fredag, maj 29, 2015

Brand new blir brand used

Mats Williander och Thomas Nyström.
Häromdagen arrangerade vi den sista – välbesökta – Estradföreläsningen för våren. Vi hade bjudit in Mats Williander och Thomas Nyström för att presentera sin forskning om cirkulära affärsmodeller.

Under föreläsningen framhöll de vikten av att ändra vårt konsumtionsmönster. Med dagens tillväxt ökar resurskonsumtionen – och därmed avfallet – lavinartat. I en traditionell linjär affärsmodell gäller det att maximera vinsten vilket medför att billiga produkter med kort hållbarhet tillverkas i låglöneländer. När de går sönder är det oftast dyrare att reparera än att köpa nytt, och då köper man såklart en ny produkt.

I en cirkulär affärsmodell är avsikten istället att återanvända så mycket värde som möjligt i produkterna. Man kan återanvända, renovera, återtillverka och slutligen mala ner dem och tillverka nya varor.

Föreläsarna menar att vi behöver uppnå en resurseffektivisering på 80 procent, och det är faktiskt görbart. Men då behövs en förändring av kundernas sätt att tänka. Vi måste acceptera en affärsmodell där man som kund får tillgång till en produkt, istället för att köpa den och äga den.

Redan i dag finns framgångsrika former av delandeekonomi, ett exempel på en sådan modell är bilpooler. Men när förarna inte är ägare finns en risk att de är ovarsamma. Då kan slitaget på bilarna öka och det blir nödvändigt att byta ut dem snabbare än om de var privata fordon. Om man kunde tillhandahålla mer hållbara bilar skulle resursutnyttjandet bli mycket effektivare.

Att gå från linjärt till cirkulärt kräver ofta ganska mycket av företaget. Dels behövs logistik för att hantera återflöden, dels fler anställda för att återanvända produkterna. Det kan bli kostsamt. Men skatteväxling i form av högre skatt på råvaror och lägre skatt på arbetskraft skulle kunna lösa det problemet.

Det finns även andra utmaningar med cirkulära affärsmodeller. Kunderna ändrar beteende och produkten blir omodern eller onödig. Teknologier ändras också i en rasande takt och medför att det till sist inte går att använda produkterna längre. Men genom att öka kunskapen om utmaningarna och möjligheterna med en cirkulär affärsmodell kan man hitta lösningar för problemen.

Nyström och Williander bjöd in tillverkningsföretag att ingå i ett nytt projekt: ”Designmetoder för estetiskt, funktionellt, tekniskt, socialt och ekonomiskt adaptiva produkter”. Låter det intressant? Mejla thomas.nystrom@viktoria.se om du vill veta mer.

Jag hoppas att det går snabbt och smidigt att ställa om till cirkulära affärsmodeller och säger som föreläsarna sa avslutningsvis: ”Det är bråttom”. De här förändringarna kan ge oss en tidsfrist för att lösa miljöproblemen. Men tillväxten kommer ändå att orsaka stora problem i framtiden så ”keep up the good work”!

Vill du se hela den spännande föreläsningen? Den finns nu i vårt webb-tv-arkiv

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar