fredag, november 23, 2012

Om det här med s.k.a.v. för företagare och entreprenörer…

Häromdagen deltog jag i en cafédiskussion om företagarklimatet i Sverige arrangerad av Entreprenörskap Sverige 3.0. Evenemanget hölls i United Spaces jättefräscha lokal, där ett fyrtiotal företagare och andra som är intresserade av de här frågorna hade samlats för att byta erfarenheter. Sverige 3.0 har som syfte att påverka, ta bort hinder och förändra attityder. Projektet utgår från S.K.A.V, en förkortning för Skatter, Krav, Attityd och Vinst – alla viktiga ingredienser i en företagares tillvaro.

Vi fick först ta del av resultatet av en enkät som gjorts bland 102 företagare och 70 förtroendevalda i tre av Stockholms kringkommuner. I enkäten fanns frågor om exempelvis hinder och möjligheter för företagande.

Det visade sig att det är stora skillnader i vad förtroendevalda tror är problem och vad företagare egentligen upplever som problem. Företagarna ansåg att det generella företagsklimatet är mycket sämre än vad de förtroendevalda tror.

Det behövs en bättre förståelse för, och satsning på, företagande från kommunernas sida. Exempelvis måste krångliga upphandlingar förenklas, i dag exkluderas ofta småföretagare.

Deltagarna fick också dela upp sig i grupper och ge förslag till förbättringar. I den grupp jag var med i fanns flera företagare och diskussionerna resulterade i en hel rad med post-it lappar fulla med förslag.

Alla idéer ska sedan sammanställas och förmedlas till politikerna. Och i slutändan förhoppningsvis leda till förbättringar.

Vi kommer att följa det här viktiga arbetet med spänning.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar