fredag, februari 14, 2014

Stort intresse för riskkapital

Sofia Avdeitchikova och Anders Isaksson föreläste på Estrad 13 februari 2014.

 I går var temat riskvilligt kapital på Estrad. Sofia Avdeitchikova och Anders Isaksson pratade i en fullsmockad konferenslokal.

Anders inledde med en överblick av riskkapitalmarknadens utveckling. Han visade att de flesta investeringarna har skett inom life science samt data- och konsumentelektronik. De senaste åren har det skett en kraftig minskning av satsat kapital, investeringsvolymerna har minskat med över 60 procent. Utvecklingen är generell, det har inte gått bättre eller sämre i någon bransch. Avkastningen på investeringarna har också varit dålig, till och med negativ.

Den här typen av investeringar sker under en begränsad tid, sedan säljs bolaget, återköps, eller i värsta fall – likvideras. Anders jämförde riskkapitalinvesteringar med ett äktenskap som redan har skilsmässan inplanerad. Han sa: ”Går det bra skiljer man sig efter fem år, men om det går dåligt kommer skilsmässan redan efter ett år”. Här lovar parterna definitivt inte att älska varandra för evigt.

Sofia gav en bild av hur den statliga riskfinansieringen ser ut i Sverige. Cirka 17 miljarder kronor förvaltades 2011 av offentliga riskfinansiärer av typen Almi Invest, Industrifonden och Norrlandsfonden. I takt med att andelen privat kapital har minskat, har det offentliga i stället ökat. Sofia menade att offentlig finansiering medför stora möjligheter men det är viktigt att välja rätt modell och att ta hänsyn till både marknaden och regionala skillnader.

Det är också viktigt att ha stabila spelregler. Om staten går in med plötsliga insatser som förändrar marknaden finns risken att privata investerare drar sig för att satsa pengar. Riksrevisionen har nyligen kommit med en rapport som visar att statligt riskkapital investeras alltför sent. I och med det riskerar privat kapital att trängas undan, menade Sofia.

De här resultaten är viktiga att ta fasta på och åtgärda, tycker jag. Den offentliga finansieringen kan ju tyvärr motverka sitt eget syfte. I stället för att bidra till ett ökat företagande kan resultatet bli en stagnerad marknad. Jag hoppas att man inom kort hittar effektiva finansieringsmodeller, modeller som är anpassade för svenska förhållanden.

Anders forskning är tillgänglig via Google Scholars. Läs också gärna Entréartikeln om Sofias avhandling, den handlar om förekomsten av affärsänglar i Sverige. Vill du se hela föreläsningen i repris kan du göra det via webb-tv inom kort.

Nästa Estradtillfälle är 18 mars, då kommer Charlotta Mellander att prata om Attraktiva städer. Hoppas vi ses!

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar