tisdag, september 16, 2008

Globalisering som en möjlighet

I går och i dag deltog jag och min kollega Jonas Gustafsson i FSFs och NUTEKs konferens Globalization, Innovation and Entrepreneurship i Tylösand. Många svenska och internationella forskare fanns på plats för att dela med sig av sin kunskap om entreprenörskap och innovation i globaliseringens tidevarv.

Bill Gartner pratade bland annat om vikten av berättelser och fantasier för att förstå entreprenörskap. Zoltan Acs argumenterade att vi behöver en ny, centraleuropeisk huvudstad. Han hade också en bestämd uppfattning om var denna borde ligga: i skärningspunkten mellan Ungern, Rumänien och Serbien.

Åsa Lindholm-Dahlstrand menade att nyckeln till framgång ligger i att kombinera globalt och lokalt, urbant och ruralt, samt praktiskt och akademiskt: "glocalization, with a rurban perspective and pracademic knowledge".

Betsy Gatewood (en av Dianaforskarna) delade med sig av ny forskning om entreprenörskap i utvecklingsländer. Hon konstaterade inledningsvis att många talar om globaliseringen som ett hot - själv väljer hon att se den som en möjlighet. Enligt Gatewood kan i-länders entreprenörskaplogik inte appliceras rakt av på utvecklingsländerna. Hon efterlyste nya modeller som är överförbara, hållbara, och som tar kulturell hänsyn.

Åse Karlén, redaktör ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar