måndag, mars 31, 2014

”Banden mellan Sverige och USA är bättre än någonsin”

Förra veckan arrangerade Swedish-American Chamber of Commerce (SACC) Amerikadagen i Göteborg, och ESBRI var på plats. Huvudsyftet med evenemanget var att diskutera möjligheterna att starta svenska företag i USA. Det erbjöds också gott om mingelmöjligheter där deltagarna kunde nätverka och träffa de organisationer som var representerade.

Under dagen delade olika experter och entreprenörer med sig av sina erfarenheter av hur det är att ta sig in på den amerikanska marknaden. Vi fick många tips om vad man ska tänka på när man planerar en etablering där. Det pratades också om aktuella trender och perspektiv som påverkar våra svenska företag.

Det var intressant att höra Mark Brzezinski, USA:s ambassadör i Sverige, och Jonas Hafström, Sveriges förre ambassadör i USA presentera TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership.

TTIP är ett verktyg för att utveckla och skapa arbetstillfällen. Ambassadör Brzezinski poängterade att syftet med kontraktet inte är att göra stora ändringar i befintliga lagar, utan att få dem mer i harmoni med varandra. Han pekade på hur viktiga små och medelstora företag är som drivkraft för innovation och skapandet av arbetstillfällen. TTIP kan minska eller helt ta bort hindren för deras internationella utveckling, och göra dem än viktigare.

Om du vill veta mer om TTIP, finns det flera artiklar på SACCs webbplats.

/Jelena

onsdag, mars 26, 2014

Hur kan vi bli bättre på att ta tillvara alla resurser?

Foto: Anna Kopparberg.
Förra veckan deltog jag i Sacos konferens om globalisering, entreprenörskap och kompetens. Dagen innehöll många intressanta presentationer och spännande fakta. En generell slutsats som jag drog var att det finns massor av resurser som i dag inte tas tillvara.

Forskaren Karl Wennberg inledde med att presentera en studie som visar att utrikesfödda startar företag i större utsträckning än infödda. Och företag som startas av barn till utrikesfödda individer växer ofta mycket snabbt. Man kan också se att en liten grupp av snabbväxande företag står för nästan hela nettotillväxten av nya jobb.

Många som anställs i nya, snabbväxande företag är unga, med annan bakgrund, arbetslösa. De här företagen skapar alltså arbetstillfällen för individer som i allmänhet står långt ifrån arbetsmarknaden och har svårt att få en anställning. Det innebär att den här gruppen människor kan få ett mycket bättre utgångsläge om de sedan vill söka sig vidare på arbetsmarknaden. Så bra!

Maroun Aoun berättade om hur IFS arbetar. De har 40 rådgivare från 18 länder anställda, och de är verksamma runt om i Sverige. Numera samarbetar IFS med ALMI, och därigenom har utlåningen av pengar till företagare med utländsk bakgrund ökat markant.

I dag utgör personer med utländsk bakgrund 20 procent av alla företagare. En tydlig trend är att den här målgruppen går in i nya branscher hela tiden, speciellt i storstadsregionerna. Många individer med utländsk bakgrund har ett stort nätverk, speciellt i hemlandet men även i resten av världen. Nätverken är en viktig resurs både för Sverige och företagen och vi borde arbeta för att bli ännu bättre på att ta vara på dem. Aoun har skrivit Åsikten i det kommande numret av Entré, där kan du läsa mer.

Lisa Cooper från norska Leadership Foundation delade med sig av sina erfarenheter från att vara utlandsfödd. När hon flyttade till Norge från New York i slutet av 1980-talet möttes hon av en utbredd diskriminering och okunskap. Med tiden har detta förändrats, delvis tack vare både denna och andra organisationers arbete för att skapa bättre förutsättningar för personer med icke-norsk bakgrund.

Ett projekt som vore kul att kopiera i Sverige är deras Top 10. De utser varje år de tio mest framgångsrika individerna i Norge som har utländsk bakgrund. De blir sedan positiva förebilder och visar på goda exempel, på möjligheterna.

Liknande tankegångar har IFS, som i många år har korat Årets Nybyggare i Sverige. Avsikten är att priset ska gå till en person med invandrarbakgrund som, trots hinder och relativt sämre förutsättningar, har startat eget och bidragit med tillväxt i det nya landet.

Du kan se hela konferensen och ta del av alla intressanta presentationer på Sacos webb-tv. Mycket sevärt!

Vill du läsa mer om entreprenörskap hos personer med utländsk bakgrund? En bra ingång är vår temasida www.esbri.se/utland

Missa inte heller vår Estrad 14 maj.

/Helene

tisdag, mars 25, 2014

En slice av Entré

Sådärja, då var årets första nummer av Entré korrat och klart, och inskickat till tryckeriet. Tidningen når prenumeranterna i nästa vecka. De kommer bland annat kunna läsa om affärsmannaskap och stolthet i pizzabranschen, LAS-reformens effekt på småföretagen, entreprenöriellt lärande och design som kreativ källa.

Saknar du en egen prenumeration? Den är kostnadsfri.

/Åse

torsdag, mars 20, 2014

Tre T:n i attraktiv

Häromdagen arrangerade vi en Estradföreläsning med Charlotta Mellander. Hennes forskning handlar bland annat om regional attraktionskraft, urbanisering och städernas betydelse.

Mellander menar att storstäder fungerar som magneter för kreativa företag och människor, och spelar en viktig roll för den ekonomiska utvecklingen. För första gången i historien bor det fler människor i städerna än på landsbygden. I början av 1900-talet bodde ungefär 14% i städer, nu är det över 50%. I västvärlden bor ännu fler i städerna, där är hela 75% av befolkningen stadsbor.

Det här ställer stora krav på städerna, det ska finnas boende och jobb till alla som strömmar dit. Exempelvis flyttade ungefär 40 000 personer till Stockholm förra året.

Det medför också att det finns också en stor mängd platser som människor väljer att lämna. Det är främst unga människor som flyttar, de är av naturliga skäl en lättrörlig grupp. De har oftast inte hunnit skaffa familj och hus.

Det visar sig att det finns en gräns vid 25 000 individer. Bor det färre än så på en ort krymper den, bor det fler tenderar orten att växa befolkningsmässigt. Många kommuner tar inte utflyttningen på allvar, menar Charlotta. De förlitar sig på att de som flyttat återvänder när de blir äldre. Men så är det långt ifrån alltid.

Charlotta pratade om tre T:n som är nödvändiga för att en ort ska växa.
  • Teknologi: hög investeringsvilja och produkter
  • Talang: det behövs smarta personer för att attrahera andra och få orten att växa
  • Tolerans: villighet att lyssna av nya idéer och acceptans för mångfald
Var kan då dessa tre T:n få fäste av egen kraft? Det räcker inte med att skapa jobb på en ort, även om det naturligtvis är en grundförutsättning, det gäller även att skapa en attraktiv livsstil. Och vad behövs då för att skapa en sådan? Vad skiljer en plats som växer från en som har stagnerat?

Jo, det behövs en variation av varor och tjänster. Variation gör oss glada, vi gillar olika matkulturer och människor med olika bakgrund. En plats där individer kan vara sig själva är öppen och tolerant och därmed mer attraktiv.

En estetisk och vacker omgivning är viktig. Affärer, fik, restauranger, sjukvård måste finnas, liksom platser där man kan träffas för att stimulera de sociala nätverken.

Sedan gäller det också att bygga på rätt sätt, att se till att service och mötesplatser är nåbara inom max en timme. Mindre orter kan förbättra sitt läge markant genom att bygga infrastrukturen så att man snabbt kan ta sig till en större ort för att få den eftersträvade variationen.

Visst låter det här intressant? Se hela föreläsningen via webb-tv

Vill du läsa mer om Charlottas forskning? Hon bloggar på Vertikals, finns med i ESBRIs forskardatabas ”Vem Gör Vad?” och vi skrev om hennes avhandling 2009.

/Helene

tisdag, mars 18, 2014

Attraktiva städer – var vill vi egentligen bo, och hur påverkar det tillväxten?

måndag, mars 17, 2014

Det pratas om GEW…

I dag börjar Global Entrepreneurship Congress, Global Entrepreneurship Weeks årliga möte. Nästan 2 000 deltagare från 153 länder samlades i morse i Moskvas stora mässhall ”Manege”. Programmet inleddes av Sergei Sobyanin, Moskvas borgmästare och Jonathan Ortmans, ordförande i Global Entrepreneurship Week. Sedan fortsatte programmet med seminarier om forskning och policy.

Det känns jättespännande att vara en del av detta globala nätverk, och jag ser fram emot fyra intensiva dagar fyllda med värdefulla seminarier och utbyten av idéer.

Årets upplaga av GEW hålls 17-23 november, och inom kort öppnar vi registreringen för arrangemang. Följ oss gärna på Facebook och Twitter för att inte missa något.

/Jelena

fredag, mars 14, 2014

Framgångsrika ledare frågar ”varför”

I samarbete med amerikanska ambassaden i Stockholm, arrangerade ESBRI ett lunchseminarium 12 mars. Vi hade nöjet att ha Christy Wyatt, vd på Good Technology, som talare. Good Technology är en leverantör av mobila säkerhetslösningar med huvudkontor i Sunnyvale, Kalifornien. Temat var ”Innovation and Leadership: What makes companies innovative and competitive?”

Förutom Christy och några av hennes kollegor, samlades en liten och blandad grupp från vårt nätverk: entreprenörer, investerare, forskare och policymakare. Seminariet inleddes med en kort introduktion av Christy i syfte att stimulera ett öppet rundabordssamtal och utbyte av idéer.

Christy Wyatt gav oss flera insikter om vad hon anser är en viktig del av den entreprenöriella kulturen i Silicon Valley. Under sin karriär har hon ofta ställt frågan ”varför”, och ifrågasatt strategiska drag och produktförändringar i företag där hon har jobbat. Hon menar att en viktig del av en bra företagskultur är att vara bekväm med att alltid ställa dessa frågor, men också att investera i svaren. En framgångsrik ledare måste bygga företagskulturen kring frågan ”varför” och sedan våga agera efter de svar man får.

Som svar på frågan vad som skiljer en vd i Silicon Valley från en ”traditionell vd”, pekade Christy på hur snabbt idéer och företag växer fram i Silicon Valley. Då krävs en extra dos av uppmärksamhet för marknadens föränderliga landskap. Men hon la också till att man bör vara försiktigt med att generalisera.

Våra gäster var överens om att det redan finns en bra koppling mellan Silicon Valley och den svenska marknaden. Men de uttryckte ändå en förhoppning om att fler kontaktmöjligheter, som detta seminarium, kan leda till att potentialen utnyttjas ännu bättre framöver.

/Jelena

torsdag, mars 13, 2014

En reality check från ”utfallet”

På Småföretagsdagarna igår möttes politiker, företagare, riskkapitalister, myndighetsrepresentanter, innovatörer, en entreprenöriell prins och… tja, en massa annat löst folk. Att få till den blandningen är ju toppen. Det är vad vi också strävar efter när vi arrangerar evenemang på ESBRI.

För när så skilda grupper möts, och berättar om sina respektive ”verkligheter”, finns ju alla möjligheter att ett lärande kommer till stånd. Förutsatt att deltagarna är öppna för att lyssna på andra och inte bara försvara sina egna positioner, förstås.

Jonas beskrev i sin blogg några sådana möten: Mellan företagare och företagsfrämjande myndigheter, samt mellan forskare och politiker.

Under Småföretagsdagarna arrangerades också workshops, en av dem handlade om småföretagens internationalisering. Först levererade Gunnar Hökmark (M) och Jonas Eriksson (MP) sina respektive politiska perspektiv på frågan. Därefter kommenterade Monica Lindstedt, grundare av Hemfrid och ordförande i Företagarna:

- Det ni säger är långt från verkligheten! Eller, det är långt från min vardag i alla fall.

- När jag startade Hemfrid ansökte jag om ett nyföretagarlån hos ALMI. Det visade sig att eftersom jag hade haft ett enmansföretag tidigare kunde jag inte få ett nyföretagarlån. Däremot kunde jag få ett litet fint ”kvinnolån”. Jag blev arg och ringde en politiker jag känner som sa: ”Vad bra att du ringer. Vi har så lite kontakt med utfallet”. Jag var alltså ett ”utfall”, konstaterade Lindstedt.

Nästa ESBRI-tillfälle att mötas och lära över organisationsgränserna är 18 mars. Då arrangerar vi en Estradföreläsning om attraktivitet, urbanisering och tillväxt. Vi välkomnar såväl storstadsvurmare som glesbygdskramare, och ser fram emot en bra diskussion!

/Åse

onsdag, mars 12, 2014

Sveriges innovationsminister presenterades på Småföretagsdagarna

Småföretagsdagarna arrangeras av Entreprenörskapsforum och brukar hållas i Örebro. I år är det i stället i Stockholm, och en dag. Samtidigt som man saknar lite att åka till Örebro, är det såklart smidigt att ha nära hem. Att SmåföretagsdagARNA i år bara är en dag förklarade VINNOVAs Jenni Nordborg med att småföretagare redan jobbar dubbelt så mycket som alla andra, och det därför inte är så konstigt att det hela effektiviseras.

Som vanligt innehöll programmet en blandning av forskning, politik och praktik. Ministrarna avlöste varandra på förmiddagen: finansmarknadsminister Peter Norman var först ut, följd av näringsminister Annie Lööf och senare utbildningsminister Jan Björklund.

Utan företag stannar Sverige, konstaterade Lööf. Björklund fyllde på med att det inte går att ha en välfärdsstat utan att också vara en företagsstat.

Annie Lööf kallade sig själv för innovationsminister och kommenterade bland annat Världsbankens rapport som kom i måndags. Den visade, som vanligt, ett Sverige i topp när det gäller innovation och konkurrenskraft.

- Men att vi ligger i topp nu, betyder inte att det är givet att vi gör det om tio år. Vi behöver kavla upp ärmarna för att fortsätta ligga i framkant. Det behövs fortsatta reformer för ett växande näringsliv, sa Lööf.

Som exempel nämnde hon ett regelverk som passar för både små företag som Klarna och jättar som Stora Enso. Även viljan till kommersialisering, tillväxt och internationalisering menade hon att Sverige behöver jobba med. Bland annat genom att göra det enklare för företag att hitta rätt personal. Lööf refererade här till regeringens nya utredning om personaloptioner, något som också föreslagits av oppositionen.

I den efterföljande panelen blev diskussionen stundtals riktigt spänstig. Här deltog VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren, Charles Edquist, professor Circle, Lunds universitet, Fredrika Gullfot, vd Simris Alg och Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket.

Fredrika Gullfot menade att det statliga ”riskkapitalet” ofta missar målet.

- Jag har gett upp på statligt kapital, det är det privata som gäller. Vi är ett tillväxtföretag och jobbar med miljöinnovation, precis som alla politiker och myndigheter vurmar för. Jag trodde vi skulle mötas med öppna dörrar. Det är ett problem för oss innovatörer, vi funkar inte riktigt som myndigheterna tror. Vi har fått lite stöd från VINNOVA och lite från Innovationsbron, men det är marginellt i jämförelse med det privata, sa Gullfot.

Hon menade att det största problemet är att anställa, det måste vara enkelt. Och det måste vara enkelt att investera i små företag.

Tillväxtverket och VINNOVA menade båda att de jobbar med just de här frågorna nu, och att det ska bli enklare att hitta fram till de stöd som erbjuds – såväl nationella som de stora EU-stöd som finns att tillgå.

Charles Edquist kommenterade det här med att vi alltid hamnar i topp på alla listor:

Vi är ganska duktiga. Men inte så duktiga som många tror. Vi är alltid nummer ett när det gäller innovation, på exempelvis European innovation scoreboard. Men om man bara räknar på output ligger vi sämre till. Vi har mycket input, men inte lika mycket output, sa han. -

Annie Lööf:

- En av våra största utmaningar är just att jobba mer med kommersialiseringssidan. Vi är lite sämre på output och det är därför vi har lagt pengarna där nu framöver.

Det diskuterades också en del om innovationsstrategin och om att Sverige skulle skapa ett innovationsråd, direkt underställt statsministern. Något som många andra länder har.

Fredrika Gullfot menade att det här med råd och strategier säkert är bra på vissa plan, men det har inget med företagare och entreprenörer att göra.

- Det där fungerar inte särskilt bra för oss. Men det är helt ok, vi hittar andra vägar. Som att sälja produkter och ta in riskkapital. Det är ju egentligen den ”riktiga vägen” om man är ett privat företag. Men det är bra att det finns en välvilja, sa hon.

/Jonas

Se Småföretagsdagarna – live

Småföretagsdagarna i Örebro brukar vara ett av de första vårtecknen, men i år har Entreprenörskapsforum och Örebro universitet flyttat detta flaggskeppsevenemang till Stockholm.  Det genomförs i dag, och jag och Jonas är där. Tillsammans med ett gäng ministrar, forskare och andra entreprenörskapsexperter. Inramningen är extra festlig i och med att Entreprenörskapsforum i år fyller 20 år. Grattis!

måndag, mars 10, 2014

Staten och riskkapitalet

Det här med riskkapital har varit ett hett ämne den senaste tiden. Nyligen kom en rapport från Riksrevisionen som visade att statligt riskkapital investeras för sent, trots att målsättningen varit att investera i sådd- och expansionsfas. Det är just i dessa tidiga skeden den största bristen på privat kapital finns.

ESBRI arrangerade i samma veva en Estradföreläsning om riskvilligt kapital, och presentationerna finns att se i sin helhet via webb-tv. Även under föreläsningen framkom kritik, främst mot att statligt kapital satsas i senaste laget. Det behövs definitivt en ändring av strategierna för att investeringarna ska fungera bättre. Läs gärna bloggen som jag skrev efter Estrad.

ALMI Invest publicerade i förra veckan ett debattinlägg där de menar att det faktiskt finns kapital som investeras i de allra tidigaste faserna av ett företags start.

ALMI Invest skriver att de är landets mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag, de har för närvarande en portfölj med 300 bolag. Ramböll har utvärderat ALMI Invests investeringar. Resultatet visar att pengarna hamnar rätt, och att företagen har nytta av rådgivningen i managementfrågor som de får ”på köpet”.

Det ska bli intressant att följa utvecklingen av statens roll som finansiär. Det är viktigt att hitta modeller som passar de regionala förutsättningarna, och där finansieringen inte riskerar att tränga ut privata investerare.

För den vetgirige finns det också en hel del läsning om riskkapital i vår Kunskapsbank.

/Helene

torsdag, mars 06, 2014

Sverige töms på livsvetenskap

I går släpptes VINNOVA-rapporten ”Global trends with local effects – The Swedish Life Science Industry 1998-2012” med den ganska dystra prognosen att fler företag inom life science, eller livsvetenskap, troligen kommer att lämna Sverige framöver. Om vi inte gör något åt klimatet för forskning och innovation inom området. Som att förbättra samverkansmöjligheter för akademi, sjukvård och företag och öka incitamenten för klinisk forskning. Rapportförfattaren Anna Sandström menar också att kopplingarna mellan IT och livsvetenskap behöver stärkas.

Det pågår en strukturomvandling i den här branschen, 300 000 jobb har försvunnit globalt de senaste åren varav 4 000 i Sverige. Och konkurrensen mellan länder är hård, många inför skattelättnader och annat för att locka till sig investeringar. Både från läkemedelsjättarna, de så kallade big pharma, och från de mindre tillväxtbolagen.

I Entré nr 1-2012 skrev vi om det här ämnet, under temat ”Svensk läkemedelsindustri i gungning – Samarbete är botemedlet”. I nr 4 samma år skrev professor Christian Berggren på Åsikten att vi borde kika på hur Danmark gör. Medan Sveriges Astrazeneca skär ner, går det bara dejligt för danska Novo Nordisk som är på god väg att bli Nordens högst värderade företag. Något som bland annat har med ägandeförhållanden att göra, menar han.

IVAs vd Björn O Nilsson var en av dem som medverkade i ovan nämnda temaartikeln. Han påpekade att det främst är de stora bolagen i branschen som krisar, många av de små går bra och läkemedelsförsäljningen ökar. Som föregångsregion nämnde han, förutom Silicon Valley, även Israel som är starka både inom IT och bioteknik

- Entreprenörskapet är så starkt att man får mittbena redan på flygplatsen, sa Nilsson.

/ Jonas

måndag, mars 03, 2014

Energismart som kommer snart

Det är dags att betala elräkningen för februari. Vi bor i hus så visst är det en rejäl utgift trots den ovanligt varma vintern. Det skulle inte vara så dumt att ha bättre koll på förbrukningen, och även försöka sänka den.

Jag fick nyligen tips om Greenely, ett företag som håller på att utveckla ett koncept med just den funktionen. Via en applikation i mobilen ser man ett träd som antingen mår bra eller dör ut beroende på hur mycket el man förbrukar i hushållet. Det här ska vara till hjälp för att ändra på sitt beteende så att man sänker elförbrukningen och därigenom sparar både pengar och miljö.

Coolt eller hur? Vill du läsa mer? Kolla då in deras Facebooksida.

Jag ska i alla fall hålla koll på det här företaget!

/Helene