fredag, mars 31, 2006

I Åre(ts) tillväxtkommun på besök

Är på skidsemester i mina gamla hemtrakter, närmare bestämt i Duved – en pärla i Jämtlandsfjällen (även om jag givetvis är något jävig i frågan).

Jag slås av hur mycket som händer i grannbyn Åre. Grävskopar och lyftkranar flockas runt stora hål i backen – nya exklusiva bostadsrätter ska byggas inför alpina VM nästa år. Nyligen fick kommunen även utmärkelsen ”Årets tillväxtkommun 2006”.

Runt skidåkningen har allt fler verksamheter vuxit fram, inte minst inom relaterade områden som till exempel skidkläder. Även om fjällen, med snön och liftarna, fortfarande är grunden för tillväxten, verkar det som att Åre med omnejd har lyckats rätt väl med att slå mynt av detta under senare år. Allt fler nya företag startas, eller lockas att flytta hit på grund av gynnsamma förhållanden.

Men jag slås också av den kontrast som resan mellan Östersund och Duved bjuder på. Innan och efter själva Åre by händer inte speciellt mycket. Det var ett år sedan jag var här senast, och det ser i princip likadant ut i byarna längs vägen. I Åre by däremot har ett antal nya större bostadshus och kommersiella fastigheter sett dagens ljus. Det får mig att tänka på rushen i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. En rush som slutade i förskräckelse.

Den här gången hoppas jag att Åres positiva utveckling fortsätter efter VM, även om vi skulle få en vikande konjunktur i landet. Genom det mer diversifierade näringslivet som nu växer fram borde det gå.

Utvecklingen i Åre visar att det går att få till en stark och positiv utveckling även i perifera regioner. Den visar också på vikten av att jobba tillsammans. Näringslivet och det offentliga i området har ett nära och fruktbart samarbete. En annan lärdom som blir tydlig i exemplet Åre är att varje kluster, det må vara av geografisk eller funktionell karaktär, behöver en stark motor.

Med lite tur, vilja och hårt arbete kanske motorn i Åre kan få den gynnsamma utvecklingen att sprida sig även till grannbyarna. Det vore kul om resan mellan Östersund och Duved också på andra håll kunde bjuda på glada tillväxtutrop.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

onsdag, mars 29, 2006

Entreprenörskapsutbildning – ett säljande(?) koncept

Igår kväll (28 mars 2006) hade Aktuellt ett inslag om KY-utbildningar (Kvalificerad Yrkesutbildning) som har stor framgång eftersom de allra flesta elever (80 procent) får jobb efter examen. Den utbildning som togs upp som exempel i reportaget handlade om att bli en bra säljare.

Det påminde mig om en intervju jag gjorde med Dr. David Birch (forskaren bakom bland annat Gasellbegreppet – snabbväxande företag) för något år sedan. En av hans främsta kritiska synpunkter mot entreprenörskapsutbildningar på universitet och högskolor var att de sällan innehåller någon kurs i försäljning. Lite konstigt kan tyckas.

Mycket i att starta ett företag handlar ju om att sälja – om att få andra att tro på sin idé. Allt från eventuell familj, partners och finansiärer, till kunder och blivande anställda måste tro på affärsidén för att våga satsa. Att lära sig sälja borde alltså vara ett självklart inslag i alla entreprenörskapskurser!

Och apropå entreprenörskapsutbildningar: vi på ESBRI slutför för närvarande en kartläggning över hur det ser ut på den fronten i Sverige för tillfället – håll utkik efter information om denna på vår webbplats framöver.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

Ps. Mejla mig om du vill ha en kopia av den artikel som blev resultatet av intervjun med David Birch. Ds.

torsdag, mars 23, 2006

Kvinnliga entreprenörer som resurs!

Återigen kommer, den för ingen förvånande, nyheten om att det finns få kvinnor i storföretagens ledningsgrupper och styrelser. I de flesta tidningsartiklar om ämnet hävdas att för att få fler kvinnor i styrelserna måste fler kvinnor bryta igenom glastaket och komma med i högsta bolagsledningen. Visst finns det en poäng med detta, men en annan viktig grupp kvinnor glöms bort. Och det finns alldeles för få av dem också!

År 2003 skrev jag och Nancy Carter, professor University of St. Thomas, en kort artikel där vi poängterade att kvinnor som har drivit ett eget framgångsrikt tillväxtföretag borde kunna vara goda kandidater till styrelser. Men det är alltså samma problem där – det finns för få av dem!

För att förstå mer om detta fenomen, och om tillväxtfinansiering för företag ägda av kvinnor, har vi på ESBRI sedan 2003 samarbetet med en grupp forskare från USA under namnet DIANA. Tanken är att bygga ett internationellt nätverk av forskare för att tillsammans arbeta för att öka kunskapen om dessa frågor. Under våren 2006 händer en hel del inom DIANA-projektet. Vi kommer att publicera en populärvetenskaplig rapport och en bok. Vi kommer dessutom att arrangera ett Internationellt symposium här i Stockholm. Mer information kommer framgent.

En sista reflektion: Låt oss hoppas – och arbeta för – att även de kvinnor som väljer eget företagande som modell att styra sina liv uppmärksammas som förebilder. Låt oss också hoppas – och arbeta för – att dessa kvinnors resa i det egna företagandet ses som en framtida resurs för högre chefsposter och styrelser när nomineringskommittéerna söker med ljus och lykta efter lämpliga kandidater.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

måndag, mars 20, 2006

Välkommen till ESBRI-bloggen!

Här kommer jag att skriva om entreprenörskap, innovationer och småföretagande. Jag kommer främst att lyfta fram tankar, idéer och resultat från aktuell forskning och, när det passar, anknyta till praktiska implikationer för företagare och policy. Men ibland kommer jag nog inte heller att kunna hålla mig från att kommentera en del dagsaktuella händelser…

Kunskapsspridning står högst på agendan för mig och ESBRI. Orsaken är att vi behöver ett bättre entreprenörsklimat i Sverige. I ett tidigare nummer av vår tidning Entré (nr 1-2005) argumenterade jag för att det finns en för låg förståelse för betydelsen av entreprenörskap och innovationer. Nedan ett utdrag från den artikeln:”Som jag ser det utgör de fyra orden förståelse för betydelsen av grunden till ett klimat där individer som startar, driver och bygger upp företag uppskattas. I bästa fall skapar de välstånd på både kort och lång sikt. För att förstå betydelsen av entreprenörskraften gäller det att på olika sätt nå ut med kunskap om vad små, nya och växande företag bidrar till – såväl i ekonomiska som sociala termer. Det är även viktigt att förstå samspelet mellan stora och små företag, mellan olika regioner och mellan människor i olika branscher.

Först när vi lägger den kunskapsgrunden kan de som har drivet att starta företag bemötas med den uppskattning de förtjänar. Vi behöver således ett kunskapslyft: den grundläggande förståelsen för betydelsen av just entreprenörskap och innovationer måste ökas. Utan ett sådant lyft landar nog tyvärr alltför många av de frön som sprids i olika satsningar direkt på hälleberget.”

Därför kan jag rekommendera ett besök på vår hemsida www.esbri.se där du finner massor av intressant forskning om entreprenörskap, innovationer och småföretag.

I skrivandets stund har jag precis återvänt från en tre veckor lång ”turné” i USA. Jag hade förmånen att delta i ett internationellt ledarskapsprogram som arrangeras av U.S. Department of State. Tillsammans med fem andra européer från Bulgarien, Cypern, Danmark, Slovakien och Tyskland har jag fått lära mig mer om hur de arbetar för att främja kvinnors företagande och karriärmöjligheter i USA. Med mer än 30 olika möten med ett 60-tal personer i fyra olika städer (Washington D.C., Cleveland, Seattle och San Diego), är intrycken många och behöver tid för att sorteras upp.

Efter hand kommer jag att lyfta fram olika exempel här på bloggen. En sak står dock klar: Det finns en stark ideell kultur i USA, även när det gäller olika aktiviteter för att främja kvinnors företagande. Bland annat finns det många olika, såväl lokala som nationella, nätverk och en hel del offentliga stöd på federal nivå.

Till sist vill jag slå ett slag för nästa tillfälle i vår öppna föreläsningsserie Estrad, där professor Ivo Zander, Uppsala universitet, kommer att berätta om sin forskning om intraprenörskap och nya satsningar i befintliga företag.

Återigen, varmt välkommen till ESBRI-bloggen!

Magnus Aronsson, vd för ESBRI