fredag, januari 22, 2010

Råd till finansminister Anders Borg

I går presenterade Konjunkturrådet rapporten Råd till en finansminister, för just finansminister Anders Borg, och för medierna.

Ambitionen med rapporten är att ge ett antal förslag på hur Sverige ska stärka ekonomin efter att ”den värsta krisen är över”. Här går att läsa om hur näringslivets konkurrenskraft ska förbättras, hur Svensk ekonomisk tillväxt ser ut i ett internationellt perspektiv, och om hur den ekonomiska ojämlikheten ska hanteras.

Men det kanske mest intressanta kapitlet är skrivet av professorerna Dominique Anxo och Thomas Lindh, båda från Linnéuniversitet i Växjö. Det handlar om hur Sverige ska ta sig ur arbetslösheten. De resonerar kring hur generationsväxlingen mellan 40-talisternas pensionsavgång och 80-talisternas inträde på arbetsmarknaden ska gå till. Det är inte bara budgetbesparingar och den försämrade konjunkturen som sätter käppar i hjulet för övergången.

”Vi står inför en stor utmaning med en stor grupp ungdomar på väg in på marknaden och en stor grupp på väg ut. Detta är en unik situation som varken Sverige eller något annat land stått inför tidigare” sa Thomas Lindh under presentationen.

Enligt författarna fördröjs ungdomars etablering på arbetsmarknaden markant, bland annat på grund av högre utbildning (som tar längre tid att genomgå och tycks fördröjas ytterligare av pauser för resor och arbete). Sena familjebildningar och barnafödande påverkar också. Ska vi alltså klandra 80- och 90-talisterna för att Sveriges välfärd stannar av?

Av rapporten att döma är svaret både ja och nej. När etableringen försenas, både med arbete och familjebildning, underminiras den framtida välfärden för den äldre befolkningen. Å andra sidan, om det inte finns någon efterfrågan på arbetskraft, finns heller inga möjligheter för unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Om man, speciellt inom kommunerna, inte väljer att nyrekrytera för att ersätta 40-talister som går i pension, utan snarast ser det som en budgetutjämning, finns heller ingen naturlig övergång mellan generationerna.

Anders Borgs svar på författarnas resonemang om arbetslösheten handlade om att långsiktigt återbygga generationsvallarna. Han menar att den stigande etableringsåldern kan bemötas med hjälp av jobbskatteavdrag i form av en högre brytpunkt på statlig inkomstskatt.

Borg vill även få rätsida på arbetslösheten genom att främja entreprenörskap. Han menar att det är viktigt att belöna ansvarstagande entreprenörskap. Det som ett svar på att docent Daniel Waldenström från IFN argumenterar att det är svårt för ”fattiga” att få kapital till att starta företag (Waldenström bidrar i rapporten med ett kapitel om Sveriges ekonomiska ojämlikhet).

Denna ”belöning” för att främja entreprenörskapet och minska arbetslösheten ser vi fram emot Anders Borg!

/ Christina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar