fredag, maj 25, 2018

Mer energi till undervisningen på Education Café

Foto: Ola Gustafsson, SSES
ESBRI och våra kontorsgrannar SSES har startat en seminarieserie för lärare eftersom vi ser ett behov av en mötesplats för erfarenhetsutbyte. Vi kallar serien Education Café och bjuder på både diskussion och fika. Tanken med seminarierna är att ventilera undervisningssituationen och de utmaningar som deltagarna har. I förmiddags arrangerades det andra seminariet i serien och då deltog ett tjugotal lärare från tolv olika lärosäten.

Dagens diskussionsledare var Phillip Kim från Babson College. Kim menade att utbildning inte bara handlar om att leverera kunskap och idéer, utan också erfarenheter som studenterna sedan tar med sig i sitt fortsatta yrkesliv. Lärande ska vara roligt, lek och kreativitet har en avgörande roll när det gäller inlärning. Det är också viktigt att de studerande lär sig empati och att det finns tid för reflektion.

Phillip Kim ledde två praktiska övningar där tanken med den första var att åskådliggöra hur man kan beakta och införliva de emotionella aspekterna av undervisningen. Den andra övningen handlade om hur man omvandlar abstrakta idéer till praktiska lösningar och gavs som en hemläxa till deltagarna. Han tipsade om boken ”Designing for Growth: a design thinking tool kit for managers” som kan användas som en verktygslåda i undervisningen.

Vi ser redan fram emot fler spännande Education Cafés i höst!
/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar