torsdag, december 19, 2013

Ännu ett år i kunskapens tjänst

Så här de sista dagarna innan julen brukar det gälla att samla tankarna kring vad som gjorts under det gångna året, och vad som stundar under det nya året.

En första tanke går till alla som tar del av det som vi på ESBRI gör. Ni som läser tidningen Entré, deltar i Estradföreläsningar och andra aktiviteter, använder vår webbplats, följer oss på Twitter och Facebook eller läser denna blogg. Ett stort tack till er!

Det är ert intresse och era glada tillrop som bidrar till att vi fortsätter att utvecklas. En del av våra kanaler och aktiviteter har funnits med sedan ESBRI startades 1997, till exempel Entré och Estradföreläsningarna.

Under 2013 har vi i tidningen Entrés fyra nummer lyft fram över 100 forskare som är verksamma på ett 20-tal lärosäten och forskningsinstitut i Sverige. Vi har ambitionen att vara den främsta plattformen, och den neutrala arenan, för att lyfta fram all den forskning som pågår kring entreprenörskap, innovation och småföretagande. Även ”Vem gör vad?” fyller en viktig funktion. Det är en databas som gör alla forskare inom vårt fält mer tillgängliga och synliga. Jag vill rikta ett stort tack till forskarna som arbetar för att öka kunskapen kring olika aspekter av entreprenörskapsområdet.

Hösten har varit extra intensiv, med bland annat starten av From Research to Business. Det är ett program i kommersialisering för doktorander och postdocs. Vi har även delat ut pris i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt och genomfört det 10:e årliga Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum tillsammans med Näringsdepartementet. Passande nog slog vi publikrekord i Stockholm.

I november genomfördes Global Entrepreneurship Week (GEW) som ESBRI sedan i år är nationell värd för. GEW är världens största manifestation kring entreprenörskap där 140 länder medverkar. I Sverige genomförde ett 100-tal partners 212 aktiviteter på 50 orter. Vi på ESBRI arrangerade bland annat ett seminarium med amerikanska ambassaden på temat ”Innovation, Partnerships and Seeking New Solutions – Development Assistance in the 21st Century”. Där medverkade ambassadör Mark Brzezinski och chefen för USAID, Rajiv Shah.

Allt vi gör är beroende av finansiering så jag vill även passa på att först rikta ett tack till våra två största finansiärer under 2013: VINNOVA och Tillväxtverket. Vi har även fått stöd från Almi Företagspartner, Business Sweden, Företagarna, Jordbruksverket och Svenskt Näringsliv. Därutöver har vi en rad nätverkspartners i olika sammanhang som framgår vid varje enskild aktivitet.

Avslutningsvis vill jag tacka mina fantastiskt duktiga medarbetare som sett till att vi fortsatt leverera bra grejor även under 2013. Vilka våra nyårslöften och nya spännande aktiviteter blir återkommer jag med efter årsskiftet.

Till dess – en riktigt god jul och ett gott nytt år!

/Magnus

onsdag, december 18, 2013

Frukost med smygläsning

Professor Hans Lööf, KTH.
Under hösten har jag och Jonas, tillsammans med vår grafiska formgivare Johan Brunzell, jobbat intensivt med rapporten ”Det innovativa Sverige”. Det kändes härligt att äntligen få se resultatet när kartongerna kom från tryckeriet i förra veckan.

12 december smyglanserade ESBRI och VINNOVA den sprillans nya rapporten i samband med ett mindre frukostseminarium. Författare är nio forskare från de tre svenska forskningscentrumen CESIS, CiiR och CIRCLE.

En av dem är Hans Lööf, professor på KTH. Han presenterade tankarna bakom rapporten och de huvudsakliga resultaten.

- Vad finns det för bilder av det innovativa Sverige? Å ena sidan har vi bilden av att vi dras med en timglaseffekt, problem med entreprenörskapet, höga skatter, och ett akademiskt system som är inneslutet i sig självt. Å andra sidan har vi en bild som säger att det går bra för Sverige: vi patenterar mycket och har en stark tillväxt.

I rapporten diskuterar forskarna vad som ligger bakom de olika påståendena, bland annat genom att analysera Sveriges placering på en rad olika rankningar av innovation och entreprenörskap. Hans konstaterade att Sverige sedan 1993 är en av OECDs starkaste och mest innovativa ekonomier.

- Nu har vi precis som många andra länder gått in i en kunskapsintensiv ekonomi och det är mer riskfyllt. Kan vi verkligen ligga kvar i topp kunskapsmässigt, i konkurrens med exempelvis Sydkorea, Kina och USA? De senaste dagarna har vi sett PISA-rapporten om att skolresultaten går ner i Sverige. Men vi behöver vara i toppklass när det gäller såväl utbildning, som finansmarknad och innovation. Utmaningarna är större än de varit tidigare.

Joakim Wincent, professor vid Luleå tekniska universitet, är en annan medförfattare till rapporten. Han har bland annat bidragit med ett kapitel om sambandet mellan nyföretagande och innovation. Det antas ofta vara odelat positivt, men Joakim och hans kollegor visar att det beror på landets utvecklingsnivå.

- Tittar vi specifikt på Sverige och andra kunskapsekonomier ser vi att nyföretagande behövs för innovation. Det finns ett sådant samband, och de nya företagen har en viktig funktion vid sidan av de större företagen. Vi har också undersökt vilken typ av affärsmöjligheter som svenska nya företag ägnar sig åt. Vi ser att de mer innovativa får större genomslag, men att en ganska stor andel sysselsätter sig i företag utan nyhetsinslag, sa Joakim.

Nästa år, 22 januari, kommer vi att arrangera ett större seminarium kring de diskussioner som lyfts i rapporten. Hoppas att du vill delta då! Mer information kommer på ESBRIs webbplats inom kort. Till dess går det att ladda ner rapporten, eller beställa ett tryckt exemplar från VINNOVA.

/Åse

tisdag, december 17, 2013

Nytt forskningsämne avslutade Estrad


Vad är "normalt"? Johan Wiklund använde sig själv som exempel. Han är exakt 2 meter lång, och ligger därmed två standardavvikelser från vad som är normalt. I flygstolen är det negativt, på rockkonsert en fördel.
9 december genomförde vi årets sista Estrad, och där fick vi veta mer om ett spännande och relativt outforskat område. Johan Wiklund har börjat titta närmare på kopplingen mellan entreprenörskap och psykisk ohälsa.

Han konstaterar att exempelvis ADHD, autism, dyslexi och bipolär sjukdom kan orsaka stort personligt lidande och utgöra ett hinder för individen i arbetslivet. Psykisk ohälsa ses som något avvikande och dysfunktionellt. Och personer som inte passar in på en ”vanlig” arbetsplats riskerar att förpassas till arbetslöshet.

Men det som anses onormalt och dysfunktionellt i ett sammanhang, kan vara funktionellt i ett annat. Wiklund menar att entreprenörskap kan vara ett alternativ som låter fler personer komma till sin rätt. Under föreläsningen pratade han bland annat om Steve Jobs och Richard Branson – mytomspunna personer som framstår som kreativa genier, men som inte faller inom ramarna för vad som betraktas som ”normalt”.

Anne-Liis von Knorring medverkade också i föreläsningen. Hon visade att det är vanligt med den här typen av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 5 procent av befolkningen har ADHD, och 5 procent har dyslexi.

Den här typen av egenskaper verkar alltid ha funnits, von Knorring påpekade att personer med liknande funktionsnedsättningar fanns beskrivna redan på 1700-talet. Hon konstaterade att de måste ha varit viktiga för vår arts överlevnad även längre tillbaka i tiden, eftersom egenskaperna inte successivt har förändrats genetiskt. Man kan tänka sig att de här individerna var impulsiva och orädda i jakt och strider.

I dagens samhälle ställs höga krav på att kunna koncentrera sig, söka, läsa och tillgodogöra sig information och därför är det viktigt att individer med neuropsykiatriska diagnoser får verktyg för att hantera sina svårigheter inom dessa områden.

Von Knorring har följt ett antal personer med ADHD och berättade att de ofta är mycket perceptiva, och kan upptäcka affärsmöjligheter som inte andra ser. De kan också vara övertygande och bra på att sälja in sina idéer. Samtidigt kan de ha svårt att koncentrera sig en längre tid och därför är det viktigt att andra kan förvalta deras affärsidéer.

Det ska bli mycket spännande att se resultaten av fortsatt forskning inom det här området. Förhoppningsvis kan det också bidra till att samhället i högre grad ser potentialen hos individer med olika former av neuropsykiatriska diagnoser och tar vara på deras kapacitet.

Ta gärna en paus i julstressen och kolla in föreläsningen via webb-tv. Estrad fortsätter 2014, i kalendariet hittar du de tre spännande föreläsningar som vi hunnit boka in under 2014.

/Helene

torsdag, december 05, 2013

GEW i siffror

Den ”riktiga” Global Entrepreneurship Week (GEW) arrangerades 18-24 november, men festprissar världen över passade på att fira entreprenörskapet veckan innan och veckan efter. Så även i Sverige. Som vi skrivit om tidigare (se blogginlägg nedan) är det numera ESBRI som är svensk värd för GEW. Vi satte upp en ny webbplats, www.gew.se, och via den registrerades hela 214 aktiviteter under den förlängda GEW-perioden 11-29 november. Runt 100 organisationer står som partners och de fixade evenemang på närmare 50 orter runt om i Sverige. Inte illa!

I arbetet med GEW har vi fått extrahjälp av den fantastiskt duktiga Jelena Despotovic. Så här post-GEW är hon i färd med att samla in statistik. Hittills har 91 av de 214 evenemangen rapporterat in att de sammanlagt hade 4 725 deltagare i sina aktiviteter.

Var din organisation partner i GEW? Se till att skicka in er deltagarstatistik! Vi är mycket spända på att se hur många svenskar som fick sig en dos entreprenörskap till livs under GEW 2013.

/Åse

måndag, december 02, 2013

Minnen skapar dina framtidsdrömmarI nära synk med psykologi, entreprenörskap och självutveckling finns mitt intresse för den mänskliga hjärnan. Jag slukar böcker om hur hjärnans olika delar fungerar och samarbetar. Speciellt fascinerande är det att läsa om människor med speciella förmågor, som savanter, eller människor som råkat ut för någon hjärnskada som gör att de tappar till exempel närminnet. För det är kanske just genom minnets funktioner som det mest intressanta skapas? I alla fall baseras mycket i våra liv på det, enligt hjärnforskaren Pontus Wasling.

Nyligen fick vi hans populärvetenskapliga bok Minnet, fram och tillbaka (Volante, 2013) till kontoret och jag snappade åt mig den och började läsa.

Wasling menar att när vi förstår hjärnans kreativa kapacitet kan vi utnyttja den positiva kraften till vår fördel. Och vem vill inte maximera den förmågan?

Han beskriver bland annat det fascinerande faktumet att våra drömmar och framtidsvisioner baseras på vad vi minns, sådant vi redan sett, hört eller varit med om. Han kallar det ”framtidsminnen”. Om vi inte minns vad som hänt tidigare kan vi inte föreställa oss vad som kommer att hända… Bara det är en intressant tanke, eller hur?

Och det finns mycket mer tänkvärt i boken Minnet, fram och tillbaka, som jag gärna rekommenderar.

/Hanna

onsdag, november 27, 2013

Många nya och nyttiga idéer!

I juni tog jag över ansvaret för Nytt&Nyttigt, en uppsatstävling som arrangeras av ESBRI och VINNOVA. Syftet med Nytt&Nyttigt är att uppmuntra studenter vid svenska universitet och högskolor att skriva uppsatser om innovation, kommersialisering och nyttiggörande. Det är ett roligt projekt att jobba med, och jag har blivit imponerad av alla intressanta teman och välskrivna uppsatser i årets tävlingsomgång.

I eftermiddags offentliggjordes vinnarna i årets upplaga av uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt i samband med VINNOVAs årskonferens. Av totalt 76 anmälda uppsatser från huvuddelen av landets universitet och högskolor har en kvalificerad jury utsett tre vinnande bidrag.

Förstapriset och ett resestipendium på 30 000 kronor vanns av Kajsa Brange & Elin Lindqvist för uppsatsen ”How Can Idea Campaigns Generate Ideas to Trigger Innovation?”

Andra pris gick till Jonathan Moy de Vitry som har skrivit uppsatsen ”Innovating Out of the Fishmeal Trap” Han får därmed ett resestipendium på 20 000 kronor.

Slutligen delades tredje pris och ett stipendium på 15 000 kronor ut till uppsatsen ”Firm-level entrepreneurship in the Second Great Depression” skriven av Marc Hoogendoorn.

Juryn har i år tilldelat hela sex uppsatser ett hedersomnämnande:

Lånefinansiering av start-ups – ett konstruktivt förslag om kreditriskbegränsning genom registrerade negativklausuler av Mikael Mellberg 

Ord, tid & pengar: En kvalitativ studie av hinder och motsättningar i arbetsprocessen med forskningskommersialisering i högskolenära inkubatorer av Daniel Kvarnström & Amanda Mannervik

Improving Internal Idea Generation – exploring the first phase of the innovation process in Engineering Contractor Inc. av Ingvild Nyløkken & Karin Berg

Innovating in 'the dream factory': Social change through mindset-change av Linda Staflund & Nathalie Thalberg Pedersen

Med livet som utbildning: Team och enskilda entreprenörers uppfattningar av lärande av Veronica Carlsson

Knowledge networks in organizations - network position and absorptive capacities av Boris Becker & Florian Stern

Juryn har bestått av Kristina Ahlsér, landshövding Kronoberg län, Martin Andersson, Lunds universitet, Magnus Aronsson, vd ESBRI, Sofia Börjesson, professor Chalmers, Göran Marklund, direktör VINNOVA, Maureen McKelvey, professor Göteborgs universitet, Björn O. Nilsson, vd IVA, Dominic Power, professor Uppsala universitet, Sverker Sörlin, professor KTH och Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

Sammanfattningarna av de vinnande uppsatserna finns att ladda ner från webbplatsen.

Snart är det dags för en ny tävlingsomgång. Vill du vara med och tävla om resestipendier? Klicka in på innovationsuppsats.se och anmäl dig! Inom några dagar kommer allt att vara riggat och klart på webbplatsen.

/Helene

fredag, november 22, 2013

Alexandra Waluszewski: Det räcker inte med en bra idé, det behövs finansiering också!

I onsdags besökte professor Alexandra Waluszewski från Uppsala universitet Estrad. Hennes presentation fokuserade på hur dagens strukturer för innovationsstöd är uppbyggda. Enligt henne är de kanske inte alltid är så funktionella. Hon gav förslag på hur de skulle kunna se ut istället.

Waluszewski menar att förväntningarna på vad en entreprenör ska uppnå är väldigt stora. Tidsperspektivet för när en innovation ska bli kommersiell och lönsam är alldeles för kort. I dag ges forskningsstöd endast till nya forskningsprojekt. Förändring och utveckling av ”gammal” forskning får ingen finansiering. Det här innebär att om man hittar ett nytt användningsområde för en äldre innovation finns ingen möjlighet att få utvecklingspengar.

Det här är olyckligt, menar Waluszewski, eftersom det oftast tar uppemot 50 år innan en innovation är färdigutvecklad och ute på marknaden. Under resans gång sker en utveckling i samhället och man kan mycket väl hitta nya sätt att nyttiggöra en produkt eller tjänst på.

Vi behöver ett finansieringssystem som kan ge långsiktigt stöd och resultera i förändrade produktions- och användarstrukturer. Det finns ett stort behov av politik och policy som vågar stödja nya samhällsviktiga innovationer. Vi står inför stora utmaningar inom klimat, hälsa och miljö. Där behövs resurser på lång sikt, inte ett tillfälligt stöd som ska ge snabb vinstmaximering.

I dagens situation behöver företag som vill kommersialisera en innovation både en användare som är långsiktigt intresserad och ett nätverk av leverantörer som är positiva och uthålliga. Det räcker inte med att ha en bra idé. Det skulle vara en stor förbättring om den offentliga sektorn kunde göra upphandlingar utifrån andra faktorer än pris. Visst låter det här intressant?

Du kan redan nu se hela presentationen i vårt välfyllda bibliotek med webb-tv.

Håll också utkik efter en ny bok som kommer i början av 2014. Den heter ”Bakom marknadsfasaden” och kommer att handla om dessa frågor.

Trevlig helg!

/Helene

onsdag, november 20, 2013

Entreprenören – mellan förhoppningar och realitet (del 2)

Entreprenören – mellan förhoppningar och realitet (del 1)

USAID skriver avtal med Sida och Volvo

Dr Rajiv Shah, USAID
Hade i går förmånen att samarrangera ett spännande seminarium med amerikanska ambassaden i samband med att högste chefen för USAID, Dr Rajiv Shah, besökte Sverige.

Extra roligt var det att ha ett seminarium på temat ”Innovation, Partnerships and Seeking New Solutions – Development Assistance in the 21st Century” i samband med Global Entrepreneurship Week.

Seminariet samlade en mycket global publik med flera ambassadörer och andra representanter från många länder vilket kändes passande.

USAs ambassadör Mark Brzezinski
I sin inledning poängterade USAs ambassadör Mark Brzezinski att framgång i utvecklingsarbete i allt större utsträckning kommer från forskning och innovationer.

Rajiv Shah inledde sitt anförande med att visa en bild från President Obamas besök i Sverige, och på KTH. Shah ser uppfinningar, innovation och entreprenörskap som viktiga sätt att tackla de utmaningar som finns i de fattigaste länderna i världen.

Ett exempel han visade, och som New York Times nyligen uppmärksammade, var hur en bilmekaniker från Argentina kom på ett enkelt sätt att underlätta vid förlossningar, där man tidigare behövde använda tänger för att hjälpa barnet ut.

Shah berättade även om det nya samarbetet som USAID undertecknade med Sida och Volvokoncernen minuterna innan seminariet började. Det omfattar 400 miljoner dollar och ska bland annat satsas på innovationer i Afrika.

En video från seminariet kommer att bli tillgänglig via ESBRIs och amerikanska ambassadens webbplatser.

/Magnus

tisdag, november 19, 2013

Gary Whitehill: Skriv ner dina drömmar & mål


Eftersom det i år är vi på ESBRI som samordnar de svenska GEW-aktiviteterna ville vi självklart göra något extra denna vecka. Förutom vår vanliga Estrad-föreläsning (nu på onsdag) hade vi en kickoff på startupkontoret SUP46 här i Stockholm i går.

Serieentreprenören Gary Whitehill höll ett väldigt amerikanskt peptalk om att följa sina drömmar, hitta människor som stöttar och förstår denna dröm samt att se till att göra det allra bästa av tillvaron här på jorden.

En av Garys övningar var att skriva ner tre av våra största och hetaste drömmar inför framtiden, vare sig det har med familj, fritid eller arbete att göra. Sedan pratade han om hur få människor som faktiskt tar sig tid att skriva ner sina drömmar och hur viktigt det är att göra såna här listor.

Hans allra bästa råd var att skriva ut listan i stora, fetade bokstäver i tre versioner, och sätta upp dem vid sängen, ytterdörren och där du två gånger om dagen borstar tänderna. Som en påminnelse om vad dina tre viktigaste mål är just nu. Och sedan fråga dig:

- Vad är nästa steg för att uppnå var och en av dessa drömmar? Skriv ner nästa steg också, och se sedan till att genomföra det, sa Gary Whitehill.

Det gäller att varje dag fokusera på det som är viktigt, även om en av våra största utmaningar i livet är att fortsätta vara entusiasmerade!


Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist var också talare på kickoffen. Hon pratade om entreprenörer som brinner för något, riktigt nördar ner sig och till slut startar ett företag inom sitt specialområde. Hon kallar det nerdonomics.

Efteråt bjöds det på vin, öl och snacks och ett väldigt trevligt mingel.

En bra start på Global Entreprenurship Week helt enkelt.

/Hanna

måndag, november 18, 2013

GEW – nu kör vi!

Den amerikanska serieentreprenören Gary Whitehill kommer till GEW Sverige.
140 länder, tiotusentals aktiviteter, miljoner människor… Global Entrepreneurship Week (GEW) firar entreprenörskap på olika sätt och i olika miljöer 18-24 november. Från och med i år är ESBRI svensk värd för evenemanget. GEWs ”förfest” startade redan förra veckan med en mängd olika evenemang, till exempel konferensen Drivkraft i Örebro. Helene var där.

Men det officiella startskottet är alltså i dag, måndag 18 november. Hittills har ett 60-tal svenska partners registrerat 175 aktiviteter. Hoppas att du kan medverka i några! Du hittar alla aktiviteter här!

Vi på ESBRI är inblandade i tre av dem:

I eftermiddag, kl 16.00-18.30, blir det kick-off, inspiration och mingel på SUP46 i Stockholm. Den amerikanska serieentreprenören Gary Whitehill och Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist pratar om ”Nerdonomics & the Reality of Business”.

19 november kl 14.00-15.30 genomför ESBRI och US Embassy Stockholm ett seminarium på temat ”Innovation, Partnerships and Seeking New Solutions: Development Assistance in the 21st Century”. Talare är Rajiv Shah som arbetar för United States Agency for International Development (USAID), och Mark Brzezinski, USAs ambassadör i Sverige.

20 november kl 15.00-17.00 föreläser professor Alexandra Waluszewski, Uppsala universitet på Estrad: ”Entreprenören – mellan förhoppningar och realitet”.

Mer om GEW finns i vårt pressmeddelande och på nya snygga GEW-sajten.

Följ gärna GEW på Facebook och Twitter!

/Åse

lördag, november 16, 2013

Hultsfredsandan består

Åse har ljuva festivalminnen av "Way out West", 2013.
Jag intervjuade i torsdags Jonas Bjälesjö som skrivit avhandlingen ”Rock’n’roll i Hultsfred – Ungdomar, festival och lokal gemenskap”. Måste erkänna att jag blev lite avundsjuk. Tänk om jag hade förstått i unga år att man kan forska i festivalande! Då hade jag sökt till forskarutbildningen direkt.

I avhandlingen beskriver Jonas platsens och människornas betydelse för Hultsfredsfestivalen. Den startade som en klubb för musikentusiaster, och växte till en årlig jättefestival med ungefär 20 000 besökare. Vilket engagemang! Och här pratar vi inte om en persons hjälteinsats, utan om hela ortens investeringar i form av tid, arbetskraft och ett och annat paniklånat dieselaggregat. Mer om avhandlingen kommer i nästa nummer av Entré (nr 4, 2013).

Hultsfredsfestivalen gick i konkurs för ett par år sedan, men i somras följdes den upp av ett nytt initiativ: This is Hultsfred. Och denna festival verkar fortsätta under 2014, under det klassiska mottot ”Går det inte så går det ändå”.

Rock on, Hultsfred!

/Åse

fredag, november 15, 2013

Rymdteknik på jorden


I går klev jag upp i ottan och tog sedan ett försenat tåg från Stockholms Central till Örebro. Där fick jag lön för mödan när jag deltog i konferensen Drivkraft som ingår i Global Entrepreneurship Week. Dagen var späckad med intressanta presentationer och paneldebatter och jag fastnade speciellt för en av talarna.

Rymddesignern Cecilia Hertz grundade Umbilical Design 2001 och företaget har sedan starten arbetat med rymddesign i samarbete med NASA och den europeiska rymdorganisationen ESA.

Umbilical Design har framgångsrikt visat hur design, teknik och material från rymdsektorn kan överföras till svenskt näringsliv och samhälle. Det här öppnar ju helt nya möjligheter för oss. Ascoolt! Varför inte bygga hus i många tunna lager? Man kan utveckla tekniken för rymddräkter och använda den inom byggsektorn. Rymddräkterna består av 19 olika lager som har en otrolig förmåga att isolera. Därigenom klarar de extrema temperaturväxlingar och strålning men är samtidigt otroligt tunna.

Husväggar som nu är uppåt en meter tjocka skulle kunna se helt annorlunda ut om den här tekniken utvecklades. Det finns flera andra exempel på hur Umbilical Design använt sin kunskap om rymddesign för att utveckla nya produkter och lösningar, såväl i rymden som på jorden.

De idéer som inte används läggs i en databank som kan användas av andra. Tanken är att tekniken ska komma till nytta. Cecillia kallar detta en ”Down to Earth Outcubator”. Någon annan kanske vill utveckla en idé och starta företag. En student kanske vill skriva examensarbete om en idé. Du kanske hittar ditt drömprojekt här! Kontakta Cecilia om du vill veta mer om de idéer som finns.

Cecilia sammanfattade sin presentation med två tänkvärda ord: ”Why not?” Hon menar att det är så viktigt att det finns personer som säger just ”Why not” när de ställs inför annorlunda problem. Det är just de här individerna som ser möjligheter och skapar den förändring som vi verkligen behöver.

Det finns ju gott om utmaningar här down on earth.

/Helene

fredag, november 08, 2013

Vad kan vi lära av San Diegos innovationskluster?

San Diego är en enastående framgångssaga när det gäller att stimulera tillväxt byggd på innovation och kunskapsintensiva företag. Vad är nyckeln till San Diegos succé, och vad kan andra regioner lära sig?

I morse deltog jag i ett frukostseminarium som IVA arrangerade tillsammans med ESBRI. Talare var professor Mary Walshok, verksam vid University of California, San Diego. Walshok har en central roll i regionens positiva utveckling genom sitt kraftfulla regionala ledarskap, och hon delade med sig av sina erfarenheter.

Walshok berättade att på 1960-talet var San Diego en utpräglad militärstad där det fanns viss turism men i princip ingen privat sektor eller näringslivsutveckling. Det var helt enkelt ingen spännande stad.
I dag är läget helt annorlunda. Regionen är en framgångsrik global innovationshub. Där finns nästan 30 000 studenter, och antalet ökar i rasande takt. Vidare finns där 75 nya forskningsinstitut. Fem av dem är grundade de senaste två åren så utvecklingen går mycket snabbt.

Hur gjorde de då för att lyckas så bra? Universiteten hade en strategi att rekrytera framstående forskare vid många olika institutioner. På detta sätt byggde de både framgång och ett bra rykte.

Politikerna fattade rätt beslut om markanvändning och infrastruktur. De ville bygga en speciell plats och ett perfekt klimat för innovation. De lyckades verkligen med detta. I San Diego finns numera ett fåtal riktigt stora företag men däremot finns det massor av mindre, men framgångsrika företag inom olika sektorer.

1978 startade det första biotechföretaget i San Diego. I dag finns mer än 600 life science-företag där. Även beträffande energi och miljö är regionen mycket framgångsrik. Mer än 700 företag inom energi- och miljöområdet är verksamma i San Diego.

I regionen finns många olika plattformar för att dela resurser och nätverk. Där finns också en utbredd kultur av att både dela med sig, hantera risk och återinvestera. Med en riskorienterad kultur vågar företagen satsa och stanna kvar i regionen och det bidrar ju till att ekonomin stärks ytterligare.
Vill du ha fler tips på vad vi kan lära oss av regionens lyckade exempel?

Mary Walshok har nyligen skrivit boken ”Invention and Reinvention – The Evolution of San Diego’s Innovation Economy” tillsammans med Abraham Shragge. Du kan beställa den här.

Vi porträtterade Walshok i Entré nr 2, 2003. Läs gärna också referatet från hennes Estradföreläsning i juni 2003.

/Helene

tisdag, november 05, 2013

Goda råd till kunskapsföretagaren + ett boktips


I morse var jag på en trevlig boklansering. Det är Niklas Hill som via sitt företag Trinambai gett ut sin andra bok: ”Kunskapsföretagaren”, en inspirationsbok för dig som vill starta eller utveckla någon slags kreativ verksamhet.

Vad är då kunskapsföretagande? Det handlar om att du, på ett eller annat sätt, utnämner dig till expert inom ditt område. Niklas Hill beskriver i boken att kunskapen inte behöver komma från en akademisk utbildning, det kan lika gärna handla om kunskap inhämtad på andra sätt. Men grundläggande är att det finns ett brinnande kunskapsintresse som du vill dela med sig av, och som du dessutom kan paketera och erbjuda andra att ta del av på olika kreativa sätt. Till exempel genom att producera kurser, artiklar, böcker, strategier eller workshops.

Efter en kort presentation av boken hölls en intressant paneldiskussion. Förutom författaren själv bestod panelen av två av de tio egenföretagare som intervjuas i boken, samt Klas Rabe, programansvarig för Kulturella och kreativa näringar på Tillväxtverket. Kunskapsföretagarna var Pernilla Alexandersson, vd för Add Gender, som verkar för ett mer jämställt samhälle, och Milda Rönn, ordförande och grundare av Humsamverkan, en relativt nybildad organisation som arbetar för bättre samverkan mellan humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och samhället i stort. Panelen gick igenom svårigheter och utmaningar som kunskapsföretagare ofta möter.

Kunder som köper in kunskap behöver ibland hjälp. Det gäller för företagaren att paketera och informera om sina tjänster så att blivande kunder vet vad det är de köper. Kanske till och med hjälpa dem förstå att de har ett behov av dina tjänster. Vill, eller kan, de inte förstå är det kanske inte rätt kunder.

- Det gäller att komma ihåg att det finns fler kunder där ute. Vi på Add Gender väljer våra kunder, sa Pernilla Alexandersson.

Några råd till blivande kunskapsföretagare:

- lägg inte alla ägg i samma korg, det vill säga arbeta med parallella inkomstkällor
- värdera din tid och kunskap, ta inte för lite betalt i början eftersom det kan vara svårt att höja priserna senare
- planera bort stressen genom att ha ett privatliv där du kan koppla av
- våga säga nej, eller ge motförslag, om kunden till exempel begär orimliga tidsscheman. Säg: ”Med den deadlinen kan jag inte leverera på så hög nivå som jag vill ge er. Jag behöver istället…”

Flera av råden handlade om att ta hand om sig själv, även när det är stressigt eller går dåligt. Att kanske till och med föreställa sig det värsta som kan hända, så att man vet vad man själv kan göra då.

- I ett worst case scenario har en kunskapsföretagare det ändå lättare än andra företagare som står med dyra lokaler, lager eller inköpta maskiner. Även om du inte behöver gå i konkurs när det blir dåliga tider, kan det vara bra att ha en plan B, menade Niklas.

I boken "Kunskapsföretagaren" får du ännu fler råd. Du kan köpa den i närmaste bokaffär, eller på nätet här eller här.

/Hanna

torsdag, oktober 31, 2013

Tro på det du gör och behåll fokus!

I går deltog jag i inspirationsevenemanget Starta Eget-dagen som arrangerades av SU Innovation. Eventet riktar sig till alla som antingen befinner sig på idéstadiet, driver ett startup-företag eller ”bara” har ett stort intresse för företagande. 1200 personer hade samlats i Aula Magna och fick under två timmar veta mer om hur SU Innovation arbetar, och även ta del av tre entreprenörers berättelser om hur deras företag växt fram.

Andreas Ehn från Wrapp, Camilla Ljunggren från Pluring och Truls Sjöstedt från Brighter delade med sig av sina erfarenheter och svarade på frågor från publiken.

Vad är då viktigt att tänka på när du planerar att starta företag?
Först och främst: Tro på din idé! Det är det viktigaste av allt oavsett vad du gör. Ge inte upp. Acceptera att saker tar tid. De här råden gav både medarbetarna på SU Innovation och entreprenörerna.

Hur kommer man igång då?
Våga fråga, våga testa. Prata med kompisar, tänkbara kunder och släktingar. Om du inte frågar vet du inte om någon är intresserad av att bli din kund. Börja i liten skala för att få fram en produkt eller tjänst som du kan testa på din närmaste omgivning.

Var inte så hemlig med din idé, det är ovanligt med plagiat och om det skulle hända är din idé ändå bäst eller hur?

Men finansieringen då?
Våga ring någon som kan branschen och be om råd. Har du en tillräckligt bra affärsidé kommer du absolut att hitta sätt att finansiera företaget. Börja i liten skala och läs parallellt en kurs som du kan ha nytta av i ditt företagande. Då kan du leva på studielån den första tuffa tiden.

Behöver du en rådgivare eller ett bollplank i ditt företagande? SU Innovation erbjuder kostnadsfri rådgivning. Ring och boka in ett besök eller passa på när det är öppet hus. Varje onsdag mellan 11-13:00 är det drop in-rådgivning i Villa Bellona här i Stockholm.

Så nu är det bara att köra igång. Do it!

/Helene

måndag, oktober 28, 2013

Bakgrunden kan leda till framgång


Förra veckan lyssnade jag till ett intressant seminarium som hölls på Fores. Forskarna Karl Wennberg och Nedim Efendic presenterade en studie som de nyligen genomfört. Syftet med Karls och Nedims projekt har varit att kartlägga omsättningstillväxt i små- och medelstora aktiebolag ledda av utrikesfödda, barn till utrikesfödda samt personer med svensk bakgrund. Trots att intresset för entreprenörskap bland invandrargrupper har ökat saknas studier på förutsättningarna för tillväxt i invandraledda företag.

Efter presentationen genomfördes en paneldebatt där förutom forskarna även Elisabeth Thand Ringqvist, Martin Ådahl och Saeid Esmaeilzadeh deltog.

Personer med utländsk bakgrund startar företag i större utsträckning än infödda svenskar. En av orsakerna är att de har svårare att få en vanlig anställning. Sverige har den största skillnaden i sysselsättning mellan inrikes- och utrikesfödda av alla länder som ingår i OECD. En tänkbar orsak till detta är att vi har relativt generösa regler för invandring och en stor del av dem som invandrar till Sverige är flyktingar. Det tar därför längre tid för dem att etablera sig på arbetsmarknaden. Andra länder har en betydligt hårdare invandringspolitik och tillåter i princip enbart arbetskraftsinvandring.

Hur går det då för dessa företag?

Den mest uppseendeväckande slutsatsen i rapporten är att företag ledda av barn till utrikesfödda personer, så kallade andra generationens invandrare, växer snabbare än alla andra grupper. De företag som drivs av svenskar är i allmänhet större men tillväxten är starkare bland invandrarföretagen.

Det här kan enligt Saeid Esmaeilzadeh bero på att många nyanlända ofta har svårt att hitta arbete. Saeid menar att det är synd att kompetens kastas bort på det här sättet. Möjligen kan detta bidra till en revanschlystnad som sedan kanaliseras till en positiv drivkraft. Andra generationens invandrare har däremot etablerat sig i samhället och ser företagande som en väg till försörjning.

Martin Ådahl anser att det vore en bra åtgärd att sätta ännu större fokus på företagande vid mottagandet av nyanlända. Det är också viktigt att förenkla processen att starta företag så att det blir möjligt att förstå hur man gör. Skatterna är både höga och krångliga.

Elisabeth Thand Ringqvist menar att det fortfarande är svårt att starta företag i Sverige. Det finns en stark vilja att förändra systemet men det finns fortfarande mycket att göra för att förenkla processen. Jag tyckte att Saeid Esmaeilzadeh sa något mycket tänkvärt. Han anser att det behövs en attitydförändring i Sverige. Här är man första och andra generationens invandrare. I USA däremot är man första och andra generationens amerikan.

Rapporten och andra publikationer om migration finns att ladda ner från Fores hemsida.

Seminariet finns inom kort att se på Fores Youtube-kanal.

Du som är intresserad av ämnet kan även kolla in på vår temasida om Företagare med utländsk bakgrund.

/Helene

torsdag, oktober 24, 2013

En sneakpeek på Entré nr 3

Nu tycker jag att du ska börja hålla utkik efter två glada avatarer i din brevlåda. När du ser dem vet du att helgen är räddad! Då har du nämligen fått det senaste numret av Entré.

Framsidesillustrationen bygger på Oscar Persson Ridells forskning om hur aktiva konsumenter kan bli en värdefull tillgång – för de företag som förstår att ta vara på dem. Han har i sin avhandling undersökt hur ett livsmedelsföretag och ett spelföretag drar nytta av sina kunder. Ridell berättar bland annat om hur spelföretagets mest hängivna kunder hjälper till med programmering och grafik – för att de vill.

- Det finns en helt annan logik i den här industrin, konstaterar Oscar Persson Ridell.

I tidningen kan du också läsa om supergaseller, sociala företag, fysisk interaktion på Cern och mycket mycket mer. Hoppas att du gillar den!

Saknar du en egen Entré? Läs mer och hör av dig, så fixar vi så att du får tidningen framöver! Kostnadsfritt.

/Åse

onsdag, oktober 23, 2013

Business NOT as usual på konferensen InnoTown

Foto: Helena Jönsson

I fyra år har ESBRI tillsammans med VINNOVA arrangerat uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt. Snart inleds den femte omgången, fortfarande med resestipendier till ett värde av 65 000 kronor i potten! Fram till den 27 juni 2014 går det att vara med och tävla. Vinstpengarna kan användas till resor i kompetensutvecklande syfte. En av pristagarna 2010–2011, Emma Lindberg, besökte konferensen InnoTown i Norge. Nedan följer hennes gästblogg om upplevelserna under prisresan. Vill du ansöka eller känner du någon som skriver uppsats om innovation? Mer info finns på www.innovationsuppsats.se /Helene

Jag arbetar i dag som IT-konsult på BearingPoint i Oslo. Jag var på utbildning med jobbet när jag fick beskedet att vi hade vunnit första pris i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt – och blev så otroligt glad och stolt. Jag uppskattade särskilt att höra motiveringen till varför vi vann. För mig var det ett fantastiskt sätt att avsluta mina universitetsstudier på, samtidigt som resestipendiet gav mig nya möjligheter att vidga mina vyer inom innovation.

Konferensen InnoTown blev ett ganska självklart val för mig. Mitt mål med stipendiet var att åka på en innovationskonferens i Norge (där jag numera bor!) och att inspireras. Det som gjorde att jag beslutade mig för att åka på just InnoTown var möjligheten att utbyta idéer och tankar med såväl kända talare som intressanta deltagare från hela världen. Konferensen uppfyllde verkligen mina förväntningar! Den gav mig nya perspektiv på innovation, perspektiv som jag definitivt har haft nytta av i mitt nuvarande jobb.

Innovationskonferensen InnoTown genomfördes i våras i Ålesund, Norge, med mottot ”business NOT as usual”. Med varierande och inspirerande ämnen, talare i världsklass, mingel, många tänkvärda diskussioner med andra deltagare och möjlighet för personliga samtal med talarna, var det definitivt inte ”business as usual” för min del. Konferensen inspirerade mig att tänka större och att våga tro på mina idéer. Innovation är mer än att bara skapa nya produkter, det handlar om att se saker ur andra synvinklar och våga tänka nytt.

InnoTown bjöd på ett brett urval av talare, som alla hade olika bakgrund och berättelser. Något som alla hade gemensamt var förmågan att inspirera. Några av talarna var:

Freek Vermeulen som berättade om olika managementmyter. Myterna handlade bland annat om (1) att vi gör det vi alltid gjort trots att vi kanske inte vet varför, (2) att vi ser konsekvenserna, men kanske inte förstår orsakerna och (3) att vi undviker att se de långsiktiga konsekvenserna av vårt handlande. Det jag tar med mig från detta är vikten av att våga ifrågasätta ens verklighet.

Jay Shuster gav oss en inblick i Pixars framgångssaga. Han berättade om hur det är att jobba i en kreativ miljö och om hur kreativa personer, som han själv, arbetar. Jay sa några tankvärda saker, bland annat: ”Fail early, fail often” och ”A bad idea is fuel to a good idea”. Att vara rädd för att misslyckas kan innebära att man aldrig tar steget. Även om det inte är kul att misslyckas, så kan det som sagt ge upphov till nya idéer.

Stéphane Garelli berättade om utsikterna för och konkurrenssituationen år 2013 ur fyra perspektiv: ekonomiskt, socialt, finansiellt och politiskt. Det handlade om utsikterna både globalt och lokalt (USA, EU, Kina etc.). Stéphane avslutade med ett tänkvärt afrikanskt ordspråk: ”If you think that you are too small to make a difference, then you have not spent a night with a mosquito”.

Jeffrey Hayzlett delade med sig av sina tuffa lärdomar från Kodak och betonade vikten av att anpassa sig till sin omvärld och våga förändra sig.

InnoTown är en unik konferens på många sätt, som motiverar och ger mycket positiv energi. Konferensen arrangeras årligen och många presentationer finns också att se på webbplatsen.

/Emma Lindberg

måndag, oktober 21, 2013

Gratis podcast om entreprenörskap

Dagens tips handlar om podcasten Estrad! Estrad är ESBRIs föreläsningsserie om entreprenörskap, småföretagande och innovation ur ett forskarperspektiv. Du som inte kan komma IRL, eller inte bor i Stockholm, har länge haft möjlighet att se föreläsningarna live på webben, och senare i riktigt bra kvalitet via webb-tv på ESBRIs hemsida. Men nu finns ännu ett sätt att ta del av dem, nämligen som podcast.

En podcast är som ett digitalt radioprogram som du kan prenumerera på via itunes i din dator, på din läsplatta eller i din mobil. Programmet laddar helt enkelt ner föreläsningen som en mp3-fil som du kan lyssna till när det passar dig.

Gillar du inte Itunes, där du prenumererar på vår gratis podcast Estrad via Itunes Store, kan du använda ett annat podcastprogram som till exempel Podcaster för Iphone eller Podcast Addict till androidtelefoner.

Sök på ”Estrad” så kommer prenumerationen upp (eller klicka här), och du kan välja vilka av de tillgängliga avsnitten du vill ladda hem och lyssna på när du lagar mat, åker tåg, hänger tvätt, promenerar eller motionerar!

En annan svensk podcast som kanske kan vara av intresse är Venture Cups podcast om affärsutveckling och entreprenörskap.

Vad lyssnar du på? Tipsa oss gärna i kommentarsfältet nedan.

/Hanna

torsdag, oktober 17, 2013

Tre finalister i Nytt&Nyttigt

Nu börjar det närma sig slutspurten i årets upplaga av uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt. Totalt inkom 76 intressanta och välskrivna bidrag i denna tävlingsomgång.

Efter en första screening har fem olika jurygrupper bedömt de uppsatser som var relevanta och uppfyllde kriterierna för att delta. Detta resulterade i att grupperna nominerade nio uppsatser som sedan gick vidare till slutbedömning vid dagens jurymöte.

Det var mycket svårt att utse vinnarna men efter ivrigt diskuterande enades till sist juryn om tre finalister, som kan se fram emot resestipendier på sammanlagt 65 000 kronor.

Vilka som vinner första, andra och tredje pris förblir en hemlis fram till prisutdelningen på VINNOVAs årskonferens 27 november.

Nu ska jag ordna med allt praktiskt inför prisutdelningen. Ser extra mycket fram emot att kontakta finalisterna!

/Helene

måndag, oktober 14, 2013

Folkligt finansierat företagande

Robin Teigland forskar om crowdfunding i Sverige. Foto: Johanna Hanno.
Crowdfunding är ett hett ämne som det pratas om lite här och var nuförtiden. Det var också ett av spåren under årets Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum. Forskaren Robin Teigland, Handelshögskolan i Stockholm var en av talarna. Hon har genomfört studien ”Crowdfunding among IT Entrepreneurs in Sweden” tillsammans med sin doktorand Claire Ingram.

De rapporterar bland annat att det finns runt 800 crowdfundingplattformar i världen, varav sex i Sverige. 2012 samlades totalt 17 miljarder kronor in via crowdfunding. Samma siffra i år väntas bli 34 miljarder. I Sverige är crowdfunding fortfarande en ganska blygsam företeelse – sedan mars 2011 har 26 miljoner samlats in – men helt klart på framfart.

Allt fler, inte minst från policyhåll, lyfter fram fenomenet som en möjlig lösning när banker och andra finansieringskällor inte ställer upp. Teigland menade att en lyckad crowdfundingkampanj kan fungera som ett bevis på att man har en bra idé. I förlängningen kan det leda till mer finansiering, och inte minst till värdefull uppmärksamhet.

Den form av crowdfunding som hittills varit vanligast är den så kallade belöningsbaserade, där investeraren får exempelvis en t-shirt eller en produkt för sina satsade slantar. En variant som nu blir allt vanligare är att investeraren i stället får en ägarandel i företaget, så kallad equity crowdfunding. Enligt Robin Teigland kommer crowdfunding att växa mycket de kommande åren, inte minst equity-varianten.

Hon påpekade dock att det finns en del frågor som fortfarande måste lösas om crowdfunding ska bli den framgångssaga många hoppas på: Hur gör man med skatt och annat vid investeringar över landsgränser? Hur ser riskkapitalister på att investera i ett företag som har flera hundra ägare genom equity crowdfunding? Teigland pekade även på flera intressanta implikationer som crowdfunding för med sig: Ökad lokal och global konkurrens, lättare för företag att ta sig in på nya marknader och färre problem med nya produkter och tjänster.

Efter lunch hölls en paneldiskussion om crowdfunding. Deltagare var Claire Ingram, doktorand på Handelshögskolan i Stockholm som alltså forskar om ämnet tillsammans med Robin Teigland, Johan Jörgensen, styrelseordförande för svenskgrundade crowdfundingplattformen Funded by Me, Oskar Kalmaru, marknadschef och grundare för Narrative, som genomfört en framgångsrik crowdfundingkampanj på Kickstarter, och Johan Tysklind, medgrundare av crowdfundingplattformen Crowdcube i Norden.

Det blev en intressant och bra diskussion med mycket publikdeltagande. Hela panelen finns inom kort att se på ESBRIs webb-tv.

/Jonas

fredag, oktober 11, 2013

Entreprenöriellt forumtrixande

I onsdags arrangerade vi Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum i Göteborg. Det här kan ge er en glimt av hur entreprenöriell man ibland måste vara när man jobbar med entreprenörskap.

ESBRI består av ett väl sammansvetsat gäng om sex personer. Nu är dock en kollega pappaledig och hans vikarie arbetar deltid. Det märks främst att vi är få medarbetare när vi arrangerar stora evenemang. Ännu mer märks det när vi ordnar event på en annan ort, som nu i Göteborg. Det är jätteroligt men kan också vara lite extra spännande.

Jag och två av mina kollegor skulle åka ner till Götet tillsammans med talarna. Nu blev en kollega sjuk så det blev bara Magnus Aronsson och jag, vilket stökade till det hela lite. Ny lokal, många deltagare, och en hel del multitasking. Tack och lov hade vi hjälp av Anna Tullsten från Chalmers, men det blev ändå en ganska spännande morgon innan allt var på plats…

Men vad gjorde väl det när programmet var späckat och intressant, talarna spännande och deltagarna positiva och trevliga. Allt detta bidrog också till att mingelpauserna blev mycket givande.

Först gav Johan Brink, Tomas Faxheden och Karl Malmström en kort presentation av hur de kan främja entreprenöriella idéer.

Därefter presenterade Faz Bashi de senaste trenderna inom finansiering av lifescience i USA.  Han är involverad i flera olika nätverk av affärsänglar och han framhöll vikten av att lära känna sin affärspartner. Tanken är ju att man ska arbeta tillsammans i flera år.

Clare Fairfield pratade om att utbilda i och om entreprenörskap. Han menar att man absolut kan utbilda entreprenörer men att det ändå behövs några grundläggande egenskaper för att lyckas. Det är viktigt att vara nyfiken och kunna hantera nya situationer – hela tiden.

Johan Tysklinds presentation handlade om equity crowdfunding, vilket innebär att många tillsammans kan finansiera affärsidéer mot en andel av bolaget. På frågan om det inte finns något negativt med den här typen av finansiering svarade han att det är girighet, både från företagens och investerarnas sida. De försöker dock hitta sätt att hantera detta.

Vivianne Gillman från Business Sweden berättade om hur organisationen hjälper ett hundratal svenska företag per år att etablera sig i USA. Företagen får hjälp med både marknadsstrategier, affärsplaner, riskkapital och att hitta rätt affärspartner. Har du planer på att etablera dig i USA är Vivianne rätt person att kontakta.

Kimberlie Cerrone gav publiken insidertips om hur man genomför en lyckad pitch för en affärsängel i USA. Hon är serieentreprenör och har också varit med och investerat i mer än 80 bolag, så jag lovar att hon har en massa erfarenheter att dela med sig av.

Presentationerna från forumet kommer inom kort att finnas på ESBRIs webbplats. Det mesta av forumet som genomfördes i Stockholm tidigare i veckan finns nu att se som webb-tv.

Missa för allt i världen inte att ta del av de här spännande talarnas kunskap!

/Helene