tisdag, januari 13, 2015

Sverige har handelspotential

Invandrade entreprenörer är en outnyttjad resurs” skriver bland andra Maroun Aoun och Ali Najib på DN Debatt i dag. De kopplar samman integration, solidaritet och motivation, och menar att Sverige kan bli bättre på att uppmuntra gränsöverskridande entreprenörskap. Handelsutbyten utvecklar både ursprungslandet och det nya hemlandet.

Det här är frågor som vi på ESBRI har lyft fram vid ett flertal tillfällen, bland annat i Entré och på Estrad. Ett exempel är Andreas Hatzigeorgious och Magnus Lodefalks föreläsning i maj 2014. Deras forskning handlar om hur utlandsföddas kunskaper om olika länders affärskultur, politik, religion och språk, men också tillgång till nätverk och kontakter, kan underlätta affärerna för svenska företag.

Webb-tv och ett gäng artiklar finns samlade på vår temasida om företagare med utländsk bakgrund.

I det senaste numret av tidningen skrev vi också kort om en relativt ny bok, utgiven av Högskolan Väst. En av slutsatserna är att utrikesföddas företag växer snabbare – trots att de får mindre stöd än svenskföddas företag. ”Integration är inte en etnisk fråga utan en konkurrensfråga för Sverige och vårt näringsliv”, säger Thomas Winman som är en av författarna.

/Åse Karlén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar