måndag, mars 21, 2016

Vänta inte på att bli inspirerad


Leif Denti forskar om ledarskap och innovation vid Göteborgs universitet och i förra veckan föreläste han under två timmar om kreativitet och innovation på en välbesökt Estradföreläsning.

Leif menar att det är svårt att förstå vad man ska göra när det gäller innovation. ”Tänk utanför boxen” säger man ofta. Och vad innebär det då? Det är väldigt svårt att tänka utanför boxen om man inte vet vad boxen består av. En relevant syn på kreativitet är i stället att det innebär att kläcka idéer som är originella, skapar värde och är genomförbara.

Måste man då vara inspirerad för att vara kreativ? Nja, vi måste kunna vara kreativa utan att vara inspirerade, vi ska inte vänta för länge på att inspirationen ska komma över oss. Det gäller att hitta en struktur i det vardagliga arbetet som gör det möjligt, menar Leif Denti. Det är också viktigt att ha tillräckligt mycket kunskap, man kan inte hitta lösningar utifrån ett vakuum.

En av deltagarna ansåg att inspiration är ett tillstånd av närvaro som man kan träna sig i att uppnå. Det är inget som bara dyker upp.

Vi har ofta en tendens att fokusera på stora innovationer i Googles klass. Leif menar att det i stället är viktigt att fokusera på både stort och smått. Han delar upp innovationer i stora I och lilla i.

När Apple uppfann den första smartphonen var detta definitivt ett stort I och medförde att vårt sätt att använda telefoner förändrades helt. Skatteverket har utformat en deklarationsapp som verkligen är ett stort I, den har en stor samhällsnytta och sparar massor av tid eftersom man snabbt och smidigt deklarerar via sin telefon. Dessutom var det billigt att programmera appen, konsultkostnaden blev endast 40 000 kronor eftersom man utnyttjade de anställdas kompetens.

Men det är viktigt att inte glömma bort det lilla i:et. Det kan handla om att jobba smartare, spara tid och öka effektiviteten i vardagen. Coca Cola har till exempel infört en ny modell för möten som tidigare tog en timme. Mötena består numera av 50 effektiva mötesminuter där deltagarna måste fokusera på mötet, och de sista 10 minuterna avsätts för att kolla telefoner och mejl. Forskningen visar nämligen att vi är dåliga på att göra flera saker samtidigt och det här sättet att organisera möten sparar en hel del tid. Deltagarna behöver ju inte sätta sig in i frågorna igen efter några dagar.

Leif tog upp olika exempel på hur organisationer och företag kan arbeta med innovation på ett tidseffektivt och enkelt sätt. Barnakuten på Drottning Silvias barnsjukhus har hittat en väl fungerande modell. De anställda erbjuds två timmar varannan vecka då de får arbeta med innovationer i grupp. Chefen lägger sig inte i deras arbete, men presenterar problem eller utmaningar som de kan arbeta med. De anställda kan också arbeta med problem som de själva har föreslagit. Sedan får de hitta lösningar och testa dem, de ges frihet under ansvar. Det här innovationsarbetet har efter en del inkörningsproblem gett stora fördelar för organisationen.

Leif presenterade en mängd intressanta tips och tricks för hur vi kan bli mer innovativa och även en del läsning som kan ge oss nya insikter. Kolla in föreläsningen som nu finns att se via ESBRIs webb-tv. Hans presentation kan du ta del av här.

Leif och Martin Kreuger presenterar massor av tips om innovation via webb och mobil på Tusen tips om innovation. Jag har kollat webbplatsen samt laddat ner appen och rekommenderar verkligen ett besök!

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar