torsdag, februari 23, 2012

Vär(l)defulla företag…

Förra veckan skulle jag delta i Tillväxtverkets lunchseminarium ”Företagens villkor och verklighet om internationalisering”. Under seminariet presenterades resultat från undersökningen ”Företagens villkor och verklighet 2011”, där ungefär 20 000 intervjuer med små och medelstora svenska företag (0-250 anställda) genomförts. Resultaten finns också i en rapport. Tyvärr gjorde en elak magbacill att jag i stället såg seminariet via datorn hemifrån soffan, men det är himla bra att webb-tv finns!

Här är några av de resultat jag fastnade för:

Ungefär en fjärdedel av de här företagen är internationaliserade på något sätt. De importerar eller exporterar varor och tjänster, de ingår i en utländsk kedja eller samverkar med utländska partners. De kan också vara verksamma i andra länder, främst genom att ha försäljningskontor där. Det viktigaste är inte på vilket sätt företagen arbetar internationellt, utan att internationaliseringen ses som en viktig del i företagsutvecklingen.

Man kan se att ungefär 85 procent av de internationaliserade företagen vill växa, jämfört med ca 70 procent av övriga företag i samma storlek. Tillväxtviljan är ännu tydligare bland de större företagen, de som har 50-250 anställda. De mindre företagen kan ofta tänka sig att växa men utan att anställa fler.

De här företagens framtidstro är positiv, men de upplever samtidigt större tillväxthinder än jämförbara företag som enbart är verksamma inom Sverige. De upplevda hindren kan vara konkurrens från andra företag och brist på lämplig arbetskraft.

Just detta med konkurrens verkar upplevas svårare av mindre företag. De stora företagen har oftare starka varumärken, men de mindre behöver kanske lite hjälp på traven.

Därför ska vi jobba för att ännu mer stärka varumärket Sverige. Det finns en positiv bild av Sverige utomlands. Ett svenskt företag upplevs som pålitligt. Det kan de mindre företagen som vill etablera sig på en internationell marknad ha nytta av.

Slutligen får vi vara medvetna om att det är företagarnas egna drivkrafter som avgör om företagen ska bli verksamma internationellt. Därför är det viktigt att samhällets insatser riktas mot att underlätta företagande totalt sett, vare sig det gäller att verka inom eller utom Sverige. Specifika insatser för att främja internationalisering gör inte så mycket nytta, enligt rapportförfattarna.

Detta är den andra rapporten från undersökningen, den första kom i höstas och handlade om tillväxtmöjligheter och tillväxthinder för små och medelstora företag. Den kan du läsa om i en tidigare blogg skriven av min kollega Åse.

Ytterligare en rapport kommer under våren, då kommer fokus att vara på regionala förutsättningar för företagande.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar