torsdag, september 25, 2008

Samverkan accelererar tillväxten

Hur kan högskolan vara en motor för innovation och tillväxt? Det var huvudfrågeställningen på en Vinnovakonferens jag besökte 24-25 september, tillsammans med mina kollegor Magnus Aronsson och Åse Karlén.

Ett ledord var, naturligt nog, samverkan. För att få effekt ur motorn och accelerera tillväxten, krävs samverkan mellan ett antal olika aktörer. Det handlar om att använda den kunskap och teknik som finns inom högskola och universitet även utanför akademin – med andra ord, det handlar om så kallad kunskaps- eller tekniköverföring.

En av talarna var Jeff Skinner, enligt programmet en nestor inom denna verksamhet i England. Han menade att det hela inte är så svårt, det gäller ju bara att få två personer att mötas: en från akademin och en från industrin. Lätt som en plätt, bara att tuta och köra alltså…

Jonas Gustafsson, redaktör ESBRI

torsdag, september 18, 2008

Prisa entreprenörskapandet

I går deltog jag i prisutdelningen av The FSF-NUTEK Award 2008. I år går för första gången priset till en svensk: professor Bengt Johannisson.

Han har i mer än 30 år inspirerat och provocerat med sin forskning om "entreprenörskapande". Han pratade bland annat om skolan, och han anser att skolans största utmaning INTE är att göra eleverna mer entreprenöriella, utan att låta dem behålla sin kreativitet. Bengt anser att engagemang och personligt intresse leder till att man startar företag. Därför är det så viktigt att utveckla det individuella programmet på gymnasieskolan för att alla ska hitta sin väg.

I ESBRIs tidning Entré nr 1-2008 lyfte vi fram Bengts forskargärning i en längre artikel. I anslutning till den publicerade vi också röster om Bengt och en lista över några av hans böcker.

I samband med gårdagens prisutdelning fick vi också höra den unge entreprenören Erik Fjellborg berätta om sitt företag Calnet. En uppfinnartävling och sedan Ung företagsamhet på gymnasieskolan satte igång hans tankar som ledde till ett framgångsrikt företag som säljer webbaserade system för att hantera deltidspersonal. Fjellborg menar att entreprenörskap i gymnasieskolan leder till man ser fler möjligheter. Även om man inte startar företag direkt kanske man gör det senare i livet.

ESBRI vill ge lärare som undervisar i entreprenörskap på gymnasier och högskolor/universitet en plattform för erfarenhetsutbyte och inspiration. I november ordnar vi den 11:e workshopen om entreprenörskap och lärande. Är du själv lärare, eller känner du någon som du tror är intresserad av att delta? På webben hittar du mer info om workshopen.

Helene Thorgrimsson, projektledare ESBRI

tisdag, september 16, 2008

Globalisering som en möjlighet

I går och i dag deltog jag och min kollega Jonas Gustafsson i FSFs och NUTEKs konferens Globalization, Innovation and Entrepreneurship i Tylösand. Många svenska och internationella forskare fanns på plats för att dela med sig av sin kunskap om entreprenörskap och innovation i globaliseringens tidevarv.

Bill Gartner pratade bland annat om vikten av berättelser och fantasier för att förstå entreprenörskap. Zoltan Acs argumenterade att vi behöver en ny, centraleuropeisk huvudstad. Han hade också en bestämd uppfattning om var denna borde ligga: i skärningspunkten mellan Ungern, Rumänien och Serbien.

Åsa Lindholm-Dahlstrand menade att nyckeln till framgång ligger i att kombinera globalt och lokalt, urbant och ruralt, samt praktiskt och akademiskt: "glocalization, with a rurban perspective and pracademic knowledge".

Betsy Gatewood (en av Dianaforskarna) delade med sig av ny forskning om entreprenörskap i utvecklingsländer. Hon konstaterade inledningsvis att många talar om globaliseringen som ett hot - själv väljer hon att se den som en möjlighet. Enligt Gatewood kan i-länders entreprenörskaplogik inte appliceras rakt av på utvecklingsländerna. Hon efterlyste nya modeller som är överförbara, hållbara, och som tar kulturell hänsyn.

Åse Karlén, redaktör ESBRI

onsdag, september 10, 2008

Sverige backar i affärsklimatsjämförelse

International Finance Cooperation (IFC), som leds av Lars Thunell, släppte i går kväll sin årliga Doing Business rapport. Sverige tappar 3 platser och ligger nu på plats 17. Övriga nordiska länder ligger före oss på listan som toppas av Singapore, Nya Zeeland och USA.

Enligt en medarbetare på IFC, Dahlia Khalifa, som citeras i DN, är det viktigaste skälet till Sveriges nedflyttning bristen på reformer. Sverige är mindre aktivt än andra länder när det gäller reformer för företagande.

Rankingen ger en bild av att våra nordiska grannländer har ett bättre företagsklimat än oss. Det kan få konsekvensen att företag och entreprenörer som är intresserade av att etablera sig i norra Europa, väljer att göra det i Norge eller Finland i stället för i Sverige. Om den svenska regeringen vill att Sverige ska klättra i denna ranking, som får stort genomslag utomlands, gäller det att identifiera vilka områden som mäts och sedan genomföra fler reformer inom dessa områden.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

tisdag, september 09, 2008

Blir offentlig upphandling mer småföretagsinriktad?

I går presenterade regeringen ytterligare ett kapitel i den kommande budgetpropositionen. Bland annat föreslås en sänkning av arbetsgivar- och egenavgifter med 1 procentenhet. Enligt företagarorganisationerna är sänkningen ett steg i rätt riktning, om än på tok för litet…

Det ska bli intressant att se hur regeringen kommer att handskas med den offentliga upphandlingen. I Sverige uppgår den till närmare 500 miljarder varje år, och ur ett entreprenörs- och småföretagarperspektiv utgör upphandlingen en mycket intressant möjlighet.

Kommer regeringen att våga pröva modeller från t ex USA, där en viss del av upphandlingen som staten gör måste tillfalla mindre företag? Är regeringen modig nog att pröva om offentlig upphandling kan driva på utvecklingen av nya innovationer?

Det vore en satsning som skulle gynna såväl små företag som entreprenörer med innovationsförmåga.

Magnus Aronsson, vd ESBRI

fredag, september 05, 2008

Gärna entreprenörskap i skolan - men först privatekonomi

Att införa mer entreprenörskap i skolan förs ofta fram som viktigt. Och eftersom jag själv är aktiv i den ”branschen” svär jag säkert i kyrkan när jag säger att det är viktigare att öka kunskaperna om privatekonomi.

Jag tycker därför att det initiativ som inleddes i veckan är mycket positivt. Finansinspektionen, Kronofogden och Konsumentverket har på uppdrag av regeringen satt igång en kampanj där de under de kommande två månaderna går ut i skolor och undervisar elever om privatekonomi.

När jag läste om det i tidningarna påmindes jag om en diskussion jag hade för något år sedan med en god vän som är forskningsansvarig på National Federation of Independent Business, USA:s största småföretagsorganisation. Vi diskuterade entreprenörskap i skolan och kom fram till att den viktigaste grunden är att alla ungdomar får goda baskunskaper i hur de ska hantera sin privata ekonomi. Dessa kunskaper kommer sedan att vara till god nytta för de som aspirerar på att bli företagare (och för alla andra också, givetvis).

Så låt oss hoppas att ämnet privatekonomi hamnar på schemat. Det tror jag är bra för företagsamheten i skolan, och för samhället i stort. Dessutom kanske det kan stävja trenden att ungdomar skuldsätter sig med SMS-lån och får betalningsanmärkningar – något som ju inte är direkt positivt om man vill bli företagare.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

torsdag, september 04, 2008

ESBRI aktiverar dig i höst

Efter ett långt och välförtjänt sommaruppehåll är det bloggdags igen.

Jag ser framför mig en höst som är full av aktiviteter om entreprenörskap, entreprenörer och innovation. Och vi på ESBRI vill givetvis bidra till denna aktivitetsyra. Den 17 september hålls den första av fyra spännande Estradföreläsningar. Först ut är en forskare från ”down-under”, professor Kevin Hindle från Australian Graduate School of Entrepreneurship, Swinburne University of Technology. Han kommer att besvara frågan om vad teorin är värd i den ”riktiga” världen.

Vi kör också "Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum" i år igen. 22-23 oktober är det dags, så bara att knappa in i kalendern. Här finns lite info, mer kommer framöver.

För övrigt kom den senaste Estradrapporten från tryckeriet härom dagen. I den kan du läsa om alla Estradföreläsningar som genomfördes förra läsåret. De handlade bland annat om hybris hos nya företag, kreativitet, nätverkande, och om att kultur inte är småpotatis.

Estradrapporten finns även att ladda ned som pdf här.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI