torsdag, maj 31, 2018

Digital entreprenör ny gd på Vinnova

Foto: Carlos Zaya
I dag kom nyheten: Regeringen beslutar att utse Darja Isaksson till Vinnovas nya generaldirektör. Ett spännande val med en entreprenör och visionär inom framförallt det digitala området. Blir intressant at se när hon tillträder i slutet av augusti hur det kommer att påverka Vinnovas inriktning de kommande åren. Att det blir mer digitalt och även mer fokus på life science torde vara enkelt att utläsa från Darjas portfölj av intressen.

Men jag tror att det även kan bli mycket mer. För några veckor sedan höll Darja Isaksson ett tal vid European Economic and Social Committees 60-årsfirande av europeiskt samarbete.

Kanske blir det ännu mer tryck på frågan om livslångt lärande från den nya generaldirektören, och mer finansiering till nya innovativa lösningar inom det området? Oavsett så tror jag det blir en spännande resa för innovationssverige med Darja vid rodret för Sveriges innovationsmyndighet.

/Magnus

måndag, maj 28, 2018

Skratta, skapa teamkänsla och våga bråka

I förra veckan arrangerade vi en Estradföreläsning där temat var hur man skapar framgångsrika team. Anna Brattström och Frédéric Delmar från Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet, utgick från pinfärska forskningresultat från en internationell studie och reflekterade kring betydelsen av gruppdynamik för beslutsfattande i nya företag.

De båda forskarna har följt ett stort antal entreprenöriella team i en longitudinell studie. Forskningen visar att om ett team ska bli framgångsrikt, måste det uppfylla vissa förutsättningar. Det ska ha rätt sammansättning och arbeta på ett sätt som bidrar till att skapa ekonomiskt värde. Om teamet kan samarbeta så att det får ut så mycket som möjligt av den samlade kunskapen, får företaget ett försprång gentemot konkurrenterna.

Det där låter ju lätt som en plätt. Men hur gör man då? Är det inte affärsidén som är avgörande för framgången? Nej, enligt Brattström och Delmar är det bara 1 procent av framgången som beror på en bra affärsidé, medan 99 procent beror på hårt arbete. Då blir det självklart ännu viktigare att teamet arbetar bra tillsammans.

Brattström har följt tre olika nystartade team med homogen sammansättning och bakgrund. Men kan ju tänka sig att utvecklingen skulle vara ungefär densamma för alla teamen men det var bara ett av dem som hade klarat sig efter sex månader. De andra teamen hade misslyckats med att driva företaget vidare.

Anna Brattström konstaterade att en avgörande faktor verkar vara om teamen klarar av att bråka på ett bra sätt. I ett nystartat företag finns det alltid konflikter – om finansiering, arbetssätt och ledarskap. Frågan är bara hur väl man hanterar konflikterna, och sedan kommer vidare.

I företaget som lyckades var sättet att bråka dramatiskt med stora urladdningar. Det fungerade väl i den gruppen eftersom alla klarade av att sätta punkt och fortsätta framåt. Det andra teamet sopade i stället konflikterna under mattan för att de inte ville eller vågade bråka. Och det tredje teamet trivdes så bra ihop att man helt enkelt inte såg de problem som hopade sig.

En annan faktor som utmärkte teamet som lyckades var att deras nivå av humor och trams var hög. De hade helt enkelt kul på jobbet och grundstämningen verkar ha varit positiv. Det fanns en enighet i gruppen som vägde upp problemen som konflikterna medfört.

Så om du funderar på att starta företag tillsammans med några engagerade vänner, ex-kollegor eller bekanta kan det vara bra att ta med dig några sammanfattande punkter:
  • Tramsa mer, skratta tillsammans 
  • Skapa teamkänsla 
  • Våga bråka men gör det snyggt
  • Sätt punkt och gå vidare med företagandet 
  • Och jobba hårt!
Du kan ta del av fler av Lundaforskarnas praktiska tips på arbetssätt som fungerar via webb-tv. Nästa Estradföreläsning – vårens sista! – kör vi 13 juni. Hoppas att vi ses då!

/Helene

fredag, maj 25, 2018

Mer energi till undervisningen på Education Café

Foto: Ola Gustafsson, SSES
ESBRI och våra kontorsgrannar SSES har startat en seminarieserie för lärare eftersom vi ser ett behov av en mötesplats för erfarenhetsutbyte. Vi kallar serien Education Café och bjuder på både diskussion och fika. Tanken med seminarierna är att ventilera undervisningssituationen och de utmaningar som deltagarna har. I förmiddags arrangerades det andra seminariet i serien och då deltog ett tjugotal lärare från tolv olika lärosäten.

Dagens diskussionsledare var Phillip Kim från Babson College. Kim menade att utbildning inte bara handlar om att leverera kunskap och idéer, utan också erfarenheter som studenterna sedan tar med sig i sitt fortsatta yrkesliv. Lärande ska vara roligt, lek och kreativitet har en avgörande roll när det gäller inlärning. Det är också viktigt att de studerande lär sig empati och att det finns tid för reflektion.

Phillip Kim ledde två praktiska övningar där tanken med den första var att åskådliggöra hur man kan beakta och införliva de emotionella aspekterna av undervisningen. Den andra övningen handlade om hur man omvandlar abstrakta idéer till praktiska lösningar och gavs som en hemläxa till deltagarna. Han tipsade om boken ”Designing for Growth: a design thinking tool kit for managers” som kan användas som en verktygslåda i undervisningen.

Vi ser redan fram emot fler spännande Education Cafés i höst!
/Helene

torsdag, maj 24, 2018

Det hänger på teamet!

I dag arrangerar vi Estrad på temat "Ensamma genier bygger inga startups – entreprenörskap är ett grupparbete". Talare är Anna Brattström och Frédéric Delmar från Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet. Föreläsningen pågår 15.00-17.00. Välkommen att ta del av den senaste forskningen! /Åse

måndag, maj 21, 2018

En tidig teammedlem återvänder…

Ser fram torsdagens Estradföreläsning om vikten av team för startups. Extra roligt är det att återigen ha Frédéric Delmar på Estradscenen, denna gång tillsammans med kollegan Anna Brattström. Båda är i dag verksamma på Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet.

Fréderic var den första personen jag rekryterade till ESBRI, precis innan han var klar med sin doktorsavhandling. Till att börja med utgjorde vi två teamet som stötte och blötte en massa frågor om vad som skulle göras och inte göras. Tillsammans skaffade vi lokal, satte ihop IKEA-möbler (vi var riktiga proffs på Billybokhyllor) och rekryterade fler medarbetare.

För att få saker gjorde över tid krävs det mer än en person. I dag kan teamen byggas på olika sätt, men det behövs alltid olika kompetenser och insatser för att det ska bli något.

Ska bli trevligt att träffa teammedlemmen som var med från början, och få höra om den senaste forskningen kring team. Hoppas att vi ses där!

/Magnus

tisdag, maj 15, 2018

Förebilder en förutsättning för företagsamhet

Pristagare i samspråk. David R Sjödin till vänster, och Olav Sorenson till höger.
Spegelsalen på Grand Hotel var fullsatt inför utdelningen av Global Award for Entrepreneurship Research i går. Årets pristagare, Olav Sorenson, är en sociolog som ägnat sitt i sammanhanget unga forskarliv åt startupvärlden och SMEs, med särskilt intresse för socialt kapital och sociala nätverk.

Av juryns motivering framgår att han har ifrågasatt etablerade föreställningar om hur kluster växer fram. Han har studerat ekonomisk geografi och tittat på hur kapital rör sig i sociala nätverk till exempel. Och han tycker att företagare gör bäst i att starta företag på sin hemort, eller på en plats där de bott under lång tid. Sådana företag är mer framgångsrika och växer snabbare. Mer om det kan du läsa i en längre intervju med pristagaren i nästa nummer av Entré, nr 2, som kommer ut i juni.

Under föreläsningen som följde prisutdelningen tog Olav Sorenson upp ett par intressanta saker som inte nämns i den kommande intervjun: Vikten av förebilder, och hur crowdfunding ger möjlighet för människor att både ta in och investera kapital i företag som finns på orter där det råder brist på riskkapital (eller kanske snarare brist på riskkapitalister och affärsänglar).

- Att se andra, särskilt personer som man uppfattar som lika en själv, engagerade i entreprenörskap uppmuntrar människor att bli entreprenörer själva, sa Olav Sorenson.

Han diskuterade tre förklaringar till att det är så:
  1. Det influerar människors uppfattning om den egna förmågan att driva företag. Det finns ofta en känsla av ”kan hon så kan jag”.
  2. Att någon eller några startar företag inom en viss bransch på kort tid, uppfattas som att här finns det möjligheter. Att se andra bli entreprenörer skapar förväntningar om att företagande kan löna sig.
  3. Att ha många entreprenörer i sin familj eller bekantskapskrets legitimerar företagande som ett yrkesval. På många platser har företagande en social kostnad, det är inte lika prestigefyllt som att vara anställd. Det kan till och med förknippas med stigma – eftersom det uppfattas som att entreprenören inte kunde få ett jobb.
Kluster skapas där det finns människor som fungerar som förebilder, helt enkelt. Samma mönster ser han för riskkapital.

- Om du bor mer än 50 kilometer från riskkapitalisten, är dina chanser att få kapital extremt små. Riskkapitalister tenderar att investera i företagare som de känner och som arbetar inom deras egna geografiska område, sa han.

Sorenson tycker sig se att crowdfunding kan fungera demokratiserande och skapa möjligheter för människor som lever längre från centralorterna att synliggöra sina företag för en större grupp investerare. Därmed ökar också deras möjligheter att få in riskkapital. Fenomenet crowdfunding är dock ännu i sin linda och det återstår mycket forskning innan vi med säkerhet vet hur det faller ut som komplement till ängel- eller riskkapital.

Jag kan varmt rekommendera läsning av hela prisföreläsningen som är lättsam och väldigt intressant.

Hur man kan skapa kluster, eller i alla fall ett livligare företagarklimat utanför storstäderna i Sverige, var också vad den efterföljande diskussionen huvudsakligen kom att handla om. I panelen deltog Olav Sorenson, Magnus Henrekson, vd IFN, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, och Karin Thorburn, professor Norwegian School of Economics.

Helene Hellmark Knutsson sa att regeringen satsar på högre utbildning utanför storstäderna i Sverige eftersom det är där många vill bo och leva sina liv – och har sina nätverk. Därmed skapas förutsättningar för ett mer diversifierat näringsliv på orter som hittills har levt på de traditionella svenska näringarna som skogs- och gruvindustri.

Olav Sorenson är den 27:e mottagaren av Global Award for Entrepreneurship Research och belönades med 100 000 euro, samt statyetten ”Guds hand” av Carl Milles. Bakom priset står Entreprenörskapsforum, IFN, Vinnova och Stockholms Köpmansklubb.

Under eftermiddagen delades också Unga forskarpriset ut. Det gick till David R Sjödin, forskare på Luleå tekniska universitet. Vi skrev om hans avhandling i Entré nr 4, 2013.

/Anna-Karin

onsdag, maj 09, 2018

Tema: Team

I förra veckan intervjuade jag supertrevliga Pamela Nowell som är doktorand på Chalmers. Hon intresserar sig för relationsbyggen mellan teammedlemmar i nya företag. Pamela konstaterade att vi vet att teamets samarbete och agerande påverkar hur det går för företaget – men vi vet inte vad det är som påverkar, eller på vilka sätt. Det vill hon ta reda på.

I Entré nr 2 kommer du kunna läsa mer om Pamela Nowells forskning. Hon ingår i ett stort, internationellt forskningsprojekt tillsammans med bland andra Anna Brattström och Frédéric Delmar.

Anna och Frédéric kommer för att berätta om sina delprojekt och -resultat på vår nästa Estradföreläsning, 24 maj. Titeln är ”Ensamma genier bygger inga startups – entreprenörskap är ett grupparbete”. Anmälan är öppen

Även Karl Wennberg ingår i teamforskningsprojektet, och även han kommer till Estrad i vår. 13 juni föreläser han tillsammans med Cassandra Marshall och Samuel West, men då är det inte entreprenöriella team det handlar om. Föreläsningen har i stället rubriken ”Misslyckandets dynamik – vad kan vi lära av plastcykeln, Googleglasögonen och kvinnopennan?”

Två spännande föreläsningar att se fram emot! Men innan dess: Ha en trevlig långhelg.
/Åse och ESBRI-teamet

fredag, maj 04, 2018

Darwin and Barrett visited Stockholm

Solomon Darwin on "Business Models for Emerging Economies"
Ended the week with a research seminar co-hosted by ESBRI, SSE House of Innovation and SSES.

First out in the back-to-back seminar was Solomon Darwin, Executive Director, Garwood Center for Corporate Innovation, U. C. Berkeley, USA. He presented his work and results of the Smart Village Movement. It is an initiative from U. C. Berkeley and the Indian government – an example of frugal and open innovation.

Darwin recent published a book addressing the project: ”The Road to Mori: Smart Villages of Tomorrow”. This is an example of how digital technology and platforms can help artisans and farmers in rural India to develop their businesses and reach new markets. As Solomon Darwin said: ”With little access to digital technology they can do wonders.”

Next up was Michael Barrett, professor of Information Systems and Innovation Studies at Cambridge University. His presentation was titled ”Tribes marching to different drum beats: A temporal perspective on coordinating inter-occupational work”.

It was fun to see the interest of the scholar community with close to 20 people in the room. I was also glad that we could be involved in the inaugural event for SSE House of Innovation together with SSES.

Have a nice weekend!
/Magnus