fredag, november 25, 2016

Vi behöver mer walk the talk

Aija Voitkane och Jeaneth Johansson.
Häromdagen arrangerade vi en välbesökt Estradföreläsning med fokus på jämställdhet och business. Den här gången hade ett antal personer samlats på Inova i Värmland för att ta del av livesändningen så det var extra många tittare via webben. Kul!

Forskarna Jeaneth Johansson och Aija Voitkane gav oss en bild av hur det egentligen står till med jämställdheten i svenska företag och föreslog också en handlingsplan för jämställdhetsarbete.

Enligt forskarna bygger de befintliga strukturerna på att det är svårt att hitta tillräckligt med kompetenta kvinnor, och att de kvinnor som finns är mindre riskbenägna än män. Kvinnorna vågar inte heller satsa. Men är det verkligen så? Nej, forskning visar att det här inte alls stämmer. Om man jämför likvärdiga företag är kvinnor precis lika riskbenägna som män, men de fattar i allmänhet mer analytiskt underbyggda beslut.

Det finns klara ekonomiska incitament för att sträva efter en jämnare könsfördelning – och diversifiering över huvud taget. Det behöver inte bara gälla kön, det kan också gälla kulturell bakgrund och ålder. I företag med blandade grupper tar besluten oftast lite längre tid eftersom befintliga normer ifrågasätts, och det uppstår fler konflikter. På kort sikt är det mer kostsamt att fatta beslut i en diversifierad grupp, men på lång sikt leder det till bättre underbyggda beslut och bättre lönsamhet.

Det är viktigt att inte bara prata, utan att också ha en handlingsplan och arbeta långsiktigt med jämställdhet och diversifiering. Eller som talarna uttryckte sig: det behövs mer walk the talk och mindre talk the talk.

Men hur gör man då? Ett företags handlingsplan bör omfatta följande punkter:

* vem leder förändringen
* var vill företaget vara när förändringen är genomförd
* vilka behöver vara delaktiga
* hur man ska följa upp förändringsarbetet
* hur uppnår man en varaktig förändring 

Alla inom företaget/organisationen måste förstå behovet och se fördelarna för att förändring ska komma till stånd.

Jag inser att vi har lite kvar att jobba på eftersom utvecklingen går rätt långsamt. Med dagens tempo skulle vi uppnå hyfsad jämställdhet i företag år 2040. Det är ju ett tag kvar till dess. Men låt oss hoppas på att fler företag inser fördelarna och arbetar för ökad jämställdhet så att det går lite snabbare.

Vill du veta mer om jämställdhetsarbete i företag? Hela föreläsningen finns nu att se via webb-tv.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar