fredag, november 08, 2013

Vad kan vi lära av San Diegos innovationskluster?

San Diego är en enastående framgångssaga när det gäller att stimulera tillväxt byggd på innovation och kunskapsintensiva företag. Vad är nyckeln till San Diegos succé, och vad kan andra regioner lära sig?

I morse deltog jag i ett frukostseminarium som IVA arrangerade tillsammans med ESBRI. Talare var professor Mary Walshok, verksam vid University of California, San Diego. Walshok har en central roll i regionens positiva utveckling genom sitt kraftfulla regionala ledarskap, och hon delade med sig av sina erfarenheter.

Walshok berättade att på 1960-talet var San Diego en utpräglad militärstad där det fanns viss turism men i princip ingen privat sektor eller näringslivsutveckling. Det var helt enkelt ingen spännande stad.
I dag är läget helt annorlunda. Regionen är en framgångsrik global innovationshub. Där finns nästan 30 000 studenter, och antalet ökar i rasande takt. Vidare finns där 75 nya forskningsinstitut. Fem av dem är grundade de senaste två åren så utvecklingen går mycket snabbt.

Hur gjorde de då för att lyckas så bra? Universiteten hade en strategi att rekrytera framstående forskare vid många olika institutioner. På detta sätt byggde de både framgång och ett bra rykte.

Politikerna fattade rätt beslut om markanvändning och infrastruktur. De ville bygga en speciell plats och ett perfekt klimat för innovation. De lyckades verkligen med detta. I San Diego finns numera ett fåtal riktigt stora företag men däremot finns det massor av mindre, men framgångsrika företag inom olika sektorer.

1978 startade det första biotechföretaget i San Diego. I dag finns mer än 600 life science-företag där. Även beträffande energi och miljö är regionen mycket framgångsrik. Mer än 700 företag inom energi- och miljöområdet är verksamma i San Diego.

I regionen finns många olika plattformar för att dela resurser och nätverk. Där finns också en utbredd kultur av att både dela med sig, hantera risk och återinvestera. Med en riskorienterad kultur vågar företagen satsa och stanna kvar i regionen och det bidrar ju till att ekonomin stärks ytterligare.
Vill du ha fler tips på vad vi kan lära oss av regionens lyckade exempel?

Mary Walshok har nyligen skrivit boken ”Invention and Reinvention – The Evolution of San Diego’s Innovation Economy” tillsammans med Abraham Shragge. Du kan beställa den här.

Vi porträtterade Walshok i Entré nr 2, 2003. Läs gärna också referatet från hennes Estradföreläsning i juni 2003.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar