tisdag, november 29, 2016

Möjligheter och utmaningar med ökad migration

Här samtalar Dan Olofsson (entreprenör), Boel Godner (kommunstyrelsens ordförande i Södertälje), Elisabeth Svantesson (vice ordf Arbetsmarknadsutskottet) med dagens moderator Pernilla Norlin (vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum) om migrationens möjligheter och svårigheter. 
Förra veckan deltog jag i lanseringen av Swedish Economic Forum arrangerat av Entreprenörskapsforum. Temat var migration, integration och egenföretagande. Av en lång diskussion delar jag här med mig av några intressanta saker.

De senaste åren har invandringen tredubblats vilket har ställt stora krav på kommuner för att erbjuda bostäder och kvalificerad utbildning till de nyanlända. Köerna hos migrationsverket har också ökat drastiskt vilket är ett problem både för den enskilde individen och för samhället i stort.

Sverige ligger långt efter exempelvis Tyskland när det gäller att få ut individer i arbete snabbt. En av flera orsaker är att vi har mindre andel ”enkla” arbeten här. De senaste årens stora flyktingströmmar ställer ytterligare krav på både utbildningsinsatser och arbetsförmedlingens verksamhet.

Hur ska man då kunna underlätta för nyanlända att hitta försörjning? Ett förslag är att de snabbt ska kunna ta uppdrag och fakturera för sin tid via F-skattsedel. En annan lösning är så kallade egenanställningar via ett egenanställningsföretag som sköter administrationen och betalar ut lön till den anställde. Det kan vara en möjlighet för de som har en efterfrågad kompetens men båda modellerna innebär en osäker inkomst för individerna. Introduktions- eller lärlingsjobb med en lägre lön skulle också kunna öka möjligheterna för vissa nyanlända att få arbete.

Många av de flykting- och anhöriginvandrare som kommer till Sverige har sitt ursprung i länder där många är verksamma som egenföretagare, och ser det som en naturlig väg till att skaffa försörjning. Men det är inte utan problem. Så för att underlätta för de som vill starta eget skulle olika former av stöd kunna erbjudas. Det kan vara finansiellt stöd men också någon form av mentorsprogram där de kan få kontakt med andra invandrare som driver företag.

Vill du läsa mer om migration och ekonomisk integration? Du kan ladda ner hela rapporten här.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar