torsdag, oktober 22, 2009

Familjeföretag – en underskattad resurs!?I måndags föreläste professor Leif Melin och docent Mattias Nordqvist på ESBRIs Estrad. Enligt föreläsarna stämmer inte de gängse åsikterna om familjeföretag – det vill säga att de ofta är små, styrs av tradition och därför inte är entreprenöriella. De gav i stället exempel på familjeföretag med mycket inslag av entreprenörskap, varav BIM var ett.

I familjeföretag finns ofta ett aktivt, tydligt och synligt ägarskap. En stark, ägarcentrerad kultur kan både främja och motverka en entreprenöriell utveckling, bland annat beroende på vilken vision ägarna har (vill man växa eller fortsätta vara ett litet företag?), och på ägarnas förmåga att attrahera ”rätt” personal.

Familjeföretag är ofta förbisedda när man pratar om entreprenörskap, vilket är fel. Den här typen av företag kan tvärtom vara mycket viktiga ur en entreprenöriell synvinkel. Det är inte ovanligt att företagarfamiljer bygger upp en hel portfölj av företag. Döttrar och söner i familjerna startar ofta nya, fristående företag.

Vill du veta mer om ämnet finns föreläsningen nu tillgänglig via webb-tv. Titta in i biblioteket på vår webbplats.

Även föreläsarnas presentationer finns på ESBRI-webben.

Helene Thorgrimsson, projektledare på ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar