fredag, februari 28, 2014

Kvinnor som företagare filtreras bort

Historieböckerna kryllar kanske inte precis av exempel på kvinnor som ledare för företag, organisationer eller länder. Varför är det så? Beror det på, som Jens Spendrup antydde nyligen (och sedan pudlade om), att det råder/har rått brist på kompetenta kvinnor? Eller har kvinnorna medvetet osynliggjorts av de, oftast män, som skrivit historien? En tredje förklaringsmodell presenteras i dag på DN Debatt.

Det är författarna till boken ”Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skarhults slott”, med redaktören Alexandra von Schwerin i spetsen, som menar att frånvaron av kvinnor kan bero på att: ”vi har skådat historien med nutidens glasögon och i förväg bestämt oss att för att det måste ha varit männen som alltid härskade, eftersom det har varit så under industrialiseringen och urbaniseringen på 1800- och 1900-talen” [sic]. Vi betraktar helt enkelt historien ur ett manligt filter, något vi såklart alla skulle tjäna på att sluta upp med.

Nationalekonomen Anita Du Rietz drog sitt strå till stacken för att synliggöra historiska kvinnoentreprenörer i boken ”Kvinnors entreprenörskap under 400 år”, som kom förra året.

15-18 juni arrangerar ESBRI två sammanhängande konferenser på temat kvinnors företagande, en forskarkonferens och en som riktar sig mot praktiker och företagare. Där kanske vi åtminstone kan bidra till en mer rättvis nutidshistoria.

Boken ”Den dolda kvinnomakten” släpps på Internationella kvinnodagen 8 mars.

/Jonas

tisdag, februari 25, 2014

En tillbakablick på GEW 2013

Jag heter Jelena Despotovic och arbetar som projektassistent på ESBRI sedan hösten 2013. Ett av mina huvudprojekt är Global Entrepreneurship Week, GEW, som ESBRI blev svensk värd för under 2013.

GEW startade 2008 och innebär ett symboliskt firande av entreprenörskap under en höstvecka. Men GEW är också mycket mer än så – arbetet sträcker sig över hela året. GEW är en plattform för att utveckla och stärka de nationella entreprenöriella ekosystemen i 140 länder runt om i världen.

ESBRIs roll som GEWs värd i Sverige är att sprida ordet om kampanjen och uppmuntra engagemang hos individer och organisationer. Vi är mer än nöjda med resultatet för 2013. Slutsiffrorna för förra året visar att hela 211 evenemang räknades in under det svenska GEW-paraplyet. Över 100 partners involverade sammanlagt 11 700 personer på närmare 50 orter.

Och naturligtvis har vi ännu större planer för GEW 2014! I år genomförs GEW 17-23 november och registreringen öppnar snart.

Jobbar du på en organisation som arbetar med att stödja entreprenörskap och innovation i Sverige? Eller är du en entusiast som vill bidra till firande och främjande av entreprenörskap? Vi välkomnar dig som arrangör och/eller deltagare i aktiviteterna.

Men låt oss inte begränsa firandet av entreprenörskap bara till november. The Global Entrepreneurship Congress (GEC) samlar entreprenörer, investerare, forskare, tänkare och beslutsfattare från hela världen, och genomförs i år i Moskva 17-20 mars. Vi lottade ut två platser bland alla medverkande GEW-partners. Våra vinnare är Jönköping Business School och IDC AB från Skövde, grattis!

Vi kommer att få lite rapporter från GEC 2014 i slutet av mars, så håll utkik efter det. Och under tiden får du gärna börja tänka på hur du kan bidra till världens största entreprenörskapsmanifestation. Hör av dig om du har några frågor!

/Jelena

fredag, februari 21, 2014

Scouterna gör som Google

Jag deltog nyligen i ett frukostseminarium arrangerat av VINNOVA. På seminariet gav Annika Steiber en inblick i sin forskning om varför Google är ett av världens mest innovativa bolag. Vi skrev om hennes avhandling för ett par år sedan och i mars kommer en bok med mer spännande fakta från hennes forskningsprojekt.

Annika menar att kärnan i Googles verksamhet är att samla all världens information och göra den tillgänglig för allmänheten. Alla anställda i företaget är ansvariga för innovationsarbetet, allt genomsyras av innovation. Man fokuserar både på individualism och mångfald.

Google har blivit så framgångsrika bland annat tack vare att de har rekryterat rätt människor. De har också byggt upp en stark företagskultur. Organisationen är designad för att stärka denna kultur, och även för att stötta sina individer att prestera och skapa nytt i linje med företagets filosofi.

Publiken bjöds in till diskussion, och Josefine Larsson hade en intressant synpunkt. Hon menade att det finns många organisationer i civilsamhället som näringslivet skulle kunna lära sig mycket av. Hon är ordförande i scouterna och de har ungefär samma ”lagar” som Google: En väl inarbetad metod för att stärka ungdomar, tydliga koder för hur man uppför sig mot varandra etcetera.

Låter det här temat spännande? 7 april besöker Annika Steiber ESBRIs Estrad. Då får vi veta mer om vad som lett till Googles framgångssaga, och vad man som företagare kan lära sig av Google.

Hoppas vi ses där!

/Helene

onsdag, februari 19, 2014

Globala samarbeten öppnar upp för nya möjligheter

Professor Cristina Chaminade, CIRCLE.  Foto: Pernilla Norlin
I morse var jag på lanseringsseminarium på Entreprenörskapsforum. Rapporten The emergence of China and India as new innovation power houses – threat or opportunity?” presenterades av CIRCLE-forskaren Cristina Chaminade. Hon har skrivit den tillsammans med Davide Castellani och Monica Plechero.

Jag intervjuade Cristina för ett par år sedan och det resonemang hon förde då blev utvecklat i dag. (Jag har också intervjuat Monica, läs gärna artikeln om innovationsvågor från Indien och Kina.)

Cristina slog fast att innovationsansträngningarna har varit internationella länge, men nu blir de allt mer globala. Investeringar görs inte uteslutande i grannländerna, utan företagen satsar på mer och mer avlägsna marknader. Tidigare var det stort fokus på utvecklingsdelen i FoU-aktiviteterna. Nu flyttas fokus i allt högre grad till forskningsdelen. Och i den globala innovationsvågen har de små och medelstora företagen en betydande roll.

Många är oroliga över den här utvecklingen, och menar att: ”Först flyttade produktionen till lågkostnadsländer. Och nu flyttar innovationsavdelningarna efter. Vad blir kvar?” Men Cristina Chaminade hade lugnande besked. När EU-länder etablerar FoU-avdelningar i andra delar av världen ökar faktiskt produktiviteten hemma i Europa.

Hon betonade att kompetenser i olika länder inte ersätter varandra, de kompletterar varandra. De företag som deltar i globala innovationsnätverk ökar därför sina chanser att kläcka radikalt nya innovationer.

/Åse

fredag, februari 14, 2014

Stort intresse för riskkapital

Sofia Avdeitchikova och Anders Isaksson föreläste på Estrad 13 februari 2014.

 I går var temat riskvilligt kapital på Estrad. Sofia Avdeitchikova och Anders Isaksson pratade i en fullsmockad konferenslokal.

Anders inledde med en överblick av riskkapitalmarknadens utveckling. Han visade att de flesta investeringarna har skett inom life science samt data- och konsumentelektronik. De senaste åren har det skett en kraftig minskning av satsat kapital, investeringsvolymerna har minskat med över 60 procent. Utvecklingen är generell, det har inte gått bättre eller sämre i någon bransch. Avkastningen på investeringarna har också varit dålig, till och med negativ.

Den här typen av investeringar sker under en begränsad tid, sedan säljs bolaget, återköps, eller i värsta fall – likvideras. Anders jämförde riskkapitalinvesteringar med ett äktenskap som redan har skilsmässan inplanerad. Han sa: ”Går det bra skiljer man sig efter fem år, men om det går dåligt kommer skilsmässan redan efter ett år”. Här lovar parterna definitivt inte att älska varandra för evigt.

Sofia gav en bild av hur den statliga riskfinansieringen ser ut i Sverige. Cirka 17 miljarder kronor förvaltades 2011 av offentliga riskfinansiärer av typen Almi Invest, Industrifonden och Norrlandsfonden. I takt med att andelen privat kapital har minskat, har det offentliga i stället ökat. Sofia menade att offentlig finansiering medför stora möjligheter men det är viktigt att välja rätt modell och att ta hänsyn till både marknaden och regionala skillnader.

Det är också viktigt att ha stabila spelregler. Om staten går in med plötsliga insatser som förändrar marknaden finns risken att privata investerare drar sig för att satsa pengar. Riksrevisionen har nyligen kommit med en rapport som visar att statligt riskkapital investeras alltför sent. I och med det riskerar privat kapital att trängas undan, menade Sofia.

De här resultaten är viktiga att ta fasta på och åtgärda, tycker jag. Den offentliga finansieringen kan ju tyvärr motverka sitt eget syfte. I stället för att bidra till ett ökat företagande kan resultatet bli en stagnerad marknad. Jag hoppas att man inom kort hittar effektiva finansieringsmodeller, modeller som är anpassade för svenska förhållanden.

Anders forskning är tillgänglig via Google Scholars. Läs också gärna Entréartikeln om Sofias avhandling, den handlar om förekomsten av affärsänglar i Sverige. Vill du se hela föreläsningen i repris kan du göra det via webb-tv inom kort.

Nästa Estradtillfälle är 18 mars, då kommer Charlotta Mellander att prata om Attraktiva städer. Hoppas vi ses!

/Helene

måndag, februari 10, 2014

Snacka pengar med Anders och Sofia


Anders Isaksson (Chalmers) och Sofia Avdeitchikova (Tillväxtanalys) föreläser på Estrad 13 februari.

På torsdag är det dags för Estrad igen, och intresset för finansieringsfrågor verkar mycket stort. Jag kollade just med Helene som projektleder Estrad, och hon hälsar att vi i dag har 178 anmälda. Jättekul!

Föreläsare är Sofia Avdeitchikova och Anders Isaksson. De disputerade 2008 respektive 2006, och de har fortsatt att forska om olika aspekter av riskvilligt kapital sedan dess.

På Estrad kommer Sofia att diskutera staten som finansiär – hur blir finansieringen mest effektiv, och hur ser den svenska statens initiativ ut i jämförelse med andra länder?

Anders har studerat entreprenörer som fått venture capital (både privat och statligt). Utifrån det materialet kommer han svara på frågor som: Vad händer med bolag som får venture capital? Växer de mer än andra? Och tillför investerarna verkligen ”kompetent kapital”?

I och med att majoriteten av våra Estraddeltagare är företagare får vi säkert också höra en del praktiska erfarenheter från finansieringsfältet.

Hoppas vi ses! Det går fortfarande bra att anmäla sig.
Och har du inte möjlighet att delta på plats kan du följa föreläsningen via webben…

/Åse