måndag, augusti 09, 2010

Mikael Damberg: Ingen ska hållas tillbaka

18 juni arrangerade ESBRI, tillsammans med amerikanska ambassaden, en konferens om företagare med utländsk bakgrund En av programpunkterna gick ut på att representanter från riksdagspartierna fick ge sin syn på frågan. Tiden var knapp, så vi bjöd in de sex partier som deltog att utveckla sitt resonemang på esbribloggen. Nedan följer Mikael Dambergs (S) inlägg.

Jag är övertygad om att Sverige har mycket att vinna på att ta bättre vara på de stora möjligheterna till export och företagande som människor som invandrat till Sverige bär med sig. Vi socialdemokrater vill skapa ett möjligheternas land där ingen människa hålls tillbaka eller lämnas efter.

Den röd-gröna oppositionen har presenterat ett genomarbetat förslag till ny innovation och företagarpolitik. Här presenterar jag några av de viktigaste förslagen som har bäring på den diskussion vi hade på seminariet. Du kan läsa mer om detta på - www.rodgron.se

Sänkt arbetsgivaravgift för småföretag
I vår budgetmotion föreslår vi en sänkning av arbetsgivaravgifterna för småföretag vilket motsvarar en sänkt kostnad på ca 50.000 kr för ett företag med 3-4 anställda. Regeringen höjde istället - trots löften om det motsatta - arbetsgivaravgiften för småföretag med 5% efter valet 2006.

Riskkapitalavdrag och Riskkapitalfond
Vi vill införa ett riskkapitalavdrag för den som investerar i ett nytt nystartat företag. Avdraget innebär att den som investerar i ett nystartat företag kan få dra av 20 procent av det investerade beloppet, dock max 100 000 kronor.

Vi vill även genomföra en extra utdelning från Vattenfall med 5 miljarder kronor för att skapa en ny riskkapitalfond. Den nya riskkapitalfonden ska agera marknadskompletterande. Fonden ska aktivt stimulera det breda näringslivets kapitalbehov, men med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag Insatser som stärker det svenska näringslivets långsiktiga konkurrenskraft ska särskilt prioriteras. Detta kan till exempel användas för satsningar på företag som verkar i branschen för miljöteknik.

Lättare att gå från anställning till företagande
Vi vill ersätta informationssatsningar med en grundplåt för nyföretagare med särskilt fokus på att underlätta kvinnliga entreprenörers nyföretagande. Grundplåten för nyföretagare är ett stöd som prövas utifrån affärsidén och söks från Almi. Grundplåten för nyföretagare ska kunna gå till goda affärsidéer från personer som inte är jobbsökande. Vi vill även att fler ska kunna ta del av starta-eget-stödet, inte bara de som är arbetssökande.

Tryggare företagare
Vi vill skapa en väl fungerande trygghet för företagare. Bland annat vill vi underlätta övergången från anställning till företagande genom att nyblivna entreprenörer kan få ta med sig mer trygghet från den föregående anställningen. Nyföretagare ska under en period om upp till tre år kunna välja att tillgodoräkna sig inkomsttryggheten från en tidigare anställning. Denna reform bör införas under en försöksperiod och utvärderas. Därefter kan den permanentas om den faller väl ut. På sikt vill vi även se att trygghetssystemen för företagare stärks.

Sänkt skatt för soloföretagare som anställer
Den första anställningen är en av de svåraste trösklarna för nystartade företag. Många vågar aldrig ta steget och börja anställa. Därför bör soloföretagare ges sänkt arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare.

Mikael Damberg, riksdagsledamot (S)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar