fredag, oktober 21, 2011

Kritiskt om socialt företagande

På mitt skrivbord just nu: Ulrika Levanders avhandling "Utanförskap på entreprenad".

På mitt skrivbord ligger Ulrika Levanders avhandling ”Utanförskap på entreprenad – Diskurser om sociala företag i Sverige” och väntar på att läsas. Jag ser fram emot att fördjupa mig i den eftersom den utlovar spännande frågeställningar kring socialt företagande.

På vilka antaganden bygger egentligen socialt företagande sin trovärdighet och sitt existensberättigande? Vad ger det oss för bild av människor med sociala problem och vilka lösningar presenteras som lämpliga? Det är några av frågorna som ställs.

Kanske är det för att Ulrika Levander tidigare arbetat som frilansjournalist som hon valt att kritiskt granska det som så många andra bara vill hylla, nämligen socialt företagande eller socialt entreprenörskap. Hon undersöker hur det sociala företagandet tolkas och konstrueras under 2000-talets Sverige.

Avhandlingen, som bland annat bygger på intervjuer med anställda på tre olika sociala företag, är utgiven på Daidalos förlag.

Ulrika Levander jobbar på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Vi kommer att skriva mer om avhandlingen i nästa nummer av ESBRIs tidning Entré som kommer i innan jul. Du kan skaffa en gratis prenumeration på tidningen, om du inte redan får den.

/Hanna Andersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar