torsdag, oktober 08, 2015

Miljöteknik på turné

Connect Sverige arrangerar, tillsammans med Energimyndigheten, Connect Green Day i fem svenska städer under hösten: Göteborg 23 september, Stockholm 15 oktober, Luleå 20 oktober, Uppsala 12 november och Malmö 3 december. Martin Johansson är projektledare. Vi frågade honom om vad Connect Green Day är, och vad man kan förvänta sig som deltagare i evenemanget.

Hej Martin, vad händer på Connect Green Day?
Projektet Connect Green är ett gemensamt initiativ från Connect Sverige och Energimyndigheten. Syftet är att skapa fler investeringsbara och säkrare investeringar. Vår miljö, och hur vi skapar framtiden med ny teknik, är ett av mina personliga favoritämnen så det är mycket spännande att jobba med Connect Green Day.

Det är tredje året som vi kör och nästa stopp på den nationella turnén blir på Westmanska Palatset i Stockholm 15 oktober. Vi räknar med att locka 400 personer runt om i landet. I år vill vi fokusera ännu mer på entreprenörens internationaliseringsresa: Vilken verktygslåda behövs? Vad finns det för ”do’s and don’ts”? Vad fungerar, och vad fungerar inte?

Berätta lite om turnéstarten i Göteborg 23 september!
I Göteborg hade vi bra och intressanta paneldiskussioner. De frågor som belystes där kommer vi att diskutera vidare under vår dag i Stockholm. En sak som kom fram i Göteborg är att man måste individanpassa bättre för varje internationalisering så att bolagen får bättre genomslag på plats. Det går inte att slussa ut alla bolag i en och samma form.

Vem bör delta i Connect Green Day?
Connect Green Day riktar sig till både nya och erfarna entreprenörer och investerare, med tonvikten på etablerade företag inom miljöteknik som ska ta nästa steg i sin affärsutveckling. På de olika stoppen runt om i landet har vi talare som är entreprenörer, och som har gjort internationaliseringsresan. Vi har också organisationer på plats som hjälper svenska företag med sin utlandsetablering. De berättar om vad man som entreprenör kan få för stöd.

Connect Green Day är även ett forum för investerare som vill göra sin första investering i miljöteknik. Under 2016 kommer vi att arrangera fördjupningsseminarium för just investerare som vill göra bra investeringar i svensk miljöteknik.

Varför har ni valt att fokusera på miljöteknik?
Miljöteknik har koppling till innovation och ny teknik, det är något som vi jobbar med generellt i organisationen och det anses vara en av Sveriges framtidsbranscher. Ämnet är aktuellt då vi står inför stora klimatförändringar. Ny teknik kan eventuellt bromsa den utvecklingen. Vi på Connect är inte branschnischade, men just för detta tillfälle har vi valt att göra nerslag i en specifik bransch för att arbeta med det som vi kan bäst: Kopplingen mellan entreprenörer och investerare.

Det händer mycket kring årets tema ”Internationalisering”. I förra veckan etablerade sig svenska miljöteknikbolag i Indien till exempel. Vi belyser även den sociala aspekten. Mycket går hand i hand när det gäller just miljöteknik: ekologiskt, ekonomiskt och socialt företagande. För att Sverige ska kunna bli framgångsrikt när det gäller att internationalisera miljöteknik krävs nya modeller och samarbetsformer som inkluderar aktörer från flera marknader och länder.

Vad är ert mål med dagarna?
Självklart har vi fokus på kontakter, nätverkande och, återigen, att få fler att investera i svenska miljöteknikbolag. Vi vill flytta fram positionen för svensk miljöteknik ute i världen. Under 2013-2014 medverkande 107 bolag i Connects olika affärsutvecklingsprogram och 68 bolag har mött investerare landet runt. Det tänker vi slå de kommande åren!

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar