torsdag, oktober 08, 2009

EU-ambassasdörer för kvinnors entreprenörskap utsedda

I början av veckan hölls en europeisk konferens om SME-policies i Stockholm, som en del av Sveriges ordförandeskap i EU. I samband med konferensen blev de första EU-ambassadörerna i nätverket för kvinnors entreprenörskap utsedda. Tio EU-länder, däribland Sverige, är med från början. Vid galamiddagen i Stadshuset fick en representant från varje land ta emot ett diplom ur Kronprinsessan Victorias hand.

Viss munterhet uppstod bland middagsgästerna när den polska ambassadören visade sig vara av manligt kön. Men varför ska inte en man kunna vara ambassadör för kvinnors företagande? Om en person, oavsett kön, på olika sätt arbetar för att fler kvinnor ska starta och driva företag, och personen därigenom går före (det är väl definitionen av en förebild?), borde väl personen i fråga kunna bli utsedd till ambassadör för kvinnors företagande?

Personligen har jag varit starkt engagerad i att vara med och initiera och bygga upp ett internationellt nätverk av forskare inom forskning om kvinnors företagande, tillväxt och finansiering – Diana International.

Ett par korta saker ur konferensens innehåll som är värda att nämna: Statssekreterare Jöran Hägglund lyfte fram att innovation är en hörnsten i ett mer entreprenöriellt Europa, och inte minst innovationer utanför tekniksektorn. Signhild Arnegård Hansen, ordförande för Svenskt Näringsliv och även ledamot av ESBRIs styrelse, påpekade i sitt anförande att hon under sina år som aktiv förkämpe för småföretagande i Sverige och Europa sett många bra dokument produceras. Hon nämnde bland annat den så kallade ”Small Business Act”.

Arnegård Hansen efterfrågade nu att alla medlemsländer skulle implementera detta dokument, med stark påhejning från EU-kommissionen. Och jag kan bara hålla med! Just ordet ”act” i dokumentnamnet, borde kunna leda till ”action”. Låt oss hoppas att EU-kommissionen fokuserar på implementeringen av innehållet i ”Small Business Act”, så att det kommer på plats innan de sätter igång med ny pappersproduktion.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar