torsdag, november 10, 2016

Arbeta långsiktigt med realistiska ambitioner

I en tid av turbulens och radikal förändring är företags konkurrenskraft beroende av att organisationskulturen ständigt utvecklas. Men många förändringsförsök stöter på motstånd, rinner ut i sanden och misslyckas.

Mats Alvesson och Stefan Sveningsson har skrivit boken ”Förändringsarbete i organisationer” där de undersöker hur människor arbetar med och agerar i förändringsprocesser, hur de tolkar dem och gör dem begripliga. Boken följer ett företags (mindre lyckade) försök att förändra sin organisationskultur och beskriver processen, reaktionerna och konsekvenserna av förändringsprojektet. Alvesson och Sveningsson ger också tips på vad man inte ska göra i förändringsarbete. Företag bör exempelvis undvika att ha en svårfångad kultur, en alltför stark fokusering på värderingar och att förneka sin okunnighet. Det är viktigt att vara ärlig och att ge pedagogiska och trovärdiga exempel.

Enligt boken bör företag och organisationer lyfta fram samordning, engagemang, kompetens, kommunikation och kreativitet. Det här låter ju enkelt men är svårt att genomföra.

Genom att arbeta långsiktigt med realistiska ambitioner och genom att odla ”vi-känslan” kan man dock komma en bra bit på väg. Organisationskultur är ett trögt fenomen som man ständigt måste återkomma till. Författarna menar att det finns en myt att förändring alltid är bra. En förutsättning för bättre förändringsarbete är ofta färre förändringsinitiativ. Startas många förändringsprojekt som rinner ut i sanden, blir resultatet i stället cynism bland medarbetarna och det blir svårt att genomföra en verklig förändring.

Den här boken är läsvärd för alla som på något sätt arbetar med förändring i företag och organisationer.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar