fredag, mars 14, 2008

Skrämmande forskningsresultat om kreativitet

I går arrangerade ESBRI en Estradföreläsning om kreativitet. Det var i stort sett fullsatt, med runt 170 deltagare. Föreläste gjorde professor Ingegerd Carlsson och filosofie doktor Farida Rasulzada, Lunds universitet.

Ett av forskningsresultaten som presenterades kanske kan förklara varför våra skolor tar kreativiteten ur barnen. I såväl USA som i Sverige har man studerat vad lärare anser vara egenskaper hos kreativa barn. Det skrämmande resultatet var: ärlighet, ansvarstagande, vänlighet och logisk förmåga.

Säkert bra egenskaper för att lärarna ska ha en lugn och välartad klass, men frågan är om det är de viktigaste egenskaperna för kreativitet…

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar