatter och optionsskatter menade han skulle behöva ses över. Han efterlyste ett omtag på hela skattereformen och vill bland annat se mer transparens och bättre stöd för nya och växande företag.

Annie Lööf fick sedan möjlighet att kommentera kommentarerna. En sak hon fastnade för var generella åtgärder. ”Jag gillar också generella åtgärder, men jag vet också vad de kostar. Jag skulle gärna sänka arbetsgivaravgifterna med fem procentenheter. Men finansen säger att det kostar elva miljarder per procentenhet. Då kan ni räkna ut själva att det inte kommer att genomföras till hösten. Jag vill vara en pragmatisk politiker och då måste man göra kompromisser.”

/Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar