torsdag, november 20, 2014

And then the magic happens…

Pernilla Alexandersson och Malin Lindberg.
I går arrangerade ESBRI en Estradföreläsning om socialt företagande och genus. Talare var Malin Lindberg som är genusforskare vid Luleå tekniska universitet, och Pernilla Alexandersson, vd för Add Gender.

Malin gav först en överblick av vad innovationer är, samt vem och vad som formar framtidens samhälle. Hon framhöll att teknisk produktinnovation alltid har varit i fokus för offentliga insatser och att mansdominerade nätverk har tilldelats nästan alla resurser.

Kvinnor får ofta avslag på sina ansökningar eftersom deras affärsidéer inte passar in i det tekniska produktorienterade synsättet. Det här har gjort att tjänsteinnovationer, tjänstenäringar och kvinnors nätverk blivit marginaliserade.

Hur går det då till i praktiken att komma till rätta med de här orättvisorna? Pernilla berättade om Add Genders arbete med kompetensutveckling, kartläggning och rådgivning. De behandlar inte bara symptomen utan spårar källan till de problem som finns inom en organisation. För att sätta fokus på de här frågorna använder de sig av många olika metoder och ett kul exempel är deras smaksatta lyckokakor.

Förutom att lyckokakan är god gömmer sig ett budskap och en framtidsvision inuti. Om man vågar smaka och bryta normer och fördomar så är chansen stor att budskapet om förändring går fram. Och som Pernilla sa på föreläsningen: ”And then the magic happens”…

Föreläsningen var en del av Women’s Entrepreneurship Day (WED), som i sin tur är en del av Global Entrepreneurship Week (GEW).

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar