torsdag, september 18, 2008

Prisa entreprenörskapandet

I går deltog jag i prisutdelningen av The FSF-NUTEK Award 2008. I år går för första gången priset till en svensk: professor Bengt Johannisson.

Han har i mer än 30 år inspirerat och provocerat med sin forskning om "entreprenörskapande". Han pratade bland annat om skolan, och han anser att skolans största utmaning INTE är att göra eleverna mer entreprenöriella, utan att låta dem behålla sin kreativitet. Bengt anser att engagemang och personligt intresse leder till att man startar företag. Därför är det så viktigt att utveckla det individuella programmet på gymnasieskolan för att alla ska hitta sin väg.

I ESBRIs tidning Entré nr 1-2008 lyfte vi fram Bengts forskargärning i en längre artikel. I anslutning till den publicerade vi också röster om Bengt och en lista över några av hans böcker.

I samband med gårdagens prisutdelning fick vi också höra den unge entreprenören Erik Fjellborg berätta om sitt företag Calnet. En uppfinnartävling och sedan Ung företagsamhet på gymnasieskolan satte igång hans tankar som ledde till ett framgångsrikt företag som säljer webbaserade system för att hantera deltidspersonal. Fjellborg menar att entreprenörskap i gymnasieskolan leder till man ser fler möjligheter. Även om man inte startar företag direkt kanske man gör det senare i livet.

ESBRI vill ge lärare som undervisar i entreprenörskap på gymnasier och högskolor/universitet en plattform för erfarenhetsutbyte och inspiration. I november ordnar vi den 11:e workshopen om entreprenörskap och lärande. Är du själv lärare, eller känner du någon som du tror är intresserad av att delta? På webben hittar du mer info om workshopen.

Helene Thorgrimsson, projektledare ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar