måndag, juni 09, 2014

Få koll på kroppen med hälsokonto

I förra veckan lanserade Uppdrag Välfärd boken Sociala innovationer i välfärden hos Entreprenörskapsforum. Jag deltog i seminariet som handlade om en e-tjänst (Hälsa för mig) som kan förbättra den enskilda individens överblick av sitt hälsotillstånd. Tanken med tjänsten är att utveckla kommunikationskanaler mellan vårdgivare och vårdtagare.

Patienter kan med hjälp av tjänsten ta större ansvar för sin egen hälsa eftersom de får större tillgång till uppgifter om sitt eget hälsotillstånd. De får ta del av bedömningar och diagnoser. Tjänsten kan också spara tid vid läkarbesök eftersom både patient och läkare kan vara mer förberedda. Bra för vården, bra för individen.

Men det här är inte alls okomplicerat. Det finns många frågor att diskutera innan man lanserar tjänsten. Exempel på sådana frågor är:
  • Ska detta ingå i högkostnadsskyddet eller ska det vara utanför?
  • Hur är datasäkerheten? Det finns en – ofta befogad - rädsla för att dela känslig information på nätet. Det ställer stora krav på säkerheten. Vem ska äga databasen?
  • Hur löser man problemet med en uppdelad sjukvård? Det kräver någon slags samordning av tjänsten för att alla uppgifter ska hamna på samma ställe.
  • Hur ska de som behöver det bäst (långtidssjuka, personer med kroniska sjukdomar) ha råd att betala för dessa tjänster?
  • Vilka kommer att använda sig av denna tjänst? I Sverige betalar ca 1,2 miljoner invånare sina räkningar via internet. De övriga är troligen inte vana vid dator och kommer därför inte att använda sig av tjänsten.
  • Vilka tjänster ska ingå så att det blir till störst nytta både för individ och vårdgivaren?
Det finns också möjligheter för företagare att etablera sig inom det här området. Hälsotjänster är tänkt att bli en öppen marknad där många företag kan konkurrera. Det blir även möjligt att koppla tjänsten till mobilapplikationer. Priserna blir sannolikt lägre om det uppstår konkurrens och om många använder produkterna, men samtidigt finns det en risk med privata aktörer. Uppgifterna hamnar exempelvis i USA.

Det här är onekligen spännande, men det kvarstår en del utredningsarbete innan hälsokontot kan bli verklighet.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar