måndag, oktober 31, 2016

Gasa på mot tillväxt

Under hösten har vi en praktikant på ESBRI, Björn Lindholm. Han är statsvetare och har fått jobba med lite av varje hos oss. Bland annat har han hjälpt oss med researcharbete, gjort kartläggningar och några av er har säkert träffat honom i samband med våra evenemang. Björn har också skrivit ett boktips om en bok som handlar om styrelsens roll. /Helene

Jag har precis läst boken ”Styrelseteamet som skapar tillväxt” av Thomas Ahrens och vill dela med mig av den eftersom jag tyckte att den var intressant.

Boken är skriven för ägare, styrelse och ledning i de företag som vill utvecklas mer, och som vill skaffa sig fördelar gentemot sina konkurrenter.

Thomas Ahrens menar att för att kunna köra ifrån sina konkurrenter krävs ett team som kan jobba för och med varandra. Han liknar det vid ett Formel 1-lopp där varje team består av en depåchef, ett depåteam och en vd som ska gasa ut ur depån. Då är det viktigt med stöd från teamet för att få så bra förutsättningar som möjligt att göra starka resultat varv efter varv på banan. Men hur blir det då om inte alla i teamet utför sitt jobb på bästa sätt?

Boken redogör för hur kan man få styrelsen lika aktiv och stöttade som depåteamet. Den innehåller konkreta tips på hur man skapar ett engagerat och effektivt styrelsearbete. Den är användbar för alla företag som vill ha en styrelse i framkant, och som klarar av satsningarna framåt.

Personligen tycker jag att det är en strukturerad och lättläst bok. Författarens slutsatser efter varje kapitel gör den tydlig, det är lätt att slå upp ett relevant kapitel och inhämta tips och råd därifrån.

Detta tycker jag är bra, jag skulle själv vilja ha ännu fler konkreta tips för att mitt (framtida) företag ska kunna utvecklas och bli ännu bättre. Om inte annat ger boken inspiration!

/Björn 

fredag, oktober 28, 2016

GEW utvecklar elevers innovationsförmåga

Global Entrepreneurship Week, GEW, hålls i år 14-20 november. Över hela världen genomförs entreprenörskapsaktiviteter denna vecka, som blir en manifestation för företagsamhet och innovationskraft. ESBRI är svensk värd för initiativet. Under GEW-paraplyet ryms flera globala entreprenörskapstävlingar. En av dem är DECA Idea Challenge, en tävling där elever och studenter ska hitta ett nytt, innovativt användningsområde för ett vanligt vardagsobjekt. Vi bad Tulio Capriles, gymnasielärare i entreprenörskap och ekonomi på Kunskapsgymnasiet Malmö, att berätta om sina erfarenheter av tävlingen och vilka möjligheter den öppnar för eleverna. /Jelena

DECA Idea Challenge är ett kul och enkelt sätt att jobba med innovation, IT och hållbar utveckling i skolan. Deltagarna i denna Youtubetävling kan vara grundskoleelever, gymnasister och högskolestudenter. De får tävla med jämnåriga från hela världen under GEW. I DECA Idea Challenge ska deltagarna arbeta i grupp och komma på ett nytt sätt att återanvända ett vardagsföremål. Sedan presenterar de sitt förslag på engelska i en kort video som laddas upp på Youtube. Vardagsföremålet förra året var kartonglådor. Årets vardagsföremål avslöjas 10 november.

Jag är gymnasielärare i entreprenörskap och ekonomi, och mina elever har varit med i tävlingen de senaste tre åren. I skoldebatten pratas det mycket om behovet av att utveckla elevernas förmåga att kommunicera, samarbeta, och tänka innovativt. Det pratas också om att integrera IKT (informations- och kommunikationsteknik) samt internationalisering i undervisningen. Allt detta görs i DECA Idea Challenge. Dessutom är det lätt och gratis att delta.

Man kan göra på olika sätt när man använder sig av tävlingen i sin undervisning. De första två åren jag körde DECA Idea Challenge jobbade jag på Sundsgymnasiet i Vellinge. Skolans ekonomielever och samhällskunskapselever arbetade i grupp med tävlingen en hel vecka. Vi var lärare i företagsekonomi, geografi och engelska som samarbetade i projektet.

Förra året började jag jobba på Kunskapsgymnasiet Malmö men har fortsatt arbeta med mina gamla kollegor på Sundsgymnasiet kring DECA Idea Challenge. Vi har också inkorporerat Malmö Lärlingscenter i projektet. Vi lät våra elever arbeta tillsammans trots att de läser olika program och går i olika skolor med olika huvudmän. Elever från varje skola fick arbeta intensivt under en dag för att ta fram ett förslag och spela in sin film. Vi ska göra samma sak med nya elever i år den 17 november. Det är spännande att se hur eleverna utvecklar sin innovationsförmåga genom samarbetet med personer från andra skolor, olika kommuner och olika bakgrund.

Nytt för i år är att vi på Kunskapsgymnasiet Malmö ska köra DECA Idea Challenge som en språkaktivitet för dem som läser kursen Engelska 6. Det är en kurs som läses av alla elever i årskurs 2, oavsett program. Vi ska ha en temadag som vi kallar Språkets dag den 15 november med olika aktiviteter för de olika årskurserna. Tvåornas aktivitet kommer att vara DECA Idea Challenge med fokus på engelskan. På köpet får de träning i samarbete, IKT och innovation för hållbar utveckling. Vi tänker att detta kan bli en återkommande aktivitet som alla elever på skolan kommer att göra minst en gång under sin gymnasieutbildning på Kunskapsgymnasiet Malmö.

Detta är bara några exempel på hur man kan göra, det finns flera möjligheter. Min erfarenhet av tävlingen är att den är kul, enkel att koppla till ämnesmål och bra för att utveckla elevernas innovationsförmåga. Det är en aktivitet som jag hoppas att flera skolor deltar i.

tisdag, oktober 25, 2016

Nytt, nyttigt och innovativt på agendan

I går hade vi jurymöte i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt och en enig jury utsåg fyra pristagare. Det innebär att vi har en delad plats på prispallen. I slutet av januari tillkännager vi resultatet, så ni får ge er till tåls ett tag till. Registreringen för den kommande tävlingsomgången öppnas inom kort – håll utkik på webbplatsen!

Efter mötet passade vi på att ta med två av jurymedlemmarna till näringsdepartementet där vi arrangerade ett seminarium med cirka 30 deltagare från olika policyinstanser.

Martin Andersson inledde med att diskutera innovativa ekonomier/miljöer. Han framhöll att ekonomisk tillväxt och innovation till stor del handlar om samspel mellan stora och små företag. Vi måste släppa diskussionen kring om det är stora eller små företag som är ledande inom innovation och teknikutveckling och i stället fokusera på samspelet. Martin poängterade också att det är viktigt att skapa bra ramvillkor som främjar en miljö som klarar av att hantera innovationer, och skala upp dem.

Jeaneth Johansson lyfte fram hållbara affärsmodeller som en av de viktigaste förutsättningarna för ett välfungerande innovationsekosystem. Vidare är det viktigt att samarbeta och ha olika kompetenser, samt att förstå gruppdynamik och varför ett projekt inte lyckas. Hon menade också att vi bör satsa på användarmedverkan och kommunikation. Vi får heller inte glömma bort utmaningarna med att överbrygga avstånden i vårt avlånga land.

Eftersom deltagarna till stor del kom från policyområdet lyftes frågan om vad man kan och bör göra när det gäller policy. Martins förslag var att man bör pröva sig fram. Experimentell policy är viktig, eftersom ingen egentligen vet hur den bästa policyn ser ut för olika regioner. Forskningen kan ge vissa indikationer men inga slutgiltiga svar.

Det var en spännande och lärorik eftermiddag. Vill du veta mer om de här frågorna hittar du en hel del matnyttigt i ESBRIs Kunskapsbank.

Missa inte heller att Jeaneth Johansson, tillsammans med kollegan Aija Voitkane, kommer till Estrad 21 november. Deras föreläsning har titeln Jämställdhet – för bättre business. Välkomna!

/Helene

måndag, oktober 24, 2016

Sarasvathy slopar mystiken

Entreprenörskap är inget som bara vissa utvalda kan ägna sig åt. Entreprenörskap föregås inte av en gudomlig uppenbarelse, det är inte något gåtfullt och handlar inte ens om tur. Det är en metod som går att lära sig, att liknas vid till exempel den vetenskapliga metoden.

Det slog Saras Sarasvathy fast när hon höll årets Schumpeter-föreläsning 17 oktober, på inbjudan av Entreprenörskapsforum. Professor Sarasvathy har närmast kultstatus i entreprenörskapsforskningskretsar, alla känner till hennes teori om entreprenöriellt beslutsfattande:

- ”Effectuation” handlar om vem jag är, vad jag vet, och vilka jag känner. Effectuation är att arbeta med det jag kan kontrollera, för att samskapa nya framtider utan att behöva förutspå dem. Entreprenörskap är en metod, snarare än ett mysterium, sa Saras Sarasvathy.

Det var riktigt kul att äntligen höra henne live, jag var föräldraledig när Sarasvathy pratade på Estrad 2006. Om du vill veta vad hon sa då går det förstås att hitta hela föreläsningen i vårt webb-tv-bibliotek. Vi har också porträtterat Saras Sarasvathy i Entré nr 4-2005 och skrivit om hennes forskning ett antal andra gånger.

Entreprenörskapsforums sändning av Swedish Schumpeter Lecture 2016 finns på Bambuser.

/Åse

onsdag, oktober 19, 2016

Jamma fram idéer ger företagen skjuts

Magnus Karlsson och Jennie Björk. Foto: Magnus Aronsson.
Häromdagen arrangerade vi en välbesökt Estradföreläsning som gav mig lite ”wow-känsla”. Jennie Björk och Magnus Karlsson visade att företags innovationsarbete har blivit mycket mer mångfacetterat än tidigare. Mer än någonsin utgår man från samarbete och kollektiv än från individen. Det rör sig ofta om spontant framväxande arbetssätt, processer som sällan följer formella strukturer. Detta medför att företagen måste tänka i nya banor för att stödja interaktion och nya initiativ.

Fler och fler bolag skapar i dag förutsättningar för olika typer av idéskapande. Och för att få medarbetarna att fokusera på idéer som är användbara, bör ansvarig på företaget specificera vilka innovationsbehov som finns. Alldeles för udda idéer kan vara värdefulla i andra sammanhang men det är oftast inte det man eftersträvar i den här typen av kreativa processer. Det är också viktigt att ledningen visar att det finns en uttalad prioritering för den här typen av arbete för att medarbetarna ska vilja satsa sin tid på att kläcka idéer.

Talarna lyfte fram två exempel från stora företag som har genomfört den här typen av processer. Magnus berättade om Ericssons modell med ”Idea Boxes”, en IT-plattform för kontinuerligt samarbete och utveckling av idéer från anställda, kunder och partners. Han betonade att det är viktigt att ha ett system som inte är isolerat utan som verkligen används. Då kan man både komma på nya och förbättra redan befintliga idéer.

Jennie lyfte fram Volvos tidsbegränsade projekt ”Idea Jams”, där företaget presenterade ett identifierat innovationsbehov inom fem olika områden. Deltagarna hade sedan möjlighet att komma med idéer och ge synpunkter under 48 timmar. Efter jammet gjordes en utvärdering och tio idéer valdes ut för vidareutveckling.

Det finns för- och nackdelar med både kontinuerliga och tidsbegränsade processer. Dels skapar tidsbegränsning ett tydligt fokus och potentiellt en energirik session. Samtidigt missar man idéer som uppstår utanför projektet och därför kan en kontinuerlig modell vara att föredra i vissa fall. Men där kan man i stället få perioder med mindre aktivitet, vilket kan vara ofördelaktigt.

Visst låter det här spännande? Nu kan du se hela föreläsningen via webb-tv

/Helene

tisdag, oktober 18, 2016

”De bästa entreprenörerna kan välja sina investerare”

Staffan Helgesson. Foto: Sofia Ernerot.
Det sista plenumpasset på höstens Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum innehöll två mycket intressanta diskussioner. I den första samtalade den svenska riskkapitalisten Staffan Helgesson, Creandum, med den amerikanska affärsängeln Faz Bashi, Life Science Angels.

Rubriken var ”Entrepreneur friendly angels and VCs – do they exist?” och en av underfrågorna handlade om hur man som entreprenör undviker att bli lurad av investerarna.

- Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Allt handlar om relationer, vänskap och tillit, sa Faz Bashi.

- De fem viktigaste orden i den här branschen är: ”Snälla, kan du hjälpa mig?”. Om jag vill veta något om ett gäng entreprenörer pratar jag helt enkelt med deras revisor eller advokat. Eller så ringer jag min kompis Clare Fairfield och frågar vad han tror. Det är den enklaste formen av due diligence, fortsatte han.

- De bästa entreprenörerna kan välja sina investerare, i stället för tvärtom, konstaterade Staffan Helgesson.

Han pratade också om vikten av att investera lokalt, att ta referenser och prata med folk. Då undviker både entreprenörer och investerare att göra dåliga affärer.

- Vi investerar i människor – inte i idéer, sa Helgesson.

Diskussionen handlade även om det omöjliga uppdraget att ”satsa på vinnaren” och känna igen en enhörning när man ser den. Venture capital-bolag får in så enormt många ansökningar, och av de entreprenörer som passerar nålsögat och faktiskt får finansiering blir försvinnande få en succé.

- Om din investeringsportfölj är för tunn kommer du inte att lyckas. Statistiken visar att du bör ha åtminstone 15 företag i portföljen. Se till att du är en investerare som entreprenörer vill jobba med. Investera inte ensam, men inte heller tillsammans med alldeles för många. Och dessutom behöver du ha bra tajming, bra folk omkring dig och ordentlig medvind, rådde Staffan Helgesson.

Caroline Walerud, Charlotta Tönsgård och Johan Attby. Foto: Sofia Ernerot.
Konferensens sista diskussion fördes under rubriken ”An entrepreneur’s view on similarities and differences between Sweden and the U.S.”. I panelen satt entreprenörerna Johan Attby, Fishbrain, Charlotta Tönsgård, Mindoktor.se, och Caroline Walerud, Volumental. Alla tre har erfarenheter av att verka i Sverige och USA, och har fått uppvaktats av både svenska och amerikanska investerare.

Attby, Tönsgård och Walerud delade med sig av råd till både policymakare och entreprenörer. Från publiken fick de en fråga om vad de skulle vilja förändra i det svenska, entreprenöriella ekosystemet om de hade ett magiskt trollspö:

- Jag skulle vilja se större flexibilitet i det svenska systemet. En förändrad inställning till hur vi ser på arbete, att flytta mellan olika företag, att följa olika karriärvägar. Mycket bygger fortfarande på att man ska ha en fast anställning, sa Charlotta Tönsgård.

- Vi har svårt att anställa och behålla de talanger vi behöver. Den kompetens vi har behov av finns över hela världen men Migrationsverkets regelverk är tidskrävande. Jag hörde någonstans att vi saknar 200 000 kodare – bring them in, sa Caroline Walerud.

- Beskattningen av optioner är ett stort problem. Den måste sänkas, för startups kan aldrig tävla med de löner som Spotify eller Klarna betalar ut, sa Johan Attby.

Magnus Aronsson modererade diskussionen, och bad avslutningsvis om några snabba tips från entreprenörerna:

- Var inte rädd för att be om hjälp. Håll dig nära kunderna, skaffa en djup förståelse av deras behov. Och älska din produkt, sa Walerud.

- Man ångrar nästan aldrig att man släppte taget om relingen. Gör det och följ med i det som händer, sa Tönsgård.

- Hitta en stor marknad. Jag hatar små marknader! Visst kan man tjäna pengar även på små marknader, men det kräver perfektion. Därför är det bättre att fokusera på en jättemarknad, sa Attby.

Stort tack till alla talare, deltagare och partners som bidrog med sina kunskaper och erfarenheter under dagen! Denna trettonde upplaga av Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum arrangerades av ESBRI och USA:s ambassad i Sverige. Huvudpartner var Vinnova. Mediepartner var tidningen Entreprenör. Nätverkspartners var American Chamber of Commerce in Sweden, The American Club of Sweden och The Swedish-American Chambers of Commerce.

Se talarpresentationer, foton och webb-tv från dagen.

/Åse

fredag, oktober 14, 2016

Rör inte min tomat!

Hokan Lejdstrand, Johan Jörgensen och Behrang Ehtesham. Foto: Sofia Ernerot.  
Jag var och lyssnade på seminariet ”Trends and opportunities in food tech”. Den timmen knockade mig en aning. Hade ingen koll på hur stort food tech är redan nu, eller hur stort det förespås att bli. Matsektorn är den sista sektorn som ska digitaliseras. En industri som globalt omsätter 65 biljoner kronor (1 biljon = 1 000 miljarder) per år.

Panelen bestod av Behrang Ehtesham, grundare av Matspar.se, Johan Jörgensen, ordförande av Internet Society: Internet of Food och Hokan Lejdstrand, investeringsansvarig på Bauer Media. De pratade mycket om att data (information om folk, matvaror, restauranger etcetera) är avgörande för food tech-industrin.
- Om vi vet allt om dig kan vi erbjuda precis vad du vill, ge helt unika skräddarsydda erbjudanden för dig, sa Behrang Ehteshamy.

Vidare på temat data visade Johan Jörgensen upp sitt omplåstrade armveck. Han hade tidigare under dagen varit och tagit ett blodprov. Han menar att man i dag via ett blodprov kan säga vilken mat och diet som passar dig. Och att blodvärden, livsstil och familjesituation är fokus i food tech. Man vill åt den informationen för att kunna ge dig unika erbjudanden.
-  Health tech and food tech are gonna be partners in future. Eftersom blodvärden kan svara på vilken mat du ska äta, spelar det ingen roll vad Coop erbjuder för kampanjer. Det handlar om individen och inte om samhället när man tänker food tech, sa Johan Jörgensen.

Panelen diskuterade utmaningar för industrin, bland annat om upplevelsen att känna på tomaten. Vad har den för värde? Kommer vi att vänja oss vid att någon annan plockar tomaten åt oss?  
- Alla gillar att känna på tomaten man ska köpa. Det är en stor utmaning för food tech-industrin. Men vi människor kommer att vänja oss och lita på att någon annan kan välja tomat åt oss. Dessutom är inte du den första som tar på tomaten i affären, sa Behrang Ehteshamy.

Panelen pratade vidare om tomaten och någon i publiken frågade om Matspar.se i framtiden kommer att sälja tomater av sämre kvalitet till ett lägre pris.
- Absolut, svarade Behrang, vi måste kunna ge kunden alternativ!

Sándor Albrecht, Peter Löfgren och Lotta Ljungqvist. Foto: Sofia Ernerot.
Efter en matig lunchbuffé lyssnade jag på seminariet ”Why are big companies interested in startups and SMEs?” I panelen satt Lotta Ljungqvist, från GE Healthcare som startat Bioprocess innovation hub, Sándor Albrecht, grundare av Ericsson Garage och Peter Löfgren, från ABB i Västerås som startat innovationshubben Synerleaps.

ESBRI-vännen och affärsängeln Faz Bashi ledde samtalet och var bra på att integrera publiken. Han undrade varför storföretagen som var på plats satsar på att ha kontakt med mindre företag.
- Vi vill vinna på vår marknad och då måste vi ha kontakt med bra teknologi. Vi behöver access till ny teknologi och innovationer, sa Lotta Ljungqvist.

- ABB ser stora vinster i att ha nära samarbete med små företag, vi har bra labb som de små företagen kan få tillgång till. Om ett företag vinner på att sitta hos oss, så vinner vi också på det i längden eftersom det är bra för regionen. Men det är svårt att se alla vinster just nu, sa Peter Löfgren.
Sándor Albrecht berättade att Ericsson Garage finns i flera länder och att de utökar mer och mer.
- Garageinnovation handlar om medskapande och inspirerande plattformar. Tanken är att vi ska skapa en riktigt bra global community, sa han.

På frågan om storföretagen är intresserade av tekniken eller människorna svarade Lotta Ljungqvist:
- Vi är intresserade av teknik och människor. Passionen för teknologin är viktig för att ta sig fram i ett stort företag.

Se talarpresentationer, foton och webb-tv från dagen.

/Maria

torsdag, oktober 13, 2016

Mer prat i parallella seminarier

Per Frankelius, Tanya Marvin-Horowitz och Christopher Waldén. Foto: Sofia Ernerot.
När vi har gjort deltagarundersökningar efter tidigare konferenser har ”Mer interaktivitet!” seglat upp som ett önskemål. Det har vi försökt tillgodose på olika sätt, bland annat genom att ha väl tilltagna pauser (eftersom det ofta är då de viktiga kontakterna knyts).

Sweden-U.S Entrepreneurial Forum 4 oktober ökade vi också kontaktytorna mellan deltagare och talare genom att köra två pass med sammanlagt sex parallella seminarier. I och med detta fick deltagarna möjlighet att fördjupa sig i sina specialintressen, och interagera mer med talare och andra deltagare. Temat för de sex seminarierna var:

1. Trends and opportunities in life science/digital health
2. Trends and opportunities in clean tech/green tech
3. Trends and opportunities in food tech
4. Programs, platforms and support for entering the U.S. market
5. Why are big companies interested in startups and SMEs?
6. Policies for enhancing an ecosystem for entrepreneurship and innovation

Under det första seminariepasset lyssnade jag på diskussionen kring miljöteknik (clean/green tech). Den hölls ihop på ett föredömligt sätt av Clare Fairfield, Venture Capital Institute. Clare är en kär och välkänd profil på Sweden-U.S Entrepreneurial Forum. Han har ingått i den amerikanska delegationen som utgör konferensens stomme fler gånger än någon annan.

Clare Fairfield. Foto: Sofia Ernerot.
I panelen ingick också Per Frankelius, Linköpings universitet, Tanya Marvin-Horowitz, Capital A Partners, och Christopher Waldén, Energimyndigheten.

Som en ingång i diskussionen gjorde Per Frankelius en kort presentation av forsknings- och utvecklingsprojektet Grönovation. Han konstaterade bland annat att precisionsjordbruk, där drönare kan vara till nytta, är en trend. Högteknologiska ångmaskiner som drivs av biobränsle utgör en stor möjlighet, enligt Per som även har utvecklat resonemanget på DN Debatt och i Entré.

Energiförsörjning är till stor del en politisk fråga, men det handlar också om människors beteende.

- I USA finns en stor vilja att förändra och bli mer miljövänliga, men det kommer att ta ett tag eftersom det rör sig om över 300 miljoner människor. En mer omedelbar åtgärd är att minska de stora industriernas utsläpp. Jag är intresserad av den sortens möjligheter, sa Tanya.

Caroline Walerud, Shelly Porges och Marie Wall. Foto: Sofia Ernerot.
Jag deltog också i seminariet som handlade om hur vi kan bygga entreprenöriella ekoystem. Clare Fairfield agerade moderator även här, och i panelen satt Shelly Porges, serieentreprenör och investerare, Caroline Walerud, medgrundare Volumental, och Marie Wall, startupansvarig på näringsdepartementet.

Caroline berättade bland annat att Volumental gjorde ett tidigt val att söka sig till Stings inkubator.

- Vi fick kontorsplatser, vi blev direkt en del av ekosystemet och alla var väldigt hjälpsamma, sa hon.

Hon pekade också på något som inte fungerar så bra i det svenska, entreprenöriella ekosystemet, nämligen arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensen i svenska startups. Flera fall har fått stor uppmärksamhet, nu senast Tayyab Shabab – systemutvecklaren som ska utvisas på grund ett misstag som har begåtts av hans förra arbetsgivare.

- Många av medarbetarna på Volumental har utländsk bakgrund, och det smärtar att det ska vara så omständligt att anställa. Det kan ta upp till ett år att få alla papper i ordning, och det är väldigt lång tid för ett nystartat företag, sa Caroline.

Shelly bidrog i alla fall med lite glädjande fakta för alla oss i publiken som inte längre räknas som kids:

- Vet ni vad medelåldern är i USA för dem som startar sitt första företag? 39,5 år!

Se talarpresentationer, foton och webb-tv från dagen.

/Åse

onsdag, oktober 12, 2016

Öppen innovation temat för Entré

Flygande fiskar, sneakers, superbilar, hjärtan, World of Warcraft-krigare, höghus, smarta människor och en enhörning. Det är lite av vad som trängs på framsidan till Entré nr 3-2016 som vi just har skickat till tryck efter några maratondagar med korrande och finlirande.

Temat för tidningen är öppen innovation. Figurerna och elementen på omslaget symboliserar hur företag kan samskapa innovativa produkter och tjänster tillsammans med användare, leverantörer och andra externa aktörer. Vi har intervjuat fyra forskare som intresserar sig för olika aspekter av öppen innovation: Andrés Ramírez Portilla (KTH), Hannah Snyder (University of Queensland), Patrick Prax (Uppsala universitet) och Karina T Liljedal (Handelshögskolan i Stockholm). Superspännande!

Saknar du en egen prenumeration på Entré? Anmäl dig snabbt så hinner du få Entré nr 3-2016 i brevlådan!

/Åse

tisdag, oktober 11, 2016

Lyckas som entreprenör med startup-hubbar och goda relationer

Sandór Albrecht och Lotta Ljungqvist. Foto: Sofia Ernerot.
Innan första fikan på Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum hann vi även med ett panelsamtal med Sandór Albrecht från Ericsson Research och Lotta Ljungqvist från GE Healthcare Life Sciences. De pratade på temat ”Strengthening the entrepreneurial ecosystem: Big companies opening up for startups and entrepreneurs”.

Det var en interaktiv session som leddes av ESBRI:s Magnus Aronsson. Och det är helt klart att storföretagen i dag förstår vikten av att ta in idéer och innovationer utifrån, att all kunskap inte finns inom företaget.

- GE är ett stort företag och vi är innovationsdrivna. Vi vill ha ny teknik och vi inser att vi behöver er utanför för att hitta nya innovationer. Vi kan köpa din idé och kommersialisera den, särskilt om du vill nå ut till en global marknad, sa Lotta Ljungqvist.

- Ericsson behöver lära sig mer, skaffa sig andra sätt att tänka på. The golden days för storföretagen är över och nu kan du som entreprenör ställa krav. Vi är öppna för det nya och genom satsningar som Ericsson Garage ger vi entreprenörer en plattform för att utveckla sina idéer och undersöka sin marknad. Det kan vi hjälpa dig med, konstaterade Sandór Albrecht.

Tanya Marvin-Horowitz, Clare Fairfield och Faz Bashi. Foto: Sofia Ernerot.     
Många entreprenörer kommer till USA för att få feedback på sina idéer. Men är du beredd på att höra sanningen? Faz Bashi, Clare Fairfield och Tanya Marvin-Horowitz är änglar och investerare och gav publiken råd och tips om vad man ska tänka på innan man provar sina entreprenörsvingar i USA. Sammanfattningsvis lät det så här:

- Lär känna kulturen, skaffa kontakter och kunskap om hur man gör affärer i USA innan du åker dit.
- Var noga med att sätta dig in i skatter och andra regler runt företagandet innan.
- Många försöker etablera sig på den amerikanska marknaden för tidigt. Det är viktigt att ta kontakt med kunder, investerare och ha några anställda på plats först.
- Fundera på var i landet du vill etablera dig med tanke på tidsskillnaden. Det kan bli tufft att befinna sig på västkusten och göra affärer med Norden. Nio timmars skillnad!
- Var beredd på hård feedback. Du måste kunna förklara allt för dig själv, annars kommer ingen investerare heller att förstå.
- En investerare investerar inte i alla. Kanske bara i en av 100…
- Ingen investerare vet säkert vilken affär som kommer att lyckas.
- Allt handlar om relationer och tillit. Börja bygga!

Se talarpresentationer, foton och webb-tv från dagen.

/Maria

måndag, oktober 10, 2016

Kakor och Hillary-kampanj

Azita Raji, USA:s ambassadör i Sverige. Foto: Sofia Ernerot. 
I tisdags genomförde vi den trettonde upplagan av Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum i Stockholm. Jag misstänker starkt att fler än vi på ESBRI tyckte att det blev en lyckad dag. Den inleddes av USA:s ambassadör i Sverige, Azita Raji. Genom en anekdot om kossor, kakor och tidningar illustrerade hon skillnaden mellan att vara företagare och att vara entreprenör.

- En entreprenör är någon som har en plan, som ställer sig frågan ”Var gör jag affärer?” och utvecklar sin verksamhet. Du kan vara entreprenöriell i allt du gör – ta risker, ha idéer, känna hopp och få saker och ting att hända.

Och med sig själv som exempel – någon som har bott i många länder, med olika sociala, politiska och religiösa skillnader – pratade hon också om vad det är som skapar innovativa människor.

- Mångfald. Jag funderade mycket på vad som är rätt och fel och det gjorde mig förvirrad. Men jag kom slutligen fram till att det finns flera sätt att se på en och samma sak. Och mångfald av olika åsikter har vi gott om i USA. Det är där i krocken mellan ”sanningarna” som innovationen skapas.

Azita Raji har en gedigen karriär bakom sig, bland annat som framgångsrik investerare. Till entreprenörerna i publiken gav hon tips på hur de kan lyckas i USA.

- Vi letade efter entreprenörer med både strategier och ”can-do-spirit”. Vi brydde oss inte om deras cv, bara vad de gjorde just nu och vart de ville. Och vill du till Silicon Valley måste du göra dig av med jantelagen. Du ska inte skryta, det är inte attraktivt, bara sakligt tala om vad du är bra på, sa Raji.

Efter Azita Raji tog Shelly Porges vid. Hon är serieentreprenör, investerare och grundare av ”Entrepreneurs for Hillary”. Hon älskar Sverige och det är hennes åttonde besök här. Hon är i full gång med Hillary Clintons kampanj och räknar med att vinna valet den 8 november. Med sin långa erfarenhet av att starta företag och investera i andra entreprenörer gav hon oss kopplingar mellan presidentkampanjen och en vanlig startup.

- Den 12 april satte kampanjen igång och precis som i en startup, var det första vi frågade oss ”Vilket problem löser Hillary Clinton?” Vi behövde en lösning som skiljde sig från andras och då var hennes 40-åriga erfarenhet och visionen om landets framtid kärnan i vår problemlösning.

Problemet var bara att Hillary Clinton var både känd och okänd för det amerikanska folket i våras när kampanjen startade. Många hade inte koll på att hon har varit en av USA:s mest inflytelserika advokater, eller att hon har varit utrikesminister i Obamas regering. I stället förknippades hon ofta med uppdraget som first lady (1993-2001), Bill och Skandalen på 90-talet.

Teknik är en annan viktig del för startups och en central del även i presidentkampanjen. Exempelvis analyseras vilka budskap som ger bäst gensvar. 

- Vi måste övertyga folket om att Hillary har deras intressen för ögonen. Och göra det genom att appellera till både hjärna och hjärta. Amerikanska folket måste bli kära i Hillary. Som någon sa: ”De kan glömma vad du sa men inte vad du fick dem att känna”. 

Men den mest kritiska punkten som startups och kampanjen har gemensamt är teamet.

- Inget är viktigare än att bygga ett bra team. Idén är grunden men det är relationerna och passionen i gruppen som löser problemet. Vårt team är otroligt!

Shelly Porges menade också att det är få företag som kan överleva utan investeringar och att det är likadant med kampanjen. Det finns även saker i kampanjarbetet som skiljer sig från en startup.

- Som en startup måste du ha stenkoll på vem det är du tävlar med. Men det är annorlunda för oss. Trump är oberäknelig, du vet aldrig vad som väntar med honom som motståndare. En annan faktor som skiljer sig är att vi vet när kampanjarbetet är klart. Den 8 november är det över, det är vårt exitdatum, sa Porges.

Se talarpresentationer, foton och webb-tv från dagen.

/Maria

fredag, oktober 07, 2016

Esbrikompisar i media

Shelly Porges. Foto: Sofia Ernerot.
På höstens första Estrad föreläste professor Amar Bhide, Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts university, om medicinska innovationer. I samband med det intervjuade Veckans affärer honom till deras ”innovationstvodd”. Intervjun har precis kommit upp på nätet.

I början av veckan arrangerade vi även det 13:e Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum. En av talarna var Shelly Porges som bland annat varit med och grundat Entrepreneurs for Hillary. SVT:s Kulturnyheterna träffade henne för en intervju och den visades i går kväll under de tre sista minuterna i inslaget (notera Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum-affischen i bakgrunden :)).

17 oktober är det dags för nästa Estradföreläsning. Då handlar det om hur anställda kan involveras i innovationsarbetet. Estradörerna är docent Jennie Björk, KTH, och Magnus Karlsson, adjungerad professor på KTH, samt Director Innovation Management, Ericsson. Det är redan över 90 anmälda så passa på att knipa din kostnadsfria plats.

/Magnus

tisdag, oktober 04, 2016

The Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum 2016 (part 2)

The Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum 2016 (part 1)

Vad har Trump och Clinton med #SWEUS att göra?

Samtidigt som kampen mellan Trump och Clinton pågår, genomför vi den trettonde upplagan av det populära evenemanget Sweden U.S. Entrepreneurial Forum! Och enligt Shelly Porges, som arbetar för Clinton sedan flera år tillbaka och är en av dagens talare, kan vi dra entreprenöriella lärdomar av det amerikanska presidentvalet.
- Hillary Clintons kampanj är en startup som inte liknar någon annan, säger hon.

Vi är bänkade på Scandic Continental i Stockholm, redo att lyssna på svenska och amerikanska affärsänglar, entreprenörer, riskkapitalister, forskare och företagsfrämjare. Några av frågorna som de kommer att prata om är:
- Hur kan ett litet svenskt företag ta sig till USA?
- Vilka är de senaste trenderna inom lifescience, miljöteknik och livsmedel?
- Hur bygger vi ett starkt entreprenöriellt ekosystem?

Andra spännande talare under dagen är grundarna till Matspar.se, Volumental, Fishbrain och Min doktor.


Följ oss på Twitter under namnet @_esbri och hashtaggen #sweus


/Maria