tisdag, september 09, 2008

Blir offentlig upphandling mer småföretagsinriktad?

I går presenterade regeringen ytterligare ett kapitel i den kommande budgetpropositionen. Bland annat föreslås en sänkning av arbetsgivar- och egenavgifter med 1 procentenhet. Enligt företagarorganisationerna är sänkningen ett steg i rätt riktning, om än på tok för litet…

Det ska bli intressant att se hur regeringen kommer att handskas med den offentliga upphandlingen. I Sverige uppgår den till närmare 500 miljarder varje år, och ur ett entreprenörs- och småföretagarperspektiv utgör upphandlingen en mycket intressant möjlighet.

Kommer regeringen att våga pröva modeller från t ex USA, där en viss del av upphandlingen som staten gör måste tillfalla mindre företag? Är regeringen modig nog att pröva om offentlig upphandling kan driva på utvecklingen av nya innovationer?

Det vore en satsning som skulle gynna såväl små företag som entreprenörer med innovationsförmåga.

Magnus Aronsson, vd ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar