onsdag, april 11, 2007

Globalisering i det lilla och stora

De senaste veckorna har jag på olika sätt deltagit i några aktiviteter med globalisering i fokus.

För drygt två veckor sedan lanserade Global Utmaning rapporten Jobb i förvandling. Jag har ingått i den expertpanel som medverkar i rapporten. Vid lanseringen deltog arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och TCO:s ordförande Sture Nordh genom att intervjua varandra om globalisering och dess effekter för jobben. De var överens om att det kommer bli allt viktigare att kunna lära sig - och att lära nytt. De menade också att det är viktigt att visa på de positiva effekterna av globaliseringen.

Samma eftermiddag arrangerade regeringens Globaliseringsråd med utbildningsminister Lars Leijonborg i spetsen en konferens på temat "Välfärdsstaten satt under konkurrens". Till denna hade de bjudit in två internationellt välrenommerade forskare: professor Richard Baldwin, Institute of International Studies i Genevé och professor Hans-Werner Sinn, Universitetet i München.

Professor Baldwin konstaterade att det i dag är svårt att förutsäga vilka företag som blir vinnare eller förlorare i den globala världen. Denna oförutsägbarhet kommer att öka och medföra implikationer för policymakare. De måste utveckla system som är flexibla och ger möjlighet till anpassning. Mer information om konferensen finns på Globaliseringsrådets hemsida.

Veckan dessförinnan var jag i Duved (mina gamla hemtrakter) för att studera turismbranschen, eller närmare bestämt sambandet mellan snöförhållanden och skidor. Kunde dock inte undgå att notera att det pratades en rad olika språk i backen. En effekt av vår allt mer globala värld, men även ett tecken på hur viktigt det är att se bortom den lokala marknaden.

Den utveckling som sker i Åre med omnejd, och kraften i varumärket Åre, är fascinerande. Numera använder allt fler företag Åre i sitt företagsnamn. Åre Chokladfabrik hette tidigare Fjällkonfekt och företaget ligger i Björnänge. Åreljuset ligger i Undersåker och Åre Glashytta ligger i Duved. De senare blev uppmärksammade av tysk tv i samband med världsmästerskapen och fick efter detta flera kunder i Tyskland. Så slumpartat kan det vara när ett företag blir internationellt.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI