fredag, november 21, 2014

Matchningsproblem på svenska arbetsmarknaden


Pontus Braunerhjelm med en panel bestående av Jonas Milton, Madelene Sandström, Annie Lööf och Lena Hallengren.
I går lanserade Entreprenörskapsforum Swedish Economic Forum Report 2014, med titeln ”En fungerande arbetsmarknad – Nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt”.

”Vi har inte rätt folk på rätt plats” sa professor Pontus Braunerhjelm till Sveriges Radio på morgonen, och lyfte även att inflyttade svenskars kompetens slarvas bort: ”Vi har en begåvningsreserv som inte kommer till rätta”.

På eftermiddagen samlades forskare, politiker och andra intressenter till ett seminarium som var en del av GEW.

En av författarna och talarna var professor Johan Eklund. Han lyfte bland annat fram matchningsproblemen på den svenska arbetsmarknaden: Vi har arbetslöshet samtidigt som många företag har problem att rekrytera rätt kompetenser. Eklund konstaterade också att produktiviteten skiljer sig kraftigt mellan hög- och lågutbildade i Sverige.

- Hälften av den ekonomiska tillväxten de senaste tio åren kan förklaras av högutbildades bidrag i näringslivet. Dessutom är högutbildade 2-3 gånger mer produktiva än lågutbildade, sa Eklund.

- Detta har betydelse för hur vi ser på utbildningspremier och lönebildning. I dag har Sverige en av OECDs lägsta utbildningspremier. Nettolönerna borde också variera kraftigare än vad de gör, fortsatte han.

Hulya Ulku, Världsbanken.
En annan talare och rapportförfattare var Hulya Ulku, ekonom på Världsbanken. Hon gav Sverige en hel del kredd för hur vi hanterat den senaste ekonomiska krisen. Hon framhöll också att Sverige är ett fascinerande land att studera, och menade att lärdomar härifrån går att applicera på utvecklingsländer.

- Lönebildningen är mer flexibel i Sverige än i majoriteten av OECD-länder, sa Ulku.

Samtidigt menade hon att det finns en del att göra inom arbetsmarknadslagstiftningen. Till exempel skiljer sig skyddet för visstids- respektive tillsvidareanställningar ganska mycket i Sverige. Det skulle tjäna på att utjämnas, menade Hulya Ulku. Hon konstaterade också att sist-in-först-ut är en princip som kan slå hårt mot främst småföretagen.

/Åse 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar