onsdag, april 06, 2016

Studielån för företagare

Kristdemokraterna arrangerar under våren en seminarieserie om det svenska innovationssystemet. I går deltog jag i ett av seminarierna och temat denna gång var finansiering av goda idéer. Ett antal talare delade med sig av sina erfarenheter under eftermiddagen och här är några fakta, åsikter och idéer som jag tog fasta på.

Sammanfattningsvis finns en god investeringsvilja i Sverige, men det saknas kapital i tidiga faser. Flera av talarna menade att vi skulle behöva ett mer positivt klimat för investerare med ett konsekvent och enkelt regelverk gällande exempelvis personaloptioner och 3:12-regler.

Något som är positivt i Sverige är att det finns ett antal stödfunktioner för företagare. Almi, Connect och Coompanion är några exempel på aktörer som erbjuder möjligheten att träffa både finansiärer och mentorer. Sannolikheten att hitta finansiering ökar om man går igenom ett stödprogram hos någon av dessa eller andra liknande aktörer.

En ”sann” entreprenör startar företag oavsett krångliga regler och höga skatter. Men det finns en enorm potential bland individer som inte är självklara entreprenörer. För en vanlig tjänsteman kan steget till att starta företag kännas otryggt och osäkert. Detta skulle kunna ändras och förbättras genom ett bättre stödsystem.

I England har en ny modell införts där privatpersoner har möjlighet att gå in som finansiärer i små företag genom att investera via mellanhänder, och det är något som vi skulle kunna införa även i Sverige.

En annan idé är att införa ett slags studielån för nyföretagare. Då har man möjlighet att komma igång med sitt företagande och först när man börjar få in pengar betalar man av sitt lån.

Många bra idéer som kan vara värda att testa!

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar