onsdag, februari 19, 2014

Globala samarbeten öppnar upp för nya möjligheter

Professor Cristina Chaminade, CIRCLE.  Foto: Pernilla Norlin
I morse var jag på lanseringsseminarium på Entreprenörskapsforum. Rapporten The emergence of China and India as new innovation power houses – threat or opportunity?” presenterades av CIRCLE-forskaren Cristina Chaminade. Hon har skrivit den tillsammans med Davide Castellani och Monica Plechero.

Jag intervjuade Cristina för ett par år sedan och det resonemang hon förde då blev utvecklat i dag. (Jag har också intervjuat Monica, läs gärna artikeln om innovationsvågor från Indien och Kina.)

Cristina slog fast att innovationsansträngningarna har varit internationella länge, men nu blir de allt mer globala. Investeringar görs inte uteslutande i grannländerna, utan företagen satsar på mer och mer avlägsna marknader. Tidigare var det stort fokus på utvecklingsdelen i FoU-aktiviteterna. Nu flyttas fokus i allt högre grad till forskningsdelen. Och i den globala innovationsvågen har de små och medelstora företagen en betydande roll.

Många är oroliga över den här utvecklingen, och menar att: ”Först flyttade produktionen till lågkostnadsländer. Och nu flyttar innovationsavdelningarna efter. Vad blir kvar?” Men Cristina Chaminade hade lugnande besked. När EU-länder etablerar FoU-avdelningar i andra delar av världen ökar faktiskt produktiviteten hemma i Europa.

Hon betonade att kompetenser i olika länder inte ersätter varandra, de kompletterar varandra. De företag som deltar i globala innovationsnätverk ökar därför sina chanser att kläcka radikalt nya innovationer.

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar