onsdag, februari 14, 2007

Tänkvärt om små företag

I USA pekar de högsta politikerna, inklusive presidenten, på vikten av entreprenörskap och småföretagande. Ett citat som visar på detta är följande:

”The more people who own little businesses of their own, the safer our country will be, for the people who have a stake in their country and their community are its best citizens.”

Vem som sa det? En av USAs grundare, John Hancock. I slutet av 1700-talet! Inte undra på att entreprenörskap och små företag ses som grunden för utvecklingen i USA…

Något för våra politiker, oavsett parti, att tänka på kanske. Ett litet tips i all ödmjukhet: Nästa gång ni rör er utanför riksdag eller departement, se till att besöka ett mindre företag. Och ta med er journalister. Då visar ni att de som startar och driver företag är viktiga för vårt lands utveckling. På flera sätt.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

fredag, februari 09, 2007

Uppfinningar är mer än teknik

Tekniska Museet i Stockholm pågår en utställning om kvinnors uppfinningar. Härom kvällen huserade även museet ett lanseringsparty för driftig.nu, som riktar sig mot kvinnliga entreprenörer. Bakom sajten står de två entreprenörerna Sofia Bergenstjerna och Frida Haavisto som också har producerat boken Beautiful Business där de lyfter fram kvinnliga entreprenörer. Två mycket bra initiativ!

Utställningen om kvinnors uppfinningar är intressant. Dock undrar jag om inte den som skrivit texten om vad en uppfinning är varit lite väl färgad av utställningslokalen: ”En uppfinning är en konstruktion eller metod som på ett nytt sätt löser ett tekniskt problem.”

Måste det verkligen alltid handla om ett tekniskt problem? Med en sådan snäv definition undrar jag om vi inte missar en massa uppfinnare!

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

onsdag, februari 07, 2007

Lika förutsättningar för alla?

En viktig del i arbetet att skapa fler företag, är att skapa bra förutsättningar för företagande – för alla. Nu satsas det friska miljoner på kvinnors företagande, vilket är bra! Kanske behövs liknande satsningar på andra grupper?

På ESBRIs Estradföreläsning i går, berättade Pernilla Andersson att invandrade företagare tjänar betydligt sämre (upp till 45 procent!) än infödda företagare, oberoende av bransch. Skillnaden är mycket större än motsvarande löneskillnad bland anställda. En möjlig förklaring, menade hon, är diskriminering – från konsumenter, banker, leverantörer eller andra.

Om vi menar allvar med att vi vill ha fler företag, bör vi kanske se till att förutsättningarna även för denna grupp förbättras…

Glädjande är i alla fall att ämnet uppmärksammas. Här kan du se en intervju med Pernilla Andersson från Ekonominyheterna (Välj sändning 2007-02-06 19.20). Och här finns ett inslag från Ekot samma dag.

Här kan du läsa en artikel om Pernilla Anderssons avhandling, som publicerades i ESBRIs tidning Entré nr 4-2006.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

fredag, februari 02, 2007

Experimentera mera!

DN Debatt i dag utlovar näringsminister Maud Olofsson en lagstiftning som ska öka småföretagens chanser att hävda sig gentemot offentlig sektor. Genom att förbjuda kommuner och landsting att snedvrida den lokala konkurrensen ska fler företag skapas, och på sikt även fler jobb. Som argument lyfter Olofsson bland annat fram resultaten från Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Detta är glädjande för oss på ESBRI då vi är svensk partner i det globala konsortium som arbetar med GEM. Av GEM framgår att Sverige i en internationell jämförelse har en låg aktivitet vad avser tidig entreprenöriell aktivitet. De flesta forskare är överens om att det är viktigt att många försöker sig på att starta företag. Det skapar en dynamik som är avgörande för företagsbeståndets förnyelse.

Jag vill gärna likna detta vid en experimentverkstad. Där prövas idéer i olika former: det behövs flera tester innan det blir bra och ibland blir det inget alls. Med ett sådant synsätt på företagandet kan man kanske avdramatisera detta med misslyckanden. Misslyckanden är ju en del av experimenterandet, och utan dem får vi inte heller fram några framgångsrika företag!

Och dessutom - ett "misslyckande" är samtidigt en viktig läroprocess. Med största sannolikhet hjälper den entreprenören att lyckas bättre med sin nästa företagsstart...

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

torsdag, februari 01, 2007

SIFE inspirerar och engagerar studenter (och mig!)

SIFE (Students in Free Enterprise) arbetar för att studenter ska engagera sig i samhället och många av studentprojekten handlar om entreprenörskap. I går arrangerade SIFE Sverige en inspirationsdag för studenter. En av talarna var Michael Treschow, styrelseordförande för Svenskt Näringsliv, Electrolux och Ericsson.

Han betonade att hur ens karriär utvecklas handlar mycket om tillfälligheter, och att det gäller att ha ett öppet intellekt och vara nyfiken. Detta gäller inte minst entreprenörer. Angående företagandet i Sverige var han hoppfull. Vi är en duktig forskningsnation, men tyvärr, än så länge, mindre bra på att skapa affärer av forskningen. Treschow lyfte även fram barns naturliga kreativitet, som ofta försvinner någonstans i skolan (jag skriver om detta i ett tidigare blogginlägg). En annan fråga som kom upp var att USA är mer entreprenöriellt än Sverige. En förklaring enligt Michael Treschow är att misslyckande inte är lika stigmatiserande där som här (här och här finns blogginlägg om detta).

Att våga pröva och inte se misslyckande som något katastrofalt poängterades även av SIFE-dagens nästa talare: Investors vd och koncernchef Börje Ekholm. Enligt honom är det viktigt att våga ta risker. Visst är det förenat med fara, men det är det enda sättet att ta sig framåt. Tricket är att hela tiden lära sig av eventuella problem och misstag. En annan sak som Börje Ekholm sa, och som jag håller med om till 100 procent, är att många som startar företag eller som arbetar i företag glömmer vad det handlar om: sälj, sälj, sälj (här bloggar jag om det).

Ett annat råd till blivande entreprenörer från Börje Ekholm, som inte bara varit anställd utan också drivit egna företag, är att det gäller att skapa ett team som delar visionen kring företagsidén. Idén ska även ha tillväxtpotential. Sedan gäller det bara att arbeta hårt och ha tur (enligt Ekholm har den som arbetar hårt ofta mer tur…).

Sist ut under inspirationseftermiddagen var Tove Lifvendahl, kommunikationschef på Svenskt Näringsliv. Hennes utgångspunkt var behovet av att förändra värderingsklimatet i Sverige – inte minst kring entreprenörskap. Främst var det frågor om socialt entreprenörskap som Lifvendahl lyfte fram och då utifrån sin bok ”Människor som gör – Samtal med sociala entreprenörer”. För henne är sociala entreprenörer ”nygörare inom sociala områden”. Inte nödvändigtvis inom företag, utan också inom ideell, kooperativ och offentlig sektor.

Just inom den sociala sektorn såg hon ett omättligt behov av entreprenörer. Allt fler kommer att vara beredda att betala mer för att få bra tjänster inom det området, menade hon. Dessutom framhöll hon att det är viktigt med mångfald och småskalighet i den sociala sektorn. Entreprenörens främsta tillgång är enligt Lifvendahl nyfikenheten. För den sociala entreprenören kompletterad med empati. För dig som vill veta mer om forskningen kring socialt entreprenörskap rekommenderar jag det kommande numret av ESBRIs tidning Entré samt den Estradföreläsning som vi genomför 18 april.

Sammanfattningsvis var det en mycket intressant eftermiddag som SIFE Sverige arrangerade. Jag tror att de närmare 70 studenterna från 12 lärosäten fick med sig en hel del att tänka på. Både för sina kommande SIFE-projekt och för sina egna funderingar kring ett framtida entreprenörskap. Må det vara i egen eller någon annans regi.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI