onsdag, oktober 08, 2008

Mer retro i finansbranschen

Bankerna ska regleras så att de bara får arbeta med inlåning och utlåning. Det hårda budskapet kommer från Amar Bhidé, professor vid Columbia University och kollega med nobelpristagarna Edmund Phelps och Joseph Stieglitz på Center on Capitalism and Society vid samma universitet.

Mer om Amars syn på finanskrisen finns här.

Amar har besökt oss på ESBRI nu i veckan. Främst för att prata om sin nya bok ”The Venturesome Economy”, som officiellt släpps i november. ESBRI, tillsammans med SIFR, arrangerade alltså bokens världspremiären i går! Och i dag höll vi i ett policyseminarium tillsammans med Amar. Närvarade gjorde bland andra representanter från VINNOVA, NUTEK, ITPS och Sister.

Bokens huvudbudskap är att domedagsprofeterna som varnar för globaliseringens nästa steg, när inte bara enkel produktion utan även avancerad FoU helt domineras av Kina och Indien, har fel. Det är förmågan att exploatera kunskap det handlar om, oavsett var kunskapen kommer ifrån. Vi bör alltså omfamna globaliseringen, inte försöka främja oss mot den. Eller som Amar sa:

”I’m not just saying ’Don’t worry’, I’m saying ’Be happy!’”

Magnus Aronsson, vd för ESBRI
Jonas Gustafsson, redaktör på ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar