tisdag, oktober 25, 2016

Nytt, nyttigt och innovativt på agendan

I går hade vi jurymöte i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt och en enig jury utsåg fyra pristagare. Det innebär att vi har en delad plats på prispallen. I slutet av januari tillkännager vi resultatet, så ni får ge er till tåls ett tag till. Registreringen för den kommande tävlingsomgången öppnas inom kort – håll utkik på webbplatsen!

Efter mötet passade vi på att ta med två av jurymedlemmarna till näringsdepartementet där vi arrangerade ett seminarium med cirka 30 deltagare från olika policyinstanser.

Martin Andersson inledde med att diskutera innovativa ekonomier/miljöer. Han framhöll att ekonomisk tillväxt och innovation till stor del handlar om samspel mellan stora och små företag. Vi måste släppa diskussionen kring om det är stora eller små företag som är ledande inom innovation och teknikutveckling och i stället fokusera på samspelet. Martin poängterade också att det är viktigt att skapa bra ramvillkor som främjar en miljö som klarar av att hantera innovationer, och skala upp dem.

Jeaneth Johansson lyfte fram hållbara affärsmodeller som en av de viktigaste förutsättningarna för ett välfungerande innovationsekosystem. Vidare är det viktigt att samarbeta och ha olika kompetenser, samt att förstå gruppdynamik och varför ett projekt inte lyckas. Hon menade också att vi bör satsa på användarmedverkan och kommunikation. Vi får heller inte glömma bort utmaningarna med att överbrygga avstånden i vårt avlånga land.

Eftersom deltagarna till stor del kom från policyområdet lyftes frågan om vad man kan och bör göra när det gäller policy. Martins förslag var att man bör pröva sig fram. Experimentell policy är viktig, eftersom ingen egentligen vet hur den bästa policyn ser ut för olika regioner. Forskningen kan ge vissa indikationer men inga slutgiltiga svar.

Det var en spännande och lärorik eftermiddag. Vill du veta mer om de här frågorna hittar du en hel del matnyttigt i ESBRIs Kunskapsbank.

Missa inte heller att Jeaneth Johansson, tillsammans med kollegan Aija Voitkane, kommer till Estrad 21 november. Deras föreläsning har titeln Jämställdhet – för bättre business. Välkomna!

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar