fredag, januari 29, 2010

Avknoppningar – framtidens hopp eller hopplösa projekt?


Häromdagen arrangerade vi en föreläsning i serien Estrad. Forskarna Jonas Gabrielsson och Marie Löwegren från Lunds universitet presenterade resultat från sina studier om avknoppningar, det vill säga företag med ursprung i forskning vid svenska universitet och högskolor. Den här typen av företag beskrivs ibland som framtidens hopp, de ska skapa både lönsamhet och arbetstillfällen.

Men hur är det egentligen ställt med avknoppningsföretagen? Föreläsarna utgick från både egna och andras studier och påpekade att det finns en stor osäkerhet i jämförelserna mellan olika typer av företag. Mätmetoderna är olika, och det är svårt att jämföra äpplen och päron… Några kännetecken är ändå lätta att identifiera hos denna typ av företag:
  • Produkterna och tjänsterna som erbjuds är ofta unika och helt nya på marknaden – de har hög så kallad innovationshöjd.
  • Det handlar nästan aldrig om multifunktionsföretag, de är oftast specialiserade på en sak.
  • Tillväxten bland avknoppade företag är koncentrerad till några få företag. Det vanligaste är att ha inga eller få anställda.
  • Avknoppningsföretag verkar vara bättre på att överleva än ”vanliga” teknikbaserade företag. Och överlevnadsgraden verkar vara minst lika bra i Sverige som i andra länder. Återigen betonades en stor osäkerhet i jämförelserna eftersom både mätmetoderna och tidsperioderna är olika.
Under föreläsningen diskuterades också andra former av nyttiggörande. Det är ju faktiskt inte givet att avknoppningar är det bästa sättet. Forskare kan till exempel ta anställning i befintliga företag. Man kan också tänka sig att de flesta forskare är bättre på forskning än på marknadsföring, och att andra därför är mer lämpade att kommersialisera deras idéer.

Helt klart är i alla fall att det är viktigt att hitta många olika vägar till nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat. ESBRI och VINNOVA drar sitt strå till stacken genom att för andra året i rad arrangera From Research to Business – R2B. Det är en kurs som ger doktorander verktyg för att kommersialisera sina affärsidéer. Nästan alla deltagare från förra årets R2B la fram en affärsplan och flera av dem har redan startat företag. Hoppas det blir lika bra resultat i år!

/ Helene

PS: Vill du se hela föreläsningen om avknoppningar? ESBRIs webb-tv är kostnadsfri. Sajna upp dig här 

torsdag, januari 28, 2010

Schumpeter hade fel

I går eftermiddag kämpade Jonas och jag oss genom snöyran till ett seminarium, arrangerat av Entreprenörskapsforum och IVA. Professor David Audretsch från Max Planck Institute of Economics i Jena, Tyskland, talade på temat ”Innovation: Why it Matters for Growth”.

Audretsch konstaterade att begreppet ”entreprenörskap” lyste med sin frånvaro när han pluggade på 70-talet. Detsamma gällde för ”innovation”. Han redogjorde för ett par olika nationalekonomiska modeller som fått stort genomslag. Enligt nobelpristagaren Solow beror tillväxt på kapital och arbetskraft. Punkt. Romers modell innehåller, förutom kapital och arbetskraft, också kunskap som en faktor för tillväxt.

Enligt David Audretsch ligger den senare närmare sanningen, även om den har sina begränsningar. Den förklarar till exempel inte varför länder som satsar stort på FoU ändå har låg tillväxttakt.

- När jag besökte Sverige för första gången fick jag höra talas om den ”svenska paradoxen”, och den har inget med ABBA att göra. Det handlar om att ni gjorde allt rätt när det gäller satsningar på utbildning och FoU, men att utväxlingen ändå blev dålig, sa Audretsch.

Han menar att det beror på att kunskap inte faller som manna från himlen. Den är beroende av sammanhanget, och inte minst individerna som gör något av den. När kunskap spiller över från universitet kan kluster växa fram. Entreprenörer får saker att hända, och entreprenörskapet blir därför kittet som sammanfogar innovation och tillväxt.

- Det ligger i idéers natur att det som en person tycker är en god idé, är en dålig idé för en annan.

David Audretsch exemplifierade med Ishotellets grundare Yngve Bergqvist, som han inspirerats av.

- Han arrangerade resor i Schweiz och funderade på om det fanns någon efterfrågan på att sova i igloos. När han pratade med hotellägare om saken tittade de på honom som om han var galen, och svarade: ”Våra gäster tycker om att sova i varma sängar”. Bergqvist fick bygga ishotellet själv.

Audretsch stack också ut hakan lite genom att hävda att Schumpeter hade fel, och menade att han vill ersätta creative destruction med creative construction.

- Schumpeter pratade om entreprenörskap som kreativ förstörelse, men det gäller bara i en isolerad ekonomi. Globaliseringen har satt igång outsourcing, offshoring och en hel massa konkurrens mellan olika länder. Företag går under hela tiden – ibland som en följd av att nytt entreprenörskap tar över, ibland inte. Se bara på Saab.

Professor Magnus Henrekson, IFN, var inbjuden för att kommentera David Audretschs presentation. Han erkände utan omsvep att han förberett sitt anförande utan att veta vad Audretsch skulle säga. Trots det gjorde han ett bra jobb.

Henrekson konstaterade att det inte går att importera lyckosamma institutioner – till exempel USAs Bayh-Dole Act. De passar kanske inte alls, eller gör systemet ännu värre. Varje land måste i stället bygga på sina egna styrkor. För Sveriges del hoppas han på en förändring av skattesystemet.

- I USA skapas nya hightechföretag för att säljas. I Sverige är idealet Ikea och Ingvar Kamprad, som bara vill fortsätta äga.

En rad olika aktörer behövs om ett företag ska gå från ny innovation till storskalig produktion. Bland andra uppfinnare, innovatörer, entreprenörer, industrialister och riskkapitalister. Sänkta skatter skulle, enligt Magnus Henrekson, öka incitamenten för en forskare att sälja sitt patent, och för en entreprenör att ta in venture capital.

- Tanken att en och samma professor ska äga sitt patent, starta företag och sitta som vd, är hemsk. Hon eller han kommer varken kunna sköta sin akademiska karriär, eller företaget, sa Henrekson.

På det hela taget ett mycket intressant seminarium som var väl värt en promenad i snöstormen.

/ Åse

tisdag, januari 26, 2010

Studenter mötte drakar

Studenterna på magisterprogrammet i entreprenörskap vid Lunds universitet fick nyligen besök av fem ”drakar”, alltså riskkapitalister, ifrån Öresundsregionen. De var inbjudna att delta i eventet ”Drakar på universitet”. Precis som i SVT-förlagan Draknästet gick det hela ut på att studenterna presenterade sina företagsprojekt för riskkapitalisterna, som sedan bestämde vem som skulle gå därifrån som vinnare.

ESBRI har mejlats med Tomas Karlsson som var en av arrangörerna bakom eventet.

Varför drog ni igång det här?

- Vi drog igång det som en del i magisterprogrammet i entreprenörskap. Hela programmet har ett aktionsbaserat och tillämpat fokus. Studenterna har jobbat med sina uppstartsprojekt under hösten, samtidigt som de har gått kurser. Vi vill komplettera teoretisk kunskap om resursanskaffning med en praktisk upplevelse av finansiell resursanskaffning.

Hur kom ni på idén?

- När jag kom till Lund i höstas och förstod hur bra studenter vi har, och hur gott samarbetet med riskkapitalisterna i regionen var, så funderade vi på om man inte kunde genomföra vår egen version av draknästet. När sedan även en av våra mentorer nämnde draknästet så förstod vi att det här måste vi bara göra.

Vilka står bakom satsningen?

- Det är magisterprogrammet i entreprenörskap som står bakom eventet. Öresund Entrepreneurship Academy står för maten och Ljud och bildskolan i Lund står för foto/filminspelning.

Vad hoppas ni kunna åstadkomma genom det här?

- Vi hoppas att riskkapitalisterna kan få upp ögonen för vikten av uppstartskapital i tidiga skeden av företagandet, och att de exponeras för några av de många bra idéer som finns hos studenter vid Lunds universitet. För studenterna så hoppas vi att det skapar en genuin förståelse för vikten att förbereda goda presentationer, och att förstå sitt projekt utifrån ett riskkapitalperspektiv. Publiken och riskkapitalisterna bidrar också till en spänning i programmet som är bra för studenternas motivation. Om det blir bra, så kan detta bli en stående del i utbildningen. Ett sådant här event kan säkert locka ännu fler goda studenter till vår utbildning.


Varför är det här konceptet bra för att ragga kapital?

- Vi vill förbereda studenterna för en situation de kan hamna i när de har startat sitt företag. Det är ett utmärkt sätt för dem att lära sig om kapitalanskaffning och presentationsteknik. Våra studenter får en träning i att övertyga verkliga riskkapitalister, och blir därmed bättre på att ragga kapital. Det är nog många som försökt få riskkapital som önskar att de hade haft den träningen.

Vinnare av eventet blev projektet Nocturnal Vision som har en bildförbättringsalgoritm. Priset bestod av äran och 5000 kronor. Någon av drakarna var även framme och bokade möte med vinnarna, vilket ju förhoppningsvis kan leda till något ännu större i framtiden.

/ Jonas

fredag, januari 22, 2010

Råd till finansminister Anders Borg

I går presenterade Konjunkturrådet rapporten Råd till en finansminister, för just finansminister Anders Borg, och för medierna.

Ambitionen med rapporten är att ge ett antal förslag på hur Sverige ska stärka ekonomin efter att ”den värsta krisen är över”. Här går att läsa om hur näringslivets konkurrenskraft ska förbättras, hur Svensk ekonomisk tillväxt ser ut i ett internationellt perspektiv, och om hur den ekonomiska ojämlikheten ska hanteras.

Men det kanske mest intressanta kapitlet är skrivet av professorerna Dominique Anxo och Thomas Lindh, båda från Linnéuniversitet i Växjö. Det handlar om hur Sverige ska ta sig ur arbetslösheten. De resonerar kring hur generationsväxlingen mellan 40-talisternas pensionsavgång och 80-talisternas inträde på arbetsmarknaden ska gå till. Det är inte bara budgetbesparingar och den försämrade konjunkturen som sätter käppar i hjulet för övergången.

”Vi står inför en stor utmaning med en stor grupp ungdomar på väg in på marknaden och en stor grupp på väg ut. Detta är en unik situation som varken Sverige eller något annat land stått inför tidigare” sa Thomas Lindh under presentationen.

Enligt författarna fördröjs ungdomars etablering på arbetsmarknaden markant, bland annat på grund av högre utbildning (som tar längre tid att genomgå och tycks fördröjas ytterligare av pauser för resor och arbete). Sena familjebildningar och barnafödande påverkar också. Ska vi alltså klandra 80- och 90-talisterna för att Sveriges välfärd stannar av?

Av rapporten att döma är svaret både ja och nej. När etableringen försenas, både med arbete och familjebildning, underminiras den framtida välfärden för den äldre befolkningen. Å andra sidan, om det inte finns någon efterfrågan på arbetskraft, finns heller inga möjligheter för unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Om man, speciellt inom kommunerna, inte väljer att nyrekrytera för att ersätta 40-talister som går i pension, utan snarast ser det som en budgetutjämning, finns heller ingen naturlig övergång mellan generationerna.

Anders Borgs svar på författarnas resonemang om arbetslösheten handlade om att långsiktigt återbygga generationsvallarna. Han menar att den stigande etableringsåldern kan bemötas med hjälp av jobbskatteavdrag i form av en högre brytpunkt på statlig inkomstskatt.

Borg vill även få rätsida på arbetslösheten genom att främja entreprenörskap. Han menar att det är viktigt att belöna ansvarstagande entreprenörskap. Det som ett svar på att docent Daniel Waldenström från IFN argumenterar att det är svårt för ”fattiga” att få kapital till att starta företag (Waldenström bidrar i rapporten med ett kapitel om Sveriges ekonomiska ojämlikhet).

Denna ”belöning” för att främja entreprenörskapet och minska arbetslösheten ser vi fram emot Anders Borg!

/ Christina

onsdag, januari 20, 2010

Bra förebilder på Beautiful Business Award!
I går kväll arrangerades riksfinalen av Beautiful Business Award 2010 på Konserthuset i Stockholm. Bakom priset står Driftig.nu och PricewaterhouseCoopers, i samarbete med Tillväxtverket. Priset delas ut i två kategorier: Årets Företagerska och Årets Tjänsteutvecklare.

Årets Företagerska 2010 blev Lena Jonsson Näslund som grundat Snö of Sweden, och Årets Tjänsteutvecklare 2010 blev Lisa Lindström som grundat Doberman.

Samtliga finalister är imponerande entreprenörer med driv och tillväxtambitioner. De är också riktigt bra förebilder för att skapa fler nya jobb i Sverige.

Det var klart inspirerande med en konserthusparkett fylld med entreprenörer, antingen redan verksamma eller potentiella, som kunde lyssna till en rad intressanta förebilder och knyta nya kontakter.

Ett stort grattis till vinnarna, finalisterna och arrangörerna för en bra kväll!

/ Magnus

måndag, januari 18, 2010

Evenemangstät vecka i Stockholm

Den kommande veckan bjuder på ett antal olika spännande entreprenörskapsevenemang i Stockholm.

I morgon tisdag är det dags för årets utdelning av Beautiful Business Award på Konserthuset. Prisutdelningen håller på mellan 18-21 och mer info finns på beautifulbusinessaward.se, eller i det här pressmeddelandet

Fena Stockholm håller kickoff torsdag 21 januari, klockan 18-21 i Allhuset, Stockholms universitet. Kolla in filmen nedan, där finns all info om Fenas kickoff.Samma dag, 21 januari, mellan klockan 16-19, anordnar SSES, Connect, Sting och Venture Cup ett ”matchmaking event” på Pricewaterhouse Coopers. Här finns info om det

Har vi missat något event? Skriv en kommentar nedan!

/ Jonas

torsdag, januari 14, 2010

EU prisar filmer om entreprenörskap - skicka in ditt bidrag

För andra året i rad körs European Entrepreneurship Video Award, en filmtävling i entreprenörskap. Det är EU-kommissionen som delar ut pris i tre kategorier ”Entreprenörskap – ett annat sätt att leva”, ”Entreprenörskap – utmaningar och belöningar” och ”Entreprenörskap – vägen mot framtiden”. Kul idé - ska bli spännande att se årets bidrag!

Tävlingen ingår som en del i europeiska SME-veckan, som hålls 25 maj-1 juni 2010. Tävlingsbidrag kan skickas in fram till 9 april 2010.

Läs mer på projektets webb Här kan du också kolla in förra årets vinnare, några är riktigt bra!

Här finns ett pressmeddelande om tävlingen

Här finns pressinfo om SME-veckan

/ Jonas