torsdag, oktober 27, 2011

Konsten att leva på sin konst

En av inspiratörerna som besökte workshopen var professor Bill Gartner. Han är känd för sin lite annorlunda forskning om entreprenörskap och kreativitet, ofta med koppling till konsten.
Många utövare av kulturella och konstnärliga yrken är egenföretagare. Men hur väl förberedd för livet som företagare blir man under sin utbildning? Det är en konst att leva på sin konst och här behövs åtgärder, menar många. En sådan åtgärd, som ligger under regeringens satsning på kulturella och kreativa näringar, är ett nätverk som ska leda till mer entreprenörskap inom högre konstnärliga utbildningar.

Som vi tidigare skrivit om är ESBRI koordinator för nätverket, som drivs i Tillväxtverkets regi. Syftet är att ta tillvara och sprida de erfarenheter som finns kring entreprenörskap och företagande på konstutbildningar runtom i landet. Tanken är såklart att utbytet i förlängningen ska främja studenterna – de ska ges kunskap och verktyg att leva på sin konst.

Tisdag-onsdag denna vecka hölls den första workshopen i Göteborg. Totalt deltog runt 20 personer i mötet. En stor del av arbetet handlar om att dela erfarenheter inom nätverket: Hur gör ni? Fungerar det? Hur examinerar ni? Vilken litteratur och andra läromedel använder ni? Vilka samarbetar ni med?

Vi fick också besök av ett antal gäster och inspiratörer, till exempel en grupp konstnärer, artister och entreprenörer från Kenya och entreprenörskapsprofessorn Bill Gartner. Även säljcoachen och författaren Ulla-Lisa Thordén och Karl Palmås, som forskar inom socialt entreprenörskap, gjorde gästspel.

I nätverket ingår representanter från fler än 15 lärosäten, bland annat Operahögskolan, Textilhögskolan i Borås, Göteborgs universitet, Konstfack, Umeå universitet och Malmö högskola.

Workshopen hölls i Nätverkstans lokaler i centrala Göteborg. Ett stort tack till dem för att vi blev så väl emottagna!

Nätverksarbetet fortsätter under hela 2012, med en workshop på våren och en på hösten. Tanken är också att arbetet ska bli bestående i form av en resursbank.

Från ESBRIs sida deltog min kollega Christina Eriksson och jag under workshopen.

/Jonas

tisdag, oktober 25, 2011

Små vill bli stora

Tillväxtverkets Anna Bünger (t. v.) och näringsdepartementets Ylva Skoogberg deltog i seminariet med titeln ”Matcha bättre så växer företagen!”
Deltog i dag i ett seminarium om svenska företags växtkraft, arrangerat av Tillväxtverket. De har frågat närmare 20 000 företagare med 10-49 anställda om möjligheter och hinder för tillväxt. Svaren finns i rapporten ”Tillväxtmöjligheter och tillväxthinder för svenska små och medelstora företag”.

Sammanfattningsvis kan man säga att företagens tillväxtvilja är god. Storleken har betydelse – större företag är mer tillväxtsugna än mindre. Innovativa företag och småföretag som samverkar har också större tillväxtvilja. Men det finns också hinder i vägen: brist på lämplig arbetskraft och kapital, hämmande lagar och regler.

Undersökningen som ligger till grund för rapporten heter ”Företagens villkor och verklighet 2011” och har genomförts av Tillväxtverket/Nutek även åren 2002, 2005 och 2008. Det innebär att man kan titta tillbaka på hur svenska företagare upplevt sin vardag under nästan tio år.

Jan Persson, analytiker på Tillväxtverket, presenterade rapporten och pekade ut en del intressanta resultat. Till exempel att småföretag som samverkar har större tillväxtvilja än andra, men att andelen samverkande företag i år har minskat till 40 procent efter att ha legat runt 60 procent sedan 2002. Han konstaterade också att företagare med utländsk bakgrund upplever tillgång till lån, krediter och extern ägarkapital som ett större hinder än vad företagare med svensk bakgrund gör. Svenskfödda företagare ser å andra sidan tidsbrist som ett större hinder än vad företagare med utländsk bakgrund gör.

- När det gäller brist på lämplig arbetskraft verkar problemet peaka i de ”lite större småföretagen”, med mellan 10 och 49 anställda.

- Här har myndigheterna en tydlig roll. Det kan handla om att ta fram fler korta yrkesutbildningar. Vi måste också få in fler högutbildade invandrare på arbetsmarknaden. Ett annat område är transportsystemet: vi behöver fungerande kollektivtrafik och bra vägar. Det blir allt viktigare att kunna matcha företag med tilltänkta anställda, sa Jan Persson.

Han ingick sedan i en panel tillsammans med Gunnar Johansson, pressansvarig på spelföretaget Starbreeze, Ylva Skoogberg, politiskt sakkunnig på näringsdepartementet sedan ett par veckor tillbaka, samt Bo Wictorin, analytiker på Eskilstuna kommun. Moderator var Anna Bünger, utvecklingschef på Tillväxtverket.

Gunnar Johansson konstaterade att rekrytering av rätt kompetenser är en av de största utmaningarna för Starbreeze, som i dag anställer ett 90-tal personer och omsätter ett 80-tal miljoner.

- Inom dataspelsutvecklingen behövs spetskompetens. Ibland måste vi rekrytera från andra länder men det kan ta ett halvår. Som tur är finns det också många svenskar som är duktiga på det här området. Problemet är bara att många av dem vill testa att jobba utomlands. I bästa fall kommer de tillbaka när de ska skaffa barn, men det är ju tio år dit, sa Johansson.

Bo Wictorin såg integration som en viktig framgångsfaktor för regioner.

- De som är bra på integration kommer att lyckas bäst. Multikulturella och pluralistiska miljöer är de mest framgångsrika.

- Ett annat viktigt område är att öka kontaktytorna mellan forskning och näringsliv. Samtidigt har jag en käpphäst: Så fort alla är överens om att en viss bransch kommer bli nästa tillväxtbransch, så går det åt skogen. Jag tror inte att vi ska vara inne och peta så mycket! Samverkan måste växa fram lokalt och regionalt, sa han.

Ylva Skoogberg höll med om att man inte ska peta så mycket i företagen.

- Med en bra, generell näringslivspolitik skapar vi goda förutsättningar för alla företag som vill växa.

Studien visar att många företagare har önskemål om regelförenklingar. Det resultatet tar Skoogberg förhoppningsvis med sig till näringsdepartementet som i morgon kör ”Regelförenklingsdagen”.

- Vi kommer bland annat diskutera förenklad uppgiftslämning och konsekvensutredningar. Det kommer hända en hel del på det här området, lovade Ylva Skoogberg.

- Vi måste komma ihåg att det inte bara handlar om reglerna i sig. Attitydfrågor på förvaltningar som hanterar exempelvis bygglov och miljöprövningar påverkar också. Det behövs en bättre förståelse för företagares verklighet – till exempel att tid spelar roll. Samtidigt ska vi komma ihåg de positiva förändringar som skett. Titta bara på Skatteverket, vilken metamorfos! I dag är det ju jättelätt att deklarera, sa Bo Wictorin.

På Tillväxtverkets webb kan man också hitta resultaten kring tillväxt nedbrutna på regioner. Under våren 2012 kommer ytterligare två rapporter baserade på undersökningen. Den ena handlar om internationalisering, den andra om regionala förutsättningar för företagande.

/Åse

fredag, oktober 21, 2011

Kritiskt om socialt företagande

På mitt skrivbord just nu: Ulrika Levanders avhandling "Utanförskap på entreprenad".

På mitt skrivbord ligger Ulrika Levanders avhandling ”Utanförskap på entreprenad – Diskurser om sociala företag i Sverige” och väntar på att läsas. Jag ser fram emot att fördjupa mig i den eftersom den utlovar spännande frågeställningar kring socialt företagande.

På vilka antaganden bygger egentligen socialt företagande sin trovärdighet och sitt existensberättigande? Vad ger det oss för bild av människor med sociala problem och vilka lösningar presenteras som lämpliga? Det är några av frågorna som ställs.

Kanske är det för att Ulrika Levander tidigare arbetat som frilansjournalist som hon valt att kritiskt granska det som så många andra bara vill hylla, nämligen socialt företagande eller socialt entreprenörskap. Hon undersöker hur det sociala företagandet tolkas och konstrueras under 2000-talets Sverige.

Avhandlingen, som bland annat bygger på intervjuer med anställda på tre olika sociala företag, är utgiven på Daidalos förlag.

Ulrika Levander jobbar på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Vi kommer att skriva mer om avhandlingen i nästa nummer av ESBRIs tidning Entré som kommer i innan jul. Du kan skaffa en gratis prenumeration på tidningen, om du inte redan får den.

/Hanna Andersson

onsdag, oktober 19, 2011

Alla smarta personer jobbar inte i vårt företag…

Många ville diskutera öppen innovation med föreläsaren Björn Remneland-Wikhamn. Totalt deltog 146 personer i Estrad 17 oktober, 72 personer har tagit del av föreläsningen via Bambuser.
I måndags arrangerade vi en Estradföreläsning på temat öppen innovation. Vi hade bjudit in Björn Remneland-Wikhamn för att berätta om sin forskning. Hans presentation baserades huvudsakligen på tre frågor:
  • Vad är en öppen innovation?
  • Hur kan detta användas?
  • Varför är det bra?
Förr trodde man att de bästa innovationerna blev till om man hittade ett geni, sköt till en massa resurser och sedan lämnade honom eller henne i fred för att klura på sin kammare. Det här sättet att tänka har ändrats. De flesta företag och organisationer skriver under på att ”Alla smarta personer jobbar inte i vårt företag”. De har insett att det finns en massa kunskap utanför som man kan dra nytta av.

I dag är det också svårare att agera ensam, globaliseringen gör till exempel att det krävs mycket mer resurser för att konkurrera. Då kan företag gå ihop för att bli starkare, antingen i vissa projekt eller helt och hållet.

Vilka fördelar kan det då finnas med att öppna upp företaget? Den interna innovationsprocessen kan bli effektivare, och det är möjligt att anpassa innovationerna till specifika behov. Dessutom ökar kreativiteten i skärningspunkten mellan olika kunskapsfält och det kan bidra till en ökad demokrati, ett större engagemang och delning av kunskap. Det låter ju toppen!

Men det finns naturligtvis problem också. Det är till exempel inte helt enkelt att hitta en form som fungerar, och det kan vara svårt att avgöra vem som ”äger” innovationen. Det är också viktigt att tänka igenom hur de som bidrar ska belönas.

Företaget Lego (som tillverkar byggklossar i plast) gjorde ett smart drag i mitten av 90-talet. Det gick dåligt för företaget och de ändrade då sitt koncept, och kopplade ihop sina legofigurer med datorer. Snart bröt sig hackare in i systemet och började utvecklad produkterna och programvaran som de själva ville. I stället för att stämma dessa hackare valde Lego att dra nytta av deras kunskap och fick massor av goda idéer – gratis!

Låter det här spännande? Hela föreläsningen finns nu som kostnadsfri webb-tv. Vi har också lagt ut Björns presentation, och i Kunskapsbanken finns en hel del läsning om öppen innovation.

/Helene

torsdag, oktober 13, 2011

Pris till nya & nyttiga uppsatser

Magnus Aronsson, VD hos oss på ESBRI, pratar med förstapristagaren. 
Foto: Anette Andersson.
I går var det prisutdelning i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt som ESBRI arrangerar tillsammans med VINNOVA. Prisutdelningen skedde under VINNOVAs årliga konferens som hölls på Münchenbryggeriet här i Stockholm. Konferensens tema var framtidens hälsa och sjukvård vilket knöts ihop bra med i alla fall tävlingens förstapristagare, vars uppsats handlar om öppen innovation och hur det kan påverka medicinsk produktutveckling.

Förstapris gick nämligen till uppsatsen ”Organisera för brukarinvolvering och öppen innovation i ”fuzzy front end” – En fallstudie av Getinge Infection Controls komplexa desinfektor” författad av Julia Hermansson och Emma Lindberg vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet. Julia var där och tog emot ett inramat diplom och blommor, samt ett resestipendium på 30000 kronor.
Prisutdelare Charlotte Brogren, generaldirektör på VINNOVA, 
de tre närvarande pristagarna och Magnus Aronsson. Foto: Anette Andersson.
Andrapris gick till Eftychia Gkanidou för uppsatsen ”Breakthrough Innovation without Breakthrough Technology – A case study of Snickers Workwear”, Handelshögskolan i Stockholm.

Tredjepriset gick till Behbood Borghei och Saeed Khanagha för uppsatsen ”Towards Service Orientation in Manufacturing Firms: Requirements and Challenges for Innovation and New Service Development Process – The case of Ericsson AB”, Linköpings universitet.

Vill du läsa mer om uppsatserna besök Nytt&Nyttigts egen hemsida där det finns sammanfattningar av vinnarnas texter.

Stort grattis till alla fem pristagarna och lycka till i framtiden!

/Hanna

onsdag, oktober 12, 2011

Forskare lär av entreprenörer

I går var jag på docentföreläsning på Handelshögskolan i Stockholm. Den första någonsin faktiskt, lärosätet har inte haft den traditionen. Men de två nybakade docenterna, Ebba Sjögren och Karl Wennberg, hoppades att de bidrog till att starta en ny trend.

Karl Wennberg disputerade 2009 på en avhandling om sociala normers betydelse för entreprenörskapet. I går pratade han bland annat om svårigheten att använda demografiska angreppssätt när man letar efter Entreprenören.

Det går inte att säga att entreprenörer är välutbildade män med skägg i 30-årsåldern. Det är beteendet som avgör vem som är entreprenör, och beteende har inte med demografi att göra, menade Wennberg.

Han tog också upp den vanliga definitionen av entreprenörskap, ”att på ett kreativt sätt mobilisera resurser för att exploatera nya möjligheter”, och framhöll att även forskare borde bli mer entreprenöriella. Det finns mycket att lära av att jobba nära entreprenörer, konstaterade Wennberg.

/Jonas

tisdag, oktober 11, 2011

Annie Lööf fick plan för innovation

Marcus Wallenberg överlämnade i går Innovationsplan Sverige till näringsminister Annie Lööf.
Det var stor uppslutning på IVA i går när Marcus Wallenberg, som varit ordförande i styrgruppen för IVAs projekt Innovation för tillväxt, överlämnade Innovationsplan Sverige till näringsminister Annie Lööf.

Marcus Wallenberg noterade i sin inledning att innovation och förnyelse är avgörande för Sverige om vi vill ha välfärd och välstånd.

Förutom Innovationsplanen fick Annie även en kompass som ska hjälpa henne hålla rätt färdriktning framöver. Men vi som har följt henne under de senaste åren vet att detta inte behövs. Hon har ju redan en stark inre kompass.

I sitt första publika framträdande som näringsminister betonade Annie Lööf att det är människor som gör skillnad. Människor som kan själv, och tillsammans. Hon poängterade även att det är viktigt med en bred syn på innovationsfrågor. Näringsministern kom väl inte direkt med några konkreta nyheter i går kväll. Förutom möjligen att näringsdepartementet inom kort startar en ny blogg, nämligen en innovationsblogg.

I dag vid cirka 14.30 visas hela seminariet på SVT Forum. Och inom kort läggs det även upp på Innovation för tillväxts webbplats.

/Magnus

måndag, oktober 10, 2011

Lyfta fram Sverige – i Sverige

Delar av delegationen på Linnéuniversitetet.
Avslutade förra veckan i Småland tillsammans med Kungen och ett 20-tal andra deltagare i IVAs Kungliga Teknikresa. Detta var ett nytt initiativ från Kungens sida som ett komplement till den utländska ”Royal Technology Mission” som IVA arrangerat i snart 20 år. Kungen uttryckte det vid något tillfälle i stil med att: ”Tanken är att lyfta fram Sverige – i Sverige”.

Det var två intensiva dagar med besök på en rad företag och på Linnéuniversitetet. Nedan följer några nedslag från de företag vi besökte, och mina korta reflektioner. Längre fram får jag förhoppningsvis anledning att återkomma med några fördjupade tankar kring resan.

Torsdag 6 oktober inleddes med ett besök på Ello i Lammhult. Kent Andersson, vd och ägare, visade runt på fabriken vars specialitet är isterband. I mitten av 1980-talet tog Kent, då 25 år – född och uppvuxen i företaget, över verksamheten efter sin far. ”Jag blev mer eller mindre tvingad att ta över”, berättade Kent med glimten i ögat. I dag omsätter Ello strax över 180 miljoner och har 33 anställda.

Efter besöket bland isterband, syltor och prinskorvar var det dags att se på möbeltillverkningen hos Lammhult Design Group. Bland annat förevisades vi stolen Campus som var början på företagets exportsuccé. Stolen har sålts i uppemot 1,3 miljoner exemplar så här långt. De visade även hur de jobbar med produktutveckling, och berättade om hur de försöker skydda sina nya produkter genom att ta fram egna verktyg för tillverkning och mönsterskydd. Lammhult har sedan lång tid haft som strategi att arbeta med ledande designers och vi träffade Gunilla Allard som tagit fram flera av deras storsäljande produkter.

Nästa stopp på resan var Växjö där vi fick en inblick i plasttillverkning på Emballator Växjöplast som tillverkar kapsyler. Vd Camilla Simonson visade runt i fabriken som producerar kapsyler 24/7. Och många kapsyler blir det. För närvarande är årsproduktionen 1/2 miljard kapsyler av olika slag. I stort sett hela produktionen är automatiserad, och allt plastspill tas om hand för att kunna återanvändas. Det var fascinerande att se produktionen från platsgranulat till färdiga kapsyler för kryddor, dryck och andra livsmedel.

Sista besöket under torsdagen var på Linnéuniversitetet. Här stod Stephen Whang, rektor för universitetet, som värd. Vi fick veta mer om forskningsområdet kring trä som byggmaterial, om den nya strategin för att bli ett entreprenöriellt universitet och mycket annat.

Första besöket på fredag morgon var hos LG Produktion i Hovmantorp. Företaget drivs och ägs av Ulf Åström som 2005 knoppade av delar av sin fars verksamhet som en del i ett generationsskifte. LG Produktion arbetar med skärande bearbetning och fräsning i aluminium och plast. Vi fick inblick i hur de tillverkar chassit till datorer för extrema miljöer. Företaget har 7 anställda och omsätter strax över 15 miljoner. Ulf visade sig vara en riktig entreprenör och hade tidigare i år startat ett nytt företag för att sälja björkved. Lite extra roligt var att det nya företaget hette Kronved…

Säg ett företag som startade i ett garage och där bokstäverna H och P finns med? De flesta tänker nog på Silicon Valley och vännerna Hewlett and Packard som 1939 startade företaget Hewlett-Packard i ett garage i Palo Alto. Men det finns även en motsvarighet i Småland! Nämligen HP Tronic, som startades av Stefan Hörberg och Hans Pettersson i ett garage i Ljungby 1985. I dag är det ett företag som har strax över 200 anställda i Ljungby och i Suzhou, Kina. HP Tronics internationalisering startade 2004 då en av deras kunder ville att de skulle etablera sig i Kina. Nu är de på gång att göra samma sak i Indien.

Efter ett stopp för lunch på Gästgivaregården i Ljungby bar det av mot Markaryd och Nibe som tillverkar braskaminer och värmepumpar. Redan under bussresan dit fick vi i delegationen ta del av Nibes historia av Gerteric Lindquist, vd och en av huvudägarna. Nibe har en lång historia. Företaget startade redan i slutet av 1940-talet av Nils Bernerup. I samband med att hans barn tog över i mitten och slutet av 1980-talet köptes bolaget upp av den dåvarande ledningen. Därefter har bolaget expanderat kraftigt till runt 8 000 anställda och en omsättning strax under 10 miljarder.

För att avrunda vill jag göra några avslutande reflektioner. Den första är att vi vid alla våra besök fick höra hur viktigt det var för företagen att jobba nära sina kunder. Dels för att kunna vara snabba, och dels för att hjälpa kunderna att utveckla sina produkter. Så bygger man långa och starka relationer.

Den andra reflektionen är designens betydelse. Åter och åter igen fick vi höra om hur viktigt det var med designen – inte bara för Lammhults möbler. Till exempel på Ello betonade man vikten av att använda design för att bygga varumärket kring produkterna. Företagen jobbar också med design för att göra produktionsprocesserna så effektiva som möjligt.

En tredje reflektion är vi fick se exempel på företag som tagit rygg på sin kund, det vill säga det stora globala företaget. Just detta skrev jag om i början av förra veckan, efter Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum. Jag tror att fler mindre bolag skulle vara hjälpta av att ta rygg på storföretag i sin internationalisering.

Den fjärde reflektionen jag vill göra är att de företagare vi träffade visade prov på stor klurighet och ”smartsnålhet”. Verksamheten handlar till stor del om att klura ut nya lösningar och samarbeten för att fortsätta vara konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva.

Summa summarum var det två spännande, intensiva och lärorika dagar. Så ett stort tack till IVA som stod bakom resan, till Kungen som kom med idén och till Kristina Alsér, Landshövding i Kronobergs län, som arbetat med IVA för att sätta ihop ett bra program. Hon bjöd dessutom på en superb middag i residenset på torsdag kväll. Läs gärna Kristinas blogg om teknikresan här.

/Magnus

fredag, oktober 07, 2011

När trollen tassar fram…

ESBRI bevakar forskningsfronten inom entreprenörskap, innovation och småföretagande, och alla texter som vi skriver publiceras på webben. Sedan ett par år tillbaka har vi öppnat upp för kommentarer och en helt ovetenskaplig studie visar att det framförallt är två frågor som väcker debatt: Invandrares företagande och kvinnors företagande.

När vi skriver om dessa två teman kommer internettrollen fram. Du vet, de där varelserna som hålls i nån håla och inte tål solsken. De där som anonymt kan vräka ur sig vad som helst i ett kommentarsfält – men som inte är lika benägna att ta debatten öga mot öga.

Nu senast lackade ”Frank A” ur på ”genusbjäfsande” kvinnor som kräver ”inkvotering till välbetalda toppjobb i storföretag som har startats av män”.

Peter” menade i en kommentar till en annan artikel att ”Många av dem som kommer hit bidrar inte till välfärden. 7 år i genomsnitt tar det innan en invandrare får sitt första jobb.”

Vad tycker du? Läs och kommentera gärna ESBRIs artiklar. Vi ser fram emot en konstruktiv diskussion!

/Åse

tisdag, oktober 04, 2011

What a week!

Martin Kenney, Randy Mitchell och Sara Modig.
Last week ESBRI organized the annual Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum together with the Swedish Ministry for Enterprise, Energy and Communications and the U.S. Department of Commerce. This year for the 8th time. About 650 participants in Stockholm, Umeå and Gothenburg shared their knowledge and discussed with our great delegation from the United States.

The delegation was led by Randy Mitchell from the U.S. Department of Commerce. So first of all I would like to express a big thank you to Randy and the others in the delegation. Particularly to John Backus, New Atlantic Ventures, Kimberlie Cerrone, Tiatros, Clare Fairfield, Concerto Ventures, and Erik Straser, Mohr Davidow. All of them took a week out of their busy schedules to participate in this year’s Forum.

Yes, I know this post might seem like a speech at the Oscar’s, packed with “thank yous”. Nothing to do about that.

To cover all the good ideas that were presented would make a post that is too long, so I will just mention a few here and come back in the future to write about some more. I would like to suggest that you read previous posts on this blog (if you know Swedish or trust Google translate :)) and look at the Twitterfeed #sweus from the Forum.

One thing that I always want to stress (and have stressed before on this blog) is the importance of the acceptance of failure. Several of the speakers did address this. A “smart” failure is perfectly fine in for instance Silicon Valley. The important thing is that the entrepreneurs show that they have learned from the failure. And in this context the failures are often that the start-up is dismantled, it is not a bankruptcy.

Another topic that was discussed, at the different forums, is the role of the large companies. They are important as customers, as vehicles to take the small companies to larger export markets, and also as exit markets for start-ups that have received angel and VC funding. Given how many leading global companies we have in Sweden, hopefully some of them can take this role in the future.

Besides the speakers that travelled with us for the whole week, we also had a number of speakers who contributed greatly to the Forum. In Stockholm on Monday 26th: William Stewart, U.S. Embassy, Anders Flodström, KTH, Sara Öhrvall, Bonniers, Martin Kenney, University of California at Davis, Tazeem Pasha, U.S. Department of Commerce, Elisabeth Thand Ringqvist, Företagarna, and Catharina Håkansson Boman and Sara Modig from the Swedish Ministry of Enterprise, Energy and Communications.

In Umeå we had Håkan Boter, Umeå University, Anna Olofsson, Umeå municipality and Stefan Nordin, Umbio.

In Gothenburg we had Martin Lackéus, Gothenburg Schools of Entrepreneurship, Chalmers and Gothenburg University, John Sjölander, Burt AB, Martin Skoglund, Wood & Hill Investment and Timo Lehes, Chalmers Innovation Seed fund.

A big thanks to all of you!

Programmes and power points from the Forum can be found on the Sweden-U.S. website. Within a week you will be able to watch video clips from all the presentations made in Stockholm on ESBRI’s web-TV.
EDIT: An article on the Forum day in Stockholm has now been published.

Finally, I would like to thank all the participants that came to the Forum, our main partners Tillväxtverket and VINNOVA, our partners Hamilton and PwC, our regional co-organizers and partners Dare, Umeå University, Umeå municipality, Chalmers, Gothenburg university and Västra Götaland Region, our network partners Företagarna and Venture Cup, and our media partner Entreprenör magazine.

And last but not least my team at ESBRI did, as always, a great job in creating “a world class forum” (a quote from one of our American speakers)

Without all of your support and encouragement there wouldn’t be a Forum.

/Magnus