fredag, november 28, 2014

Ett misstag kan lägga grunden för nästa lösning

Anders Wall tillsammans med studenter från Entrepreneurs Academy.
Det största evenemanget under Global Entrepreneurship Week (GEW) Sverige 2014 hölls i Uppsala i förra veckan. Uppemot 2 000 personer hade samlats i Universitetshusets aula för att delta i Anders Wall-föreläsningen som hölls för 11:e året i rad.

Eva Åkesson, rektor för Uppsala universitet, inledde eftermiddagen tillsammans med entreprenören och filantropen Anders Wall. Den senare ansåg att Sverige behöver ”sköljas över” av en ny entreprenörsanda. Vi är på god väg, menade han, men fortfarande finns det mycket kvar att göra (till exempel definierar Svenska Akademiens ordlista fortfarande en entreprenör som en person som åtar sig entreprenader).

Anders Wall påpekade att vi är beroende av entreprenörerna för vår framtida välfärd, och att det är viktigt att stötta dem även i motgång. Han lyfte också att det måste vara tillåtet att misslyckas. Ni som följer esbribloggen vet att det sistnämnda är en av mina käpphästar, jag blir alltid lika glad när det tas upp...

Efter Anders Wall följde en rad spännande talare som inspirerade, lockade till eftertanke och smittade till skratt. Skriftställaren Anders Johnson förklarade hur allting faktiskt kan göras bättre. Julia Kalthoff, Wetterlings yxor, berättade hur det gick till när en 20-åring blev vd för en yxfabrik. Stina Honkamaa Bergfors, United Screens, pratade om tv-tittandet och hur det förändras genom YouTube. Vi fick även lära oss mer om hur vi kan duscha snålare av Mehrdad Mahdjoubi från Orbital Systems, och om hur envishet och passion kan vinna rallyn och ändra synen på kvinnor i arabvärlden av kartläsaren och rallyföraren Tina Thörner.

Det sades många kloka och intressanta saker under eftermiddagen av de fem som precis har nämnts. Några axplock:
  • Hade jag lyssnat på ingenjörerna så hade vi ännu inte haft en produkt ute hos provkund.
  • Om man är stor på YouTube är man stor i verkligheten.
  • Har du inte kunskap kan du skaffa det.
  • Entreprenörskap är som en drog, det gäller att få kickarna.
  • Det gäller att vårda sina misstag, eftersom ett misstag kan lägga grunden för nästa lösning.
  • Följ ert hjärta och våga satsa.
Under eftermiddagen utsågs även Årets Uppsalastudent: Vanja Eriksson från juristprogrammet, som vid sidan av sina studier varit engagerad i ett mentorskapsprojekt och i Juridiska Föreningen, samt bidragit till www.alltomjuridik.se, med syfte att göra juridiken mer tillgänglig för allmänheten.

Ett stort grattis till Uppsala universitet, Entrepreneurs Academy och Anders Wall till en bra eftermiddag. Och tack för att ni ville vara en del av Global Entrepreneurship Week 2014!

/Magnus

PS: GEW 2014 går mot sitt slut. Ett stort tack till alla 127 partners runt om i Sverige. Tillsammans har vi arrangerar över 300 olika aktiviteter med bäring på entreprenörskap - bra jobbat alla!

torsdag, november 27, 2014

Nya internetrevolutionärer presenterar sig

Entreprenörerna som medverkade under Internet Discovery Day i tisdags presenterade sina företagsidéer med hjälp av byggpapp och kritor.
För 15:e året i rad arrangerades Internetdagarna i Stockholm 24-25 november. Precis som förra året var eventet en del av Global Entrepreneurship Week Sverige.

Internetdagarna är en viktig mötesplats för dem som jobbar med internet. Under de två dagarna bjöd arrangörerna på flera olika delevenemang, bland annat keynote-tal, paneldiskussioner, Swedish startup sessions, Internet Discovery Day och många tillfällen där deltagarna kan träffas och inspirera varandra.

Jag var på plats under Internet Discovery Day i tisdags. Det är ett tillfälle där startups samlas för att presentera sina affärsidéer och bli upptäckta av investerare och andra nyfikna besökare. Men presentationerna var inte i form av ”pitchar” som är det vanliga när entreprenörer möter investerare. I stället beskrev entreprenörerna sin verksamhet genom att rita en poster. Kreativitet är jätteviktigt för att få till företagspresentationerna. De enda verktyg som står till buds är nämligen brunt byggpapper och några färgpennor.

De flesta av startup-företagen var internettjänster som strävar efter att underlätta vardagen för individer och företag. Men det fanns även en del som var mer känslobaserade. Till exempel ”My heart bear”, en nallebjörn kopplad till ett armband som användas för att skicka personliga meddelanden till den som har nallen.

Några intressanta budskap dessa internetföretag vill framföra är: ”Bli grym på sociala medier på 5 minuter”, ”Mobile casting – your highway to the stars”, ”Alla är vi nyhetsfotografer – rätt betalt för dina nyhetsbilder”, ”Det är bara så sjukt jobbigt att söka jobb”, ”70 är det nya 30 – platser på nätet där du hittar roliga och intressanta saker att göra på dagtid”.

Jag hoppas att alla dessa internetrevolutionärer lyckas med sina företag!

/Jelena

onsdag, november 26, 2014

Kultur som attraherar och slår sönder

Bland andra Heidi Trakowski och Christer G Wennerholm minglar under Mälardalsrådets konferens "Kreativitetens värde".
I går var jag på Färgfabriken. Förstås ingen slump att Mälardalsrådets gew-evenemang ”Kreativitetens värde” arrangerades just där. Under dagen möttes forskare, näringsliv, det offentliga och kreatörer. Tillsammans diskuterades kreativitetens och kulturens roll i ett samhälle och hur de bidrar till attraktiva besöksmål och näringslivsutveckling i en region.

Emma Stenström, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, pratade under temat ”Kreativiteten som kung – om kreativitetens värde i retorik & praktik”. Hon menar att det finns en stor hajp kring kreativitet i världen just nu. Det är vanligt att städer och länder ‑ Kina, Montreal, Stockholm, Dubai med flera ‑ benämner sig kreativa i sin marknadsföring. Emma Stenström gör nedslag på olika platser runt om i världen när hon pratar om kreativitet. I Kansas mötte hon, från stora grupper av människor, ett enormt hat gentemot allt som har med kultur att göra – konst, kultur, promenader, ekologiskt etcetera. Anledningen till det är att stora delar av befolkningen anser att kultur är en ”ateistisk vänsterkonspiration”.

Med kulturens och kreativitetens kraft finns risken, men också möjligheten, att slå sönder sociala strukturer i ett samhälle. Johannesburg i Sydafrika är ett exempel på stad som gått från att vara en av de farligaste platserna i världen till att blivit ett kreativt centrum. Till stora delar privatdrivet. Med bland annat kreativitetens och kulturens medel har samhället slagit sönder en social struktur. Johannesburg likt många andra städer i Sydafrika är planerade utifrån apartheid – och kanske är det ingen dum idé att slå sönder just de sociala strukturerna?

Tobias Nielsén från analysföretaget Volante har trendspanat och kan se hur kreativitetens värden framåt i tiden handlar om samverkan mellan olika aktörer i samhället. Det är också viktigt att inse att kreativa näringar har mognat så pass att det inte finns någon anledning att prata om de som ”tillväxtbranscher som växer snabbare än näringslivet”.

Linda Nordfors är konstnär och entreprenör och driver företaget Reflection Company. Hon talade under rubriken ”Om näringslivets sunda ointresse att bara vara ´pengapåse´ för kulturen.” Med det menar hon kortfattat att det inom kulturen finns två sorters pengar – de man förtjänar och de man får. Det första ses på med misstänkliga ögon och det senare idealiseras. Det största problemet är däremot att den summan är för liten. Och ingen konstnär vågar kritisera den gren de sitter på. När enskilda konstnärer och kulturen i allmänhet inte får några pengar från näringslivet tvingas konstnärer till att formulera och förklara vad kulturen ger för värde. Något ingen kulturperson som Linda Nordfors känner någonsin har fått öva sig på. Inte ens på utbildningen.

/Mia

tisdag, november 25, 2014

Långsiktighet och samverkan nyckeln till framgång

Finlands näringsminister Jan Vapaavuori och ordf i näringsutskottet Jennie Nilsson (s) var två av talarna på seminariet "Var skapas de nya jobben?".
I går eftermiddag deltog jag i seminariet ”Var skapas de nya jobben?- framtiden för basindustrin i Sverige och Finland”, arrangerat av Finlandsinstitutet och Global Utmaning.

Basindustrin är fortfarande ryggraden i Sveriges och Finlands ekonomier, trots att tusentals arbetstillfällen flyttat till olika låglöneländer. Industrin genomgår en tung strukturomvandling men det finns trots allt branscher där utsikterna ljusnar. Exempelvis aviserar skogsindustrin investeringar för mångmiljardbelopp. Vad behövs då för att industrin ska fortsätta vara viktig för ländernas ekonomier och arbetsmarknad?

Flera av talarna förde fram hur viktigt det är med långsiktig politik. Det tar lång tid för innovationer att nå marknaden, och kanske ännu längre tid inom basindustrin. Därför är det viktigt att olika aktörer vet vilka spelregler de har att anpassa sig till för att våga investera – och satsa på innovation.

Det är också viktigt att tillgodose framtidens behov av kvalificerad arbetskraft. Då är samverkan mellan näringsliv och akademi avgörande. Det behövs mer yrkesinriktade utbildningar och mer praktik. Olika typer av traineetjänster är också tänkbara.

Slutligen är det nödvändigt att tänka i nya banor – marknaden förändras och miljömässiga hänsynstaganden blir allt viktigare.

Det här evenemanget ingick i GEW, och det finns fler spännande aktiviteter på gång under veckan. Ta gärna en titt i kalendariet.

/Helene

fredag, november 21, 2014

Matchningsproblem på svenska arbetsmarknaden


Pontus Braunerhjelm med en panel bestående av Jonas Milton, Madelene Sandström, Annie Lööf och Lena Hallengren.
I går lanserade Entreprenörskapsforum Swedish Economic Forum Report 2014, med titeln ”En fungerande arbetsmarknad – Nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt”.

”Vi har inte rätt folk på rätt plats” sa professor Pontus Braunerhjelm till Sveriges Radio på morgonen, och lyfte även att inflyttade svenskars kompetens slarvas bort: ”Vi har en begåvningsreserv som inte kommer till rätta”.

På eftermiddagen samlades forskare, politiker och andra intressenter till ett seminarium som var en del av GEW.

En av författarna och talarna var professor Johan Eklund. Han lyfte bland annat fram matchningsproblemen på den svenska arbetsmarknaden: Vi har arbetslöshet samtidigt som många företag har problem att rekrytera rätt kompetenser. Eklund konstaterade också att produktiviteten skiljer sig kraftigt mellan hög- och lågutbildade i Sverige.

- Hälften av den ekonomiska tillväxten de senaste tio åren kan förklaras av högutbildades bidrag i näringslivet. Dessutom är högutbildade 2-3 gånger mer produktiva än lågutbildade, sa Eklund.

- Detta har betydelse för hur vi ser på utbildningspremier och lönebildning. I dag har Sverige en av OECDs lägsta utbildningspremier. Nettolönerna borde också variera kraftigare än vad de gör, fortsatte han.

Hulya Ulku, Världsbanken.
En annan talare och rapportförfattare var Hulya Ulku, ekonom på Världsbanken. Hon gav Sverige en hel del kredd för hur vi hanterat den senaste ekonomiska krisen. Hon framhöll också att Sverige är ett fascinerande land att studera, och menade att lärdomar härifrån går att applicera på utvecklingsländer.

- Lönebildningen är mer flexibel i Sverige än i majoriteten av OECD-länder, sa Ulku.

Samtidigt menade hon att det finns en del att göra inom arbetsmarknadslagstiftningen. Till exempel skiljer sig skyddet för visstids- respektive tillsvidareanställningar ganska mycket i Sverige. Det skulle tjäna på att utjämnas, menade Hulya Ulku. Hon konstaterade också att sist-in-först-ut är en princip som kan slå hårt mot främst småföretagen.

/Åse 

torsdag, november 20, 2014

And then the magic happens…

Pernilla Alexandersson och Malin Lindberg.
I går arrangerade ESBRI en Estradföreläsning om socialt företagande och genus. Talare var Malin Lindberg som är genusforskare vid Luleå tekniska universitet, och Pernilla Alexandersson, vd för Add Gender.

Malin gav först en överblick av vad innovationer är, samt vem och vad som formar framtidens samhälle. Hon framhöll att teknisk produktinnovation alltid har varit i fokus för offentliga insatser och att mansdominerade nätverk har tilldelats nästan alla resurser.

Kvinnor får ofta avslag på sina ansökningar eftersom deras affärsidéer inte passar in i det tekniska produktorienterade synsättet. Det här har gjort att tjänsteinnovationer, tjänstenäringar och kvinnors nätverk blivit marginaliserade.

Hur går det då till i praktiken att komma till rätta med de här orättvisorna? Pernilla berättade om Add Genders arbete med kompetensutveckling, kartläggning och rådgivning. De behandlar inte bara symptomen utan spårar källan till de problem som finns inom en organisation. För att sätta fokus på de här frågorna använder de sig av många olika metoder och ett kul exempel är deras smaksatta lyckokakor.

Förutom att lyckokakan är god gömmer sig ett budskap och en framtidsvision inuti. Om man vågar smaka och bryta normer och fördomar så är chansen stor att budskapet om förändring går fram. Och som Pernilla sa på föreläsningen: ”And then the magic happens”…

Föreläsningen var en del av Women’s Entrepreneurship Day (WED), som i sin tur är en del av Global Entrepreneurship Week (GEW).

/Helene

onsdag, november 19, 2014

Social innovation – för en mer genusinkluderande framtid?

Kvinnors entreprenörskap i fokus

I början av veckan hölls den åttonde International Women Entrepreneurial Challenge i Stockholm med Chamber Trade Sweden som värd.

Undet temat ”Ensuring the Health of Your Business in a Global Competitive Market” diskuterades frågor om global ekonomi, handel och investeringar. Även frågor om tillväxtstrategier och framgångsfaktorer var på agendan. Grunden för konferensen, som samlade runt 150 personer, var de 34 framgångsrika entreprenörer från 17 länder som var årets ”awardees”. Bland pristagarna fanns tre svenska entreprenörer: Emy Blixt, Swedish Hasbeens, Karin Bodin, Polarbröd och Karin Söderlind, House of Dagmar.

Extra roligt tyckte jag det var att två personer som varit med som talare på ESBRIs Global Symposium on Women’s Entrepreneurship var bland pristagarna, nämligen Emy Blixt som var med 2014 och Divine Simbi-Ndhlukula som var med 2012.

I dag firar Global Entrepreneurship Week (GEW) Women’s Entrepreneurship Day (WED) med bland annat en rad aktiviteter runt om i världen. I New York hålls en stor konferens.

/Magnus

tisdag, november 18, 2014

Icona Pop Sverigeambassadörer för kvinnors entreprenörskap

I morgon genomförs Women’s Entrepreneurship Day (WED), som en del av Global Entrepreneurship Week. Då riktas särskilt fokus mot kvinnors entreprenörskap världen över, bland annat genom ett nytt ambassadörsprogram. Artisterna Aino Jawo och Caroline Hjelt, det vill säga Icona Pop, är Sveriges WED-ambassadörer.

Det arrangeras även evenemang kring kvinnors entreprenörskap i många av de 150 länder som deltar i årets Global Entrepreneurship Week, bland annat vår Estradföreläsning ”Social innovation – för en mer genusinkluderande framtid?”.


/Jonas

Prins Carl Philip invigde grön innovationsdag

Prins Carl Philip och forskaren Per Frankelius diskuterade innovationsbehov på Agriculture Innovation Day 17 november, ett av många evenemang som inledde GEW-veckan 2014. Foto: Björn Lindfors.
I går besökte jag SLU i Uppsala för att delta i Agriculture Innovation Day. Det var ett av alla de spännande evenemang som ingår i Global Entrepreneurship Week. Prins Carl Philip invigningstalade och han betonade hur viktigt det är med innovationer inom jord- och skogsbruk.

Dagen arrangerades av projektet Grönovation. Grönovation är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som koordineras av Linköpings universitet och fokuserar på innovationer inom de gröna näringarna, till exempel jord- och skogsbruk.

Fokus för evenemanget var att synliggöra dessa innovationer, och programmet var fullspäckat med intressanta presentationer. Ett par av dem var Energifabriken som helt har ställt om till fossilfritt lantbruk och företaget Hälsingestintan som har bra djurhållning och säljer kvalitetskött. Fler innovativa partners i projektet finns på Grönovations webbplats.

Jag tyckte att även arrangörerna var innovativa. De uppmanade deltagarna att skriva ner tips och behov avseende gröna innovationer på post-it lappar som fanns på anteckningsblocken, och sedan sätta upp dem på en grön rollup som fanns i lokalen. Arrangörerna hoppades att den skulle vara full med lappar innan dagens slut och jag tvivlar inte på att de fick massor av förslag.

Det var coolt tyckte jag!

/Helene

måndag, november 17, 2014

Flitens lampa lyser på Guerilla Office

Idag var Esbri med när Guerilla Office lanserade sin Check point GO på hotell HTL  i Stockholm. Det är ett veckomöte för entreprenörer där deltagarna redovisar tre saker de ska uppnå under veckan. Den som håller i mötet ger återkoppling och veckan därpå följs föregående veckas aktiviteter upp.

Guerilla Office är för alla nyfikna entreprenörer. Du kan vara frilansare eller anställd — det gemensamma för deltagarna är den entreprenöriella mentaliteten och sökandet efter det sociala sammanhanget.

/Maria

fredag, november 14, 2014

Med kunglig grädde på moset

Vi måste skapa ett uppmuntrande samhälle där vi hyllar de som satsar, och ärar de som lyckas. Samtidigt ska det vara OK att misslyckas. Det var några av de budskap som prins Daniel inledde Prins Daniels Entreprenörsdag* med inför ett fullsatt auditorium på IVA tidigare i veckan.

Prins Daniel följdes av en talarfyrklöver av entreprenörer och företagsledare som bjöd på sina erfarenheter. Först ut var Martin Lorentzon från Spotify. Hans råd till entreprenörerna i rummet var att det behövs massor av motivation och energi för att lyckas. Dessutom måste man vara lite galen och besatt av att lyckas. Han hade även sin egen definition på värdering av bolag: ”Värdet är summan av alla problem vi löser”.

Sedan var det dags för Kristina Lindhe från Lexington. Lexington är hennes tredje företag och hon kunde konstatera att lärdomarna från de två tidigare, inte lika framgångsrika, företagen var viktiga. Hon återkopplade även till det prins Daniel sa om misslyckande: Att bygga bolag är inte en rak söm utan en hel del zigzag. Alltså en del misslyckanden på vägen, även om slutresultatet ändå kan bli något bra.

Johan Skarborg, Academic Work, var näst ut. Han berättade att han började med drivkraften att tjäna pengar. I dag är hans drivkraft snarare att bygga det bästa bolaget. Det innebär för honom att han vill ha de nöjdaste kunderna, bra lönsamhet och att de som arbetar i företaget aldrig ska vilja arbeta någon annanstans. ”Bäst personal vinner”, avslutade han med.

Sist ut i fyrklövern var Cristina Stenbeck från Kinnevik. Hon ser sig själv som en företagsbyggare och menade att Sverige är en bra testmarknad för digitala innovationer. Hon lyfte även fram vikten av socialt entreprenörskap och Kinneviks satsning på Reach for Change.

Avslutningsvis fick de fyra frågan av moderator Mia Odabas om vad som behövs för att utveckla entreprenörskapet i Sverige. Bland de förslag och synpunkter som kom fram kan nämnas:
- det är enkelt att starta företag i Sverige jämfört med i många andra länder
- in med programmering, försäljning och ledarskap i skolans läroplaner

Detta första pass följdes av rundabordssamtal med namnkunniga bordsvärdar, som förutom de fyra som nämnts ovan inkluderade: Pär Boman, Annika Falkengren, Michael Wolf, Mia Brunell Livfors, Sandro Catenacci, Lina Gebäck, Sebastian Siematowski, Susanna Campbell, Anders Sundström, Monica Lindstedt och Kenneth Bengtsson.

Min egen reflektion efter eftermiddagen och kvällen, som avslutades med middag, är att det finns gott hopp för Sverige. Det är alltid lika intressant att träffa drivna entreprenörer från olika delar av landet. De jag pratade med i pauser och vid middagen var mycket nöjda med dagen. Att dessutom prins Daniel och flera av talarna lyfte fram några av mina egna käpphästar, som till exempel att man måste få misslyckas och vikten av sälj, blev såklart grädde på moset.

/Magnus

*Prins Daniels Entreprenörsdag är en del av Prins Daniels Fellowship som drivs av Hovet i samarbete med IVA. Till denna dag hade vi på ESBRI förmånen att medverka genom att bland annat nominera entreprenörer.

Global Entrepreneurship Week 2014


Global Entrepreneurship Week (GEW) drar igång på måndag i 150 länder runt om i världen. Årets datum är 17-23 november, men vi firar under hela november.

GEW Sverige kör nu igång med full fart och massor av spännande evenemang. Hittills har vi 290 evenemang registrerade i vår kalender, men fler droppar in hela tiden.

Entreprenörskap bland unga och studenter är en viktig fråga för Global Entrepreneurship Week. Därför har vi valt att speciellt lyfta fram ett par evenemang som främjar entreprenörskap och innovation hos dessa två grupper. GEW Sveriges Flagship Events i år är Anders Wall-föreläsningen och Sveriges Ungdomsentreprenör – Finalen.

Gå gärna in och kolla vår kalender för att se vad som erbjuds i år. Följ också gärna GEW Sverige 2014 ”live” på Facebook. På Twitter heter vi @GEW_Sweden, och vår officiella hashtag är #gewswe.

Ha en trevlig och inspirerande GEW!

/Jelena

onsdag, november 12, 2014

Makers vill förändra världen

Texas Instruments visar sin mikrokontroller Launchpad MSP430. Foto: Antonio Molin.
Makers är personer som tar saker i egna händer. De skapar, utvecklar, bygger, programmerar, hackar och förbättrar – allra helst tillsammans med likasinnade. Makers gör, helt enkelt.

I Stockholm finns en hel del mötesplatser för stora och små makers, till exempel Stockholm Makerspace, Makerspark, Art Hack Day, och Tom Tits Makerspace (Använd gärna kommentarsfältet för att tipsa om fler makerspaces, i Stockholm eller runtom i landet!)

För ett par veckor sedan fick jag ett mejl från Antonio Molin, intendent på Arkitektur- och designcentrum. Han har, tillsammans med Riksutställningar, besökt Shenzhen Maker Faire 2014 i Kina och fick förstås med sig en hel del intryck hem:

”Shenzhen Maker Faire genomfördes under parollen Innovate with China. Genom att stödja makerrörelsen vill kinesiska staten katalysera utveckling och innovationsklimat. Att Shanghais förvaltning 2011 uttalade målet att skapa inte mindre än hundra makerspaces tänkta att fungera som innovationsnoder tydliggör allvaret i Kinas ambitioner för entreprenörskap inom makerkultur – makers har medvind i Kina”, skriver Molin.

Workshop i användning av 3D-skrivarpennor. Foto: Antonio Molin.
”Den kinesiska ambitionen att gå över från Made in China till Created in China är en tydlig markör för vart Kina är på väg och för potentialen hos entreprenörer och aktörer i Kina”, anser Kwok Lih, en singaporeansk maker som Antonio Molin träffade på mässan i Shenzen.

Läs hela Molins reserapport på Riksutställningars webbplats.

3D-scanning och -printing är exempel på ny teknik som är viktig för makerrörelsen. På vår senaste Estradföreläsning berättade Christian Sandström om hur 3D-printing har förändrat hörapparatsbranschen. Se föreläsningen i repris (som webb-tv) eller läs referatet.

På liknande tema finns även Howard Aldrichs Estradföreläsning från september 2013: ”Hackers, makers and crowdfunders – Lowering the barriers to entrepreneurship”.

/Åse